Telefoonnummers

Algemene inlichtingen:
+32 2 339 33 33

Corporate headquarters:
International Business Machines of Belgium sprl / bvba
Main local operating subsidiary
Siège social / Maatschappelijke zetel: Avenue du Bourget 42 Bourgetlaan, B-1130 Bruxelles/Brussel
N° d'entreprise / Ondernemingsnr: TVA / BTW BE 0405 912 336
RPM Bruxelles / RPR Brussel

Phone: +32 2 339 33 33
Fax: +32 2 339 39 63
B-1130 Brussels

Support

E-Mail
Algemene 'niet-technische' vragen, opmerkingen of feedback op de website.

Hebt u technische vragen? Raadpleeg het gedeelte "Telefoongids voor ondersteuning".

Klantondersteuning
Contracten, bestelstatus, levering, voorraad, facturen en betalingen.

Telefoongids voor technische ondersteuning
Telefoonnummers voor technische ondersteuning per product.

Ondersteuning van IBM Business Partner
Algemene ondersteuning en inlichtingen voor BP's

Overige contactgegevens

Oud-IBM'ers
Bezoek de site AfterIBM
Voor informatie over pensioenen en andere financiële kwesties,
bel 800-796-9876

Gids van wereldwijde contacten
Landgebonden contacten voor technische ondersteuning, verkoop of andere assistentie.

Winkelen & Kopen
Zoek een IBM-vertegenwoordiger

Informatiebronnen