Developers Huddle

IoT – de meerwaarde van verbonden werelden

Share this post:

Het genereren van data gebeurt al jaren. Door de ontwikkelingen die IT de afgelopen jaren heeft doorgemaakt zijn we nu in staat om al die gegevens intelligent te verwerken, combineren en analyseren. Met een cloud-gebaseerd Internet of Things-platform kan nog slimmer gebruik gemaakt worden van de beschikbare IoT-data. Is jouw bedrijf al zover?

Vanmorgen heb ik onderweg naar mijn werk drie uur in de auto doorgebracht en daarbij, al dan niet onbewust, heel veel data gegenereerd – via telefoon, navigatie, dataconnectie enzovoorts. Met die gegevens is van alles mogelijk. Organisaties zijn zich steeds meer bewust van de (verborgen) waarde in de data en de mogelijkheden om dat te exploreren vanuit een samenspel van producten en diensten. Dit is zeker het geval wanneer de gegevens uit deze apparaten gecombineerd worden met andere databronnen.

Op basis van die combinatie van data en kunstmatige intelligentie, kun je vervolgens als individu of bedrijf beter onderbouwde beslissingen nemen en processen optimaliseren. Je kunt daarvoor gebruikmaken van een IoT-platform voor een goede start. Zo kunnen veel zaken zoals security, management van devices en een dergelijke koppeling naar achterliggende systemen worden geregeld. Verder kan van hieruit de koppeling maken met data uit uiteenlopende andere bronnen, om daar vervolgens analyses op los te laten. Om terug te komen op de autorit van vanmorgen: wanneer het bestuurders-informatiesysteem de beschikbare weersinformatie had gekoppeld aan de actuele en te verwachten verkeersstromen, dan had ik misschien besloten om niet te gaan rijden, of op een ander tijdstip weg te gaan. Ook was een meer geoptimaliseerd reisadvies mogelijk geweest. Dit laatste bestaat al gedeeltelijk, maar kan nog veel verder vervolmaakt worden.

 

Businesscase

Wanneer je IoT toepast en gebruik gaat maken van een IoT-device, spelen daar meerdere zaken een rol: kennis van het product/industrie, IT en data, en de businesscase. Daarbij kan sprake zijn van specifieke meerwaarde voor de gebruiker of voor de fabrikant. Voor de eigenaar of gebruiker is dat veelal een vorm van gemak, bijvoorbeeld doordat een apparaat via een app is aan te sturen. De leverancier kan de gegenereerde data gebruiken om van afstand te zien hoe een apparaat presteert en eventueel onderhoud uitvoeren of zaken verbeteren. Preventief onderhoud kan een gerichte onderhoudsactiviteit starten waardoor kostbare ongeplande productie verstoringen worden voorkomen. Dat kan allemaal op basis van een IoT-platform. Om hiermee als organisatie of developer te kunnen experimenteren en een snelle start te maken heeft IBM de zogeheten Code Patterns gecreëerd. Dit is een verzameling artikelen die uitgebreid beschrijven hoe je als developer, door gebruik te maken van de IBM Cloud, inzichten uit de data kunt genereren. Denk hierbij aan het preventief detecteren van apparatuur/machinestoringen op basis van IoT-sensordata en historische en productgegevens. Deze sensoren kunnen gemonteerd zijn op machines en apparatuur, zoals geautomatiseerde machines, robotarmen, lasrobots of procesbewakings- en besturingsapparatuur. Met de groei van IoT zjjn de toepassingen bijna eindeloos.

 

Bi-directioneel

Een belangrijk aspect van een modern IoT-platform is dat de datastroom bi-directioneel is. Data stroomt dus niet alleen van het device naar een centrale omgeving, maar kan ook weer teruggevoerd worden om bijsturing te realiseren. De CV-installatie, trein, auto of koelkast kunnen op basis van de verzamelde, verwerkte en geanalyseerde data ook weer bijgestuurd worden. Dus ook het beheer en onderhoud van de IoT-gemonitorde apparatuur en machines kan geautomatiseerd en op een veilige manier vanuit het platform gebeuren.

Binnen de IoT-omgeving spelen privacy, compliance en security een belangrijke rol. Omdat de devices en sensoren zelf qua security nog niet altijd even volwassen zijn, moet de ontsluiting van de data binnen het IT-domein goed en veilig gebeuren. De wereld van werktuigbouw, elektronica en IT zullen zo steeds meer moeten gaan samenwerken en elkaar begrijpen qua mogelijkheden en wensen. Processen en producten worden veiliger, vollediger en beter toegesneden op de wensen en eisen van de klant.

 

Design thinking

Om te ontdekken wat je als organisatie, bestuurder of ontwikkelaar allemaal met (potentieel) beschikbare data kunt doen, organiseren we als IBM regelmatig design thinking-workshops. Dit is een traject van een dag, waarbij we starten met het schetsen van de ideale oplossing vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. We laten ons daarbij niet hinderen door al vooraf te stellen dat zaken onhaalbaar zijn. De lat mag en moet dus hoog liggen. Vervolgens proberen we de ideeën te vertalen naar haalbare doelen, geplot in een roadmap. Aan het einde van de dag maken we een technologie-mapping en roadmap om alles te kunnen realiseren. Soms komen we tot de conclusie dat bepaalde zaken misschien niet direct te realiseren zijn of een lagere prioriteit hebben, maar dat ze gezien de snelheid van de ontwikkelingen misschien wel binnen een afzienbare tijd tot de mogelijkheden behoren. Vertaald naar IoT- en datagebruik kan dit betekenen dat je nu al rekening houdt met de behoefte aan data op de langere termijn.

 

Goudmijn

Zeker met het oog op de toekomst is een open mind heel belangrijk. Simpelweg omdat er veel meer kan met data dan je misschien denkt. Je zou bijvoorbeeld kunnen bekijken welke apparaten momenteel nog geen data genereren, maar waar dat wel relevant kan zijn. Ongebruikte databronnen kunnen op de langere termijn een goudmijn zijn. Wij helpen als IBM graag bij het ontdekken en ontginnen ervan. Verder is IBM onderdeel van een ecosysteem met daarin onder andere bedrijven die specifieke sensoren leveren of bouwen voor dit soort toepassingen. Binnen dit ecosysteem brengt IBM partijen met elkaar in contact om tot samenwerkingsverbanden te komen, die een meerwaarde hebben voor alle partijen. In Amsterdam bevindt zich een van de IBM Ecosystem Advisory Hubs. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met mij op.

 

Senior Solution Architect IBM ISV market

More Developers Huddle stories

Falende ICT-projecten zijn niet de schuld van het Mainframe

In de laatste paar weken heb ik meerdere artikelen voorbij zien komen waarin falende overheid ICT-projecten worden beschreven. Als zo’n project faalt, en het de nationale pers haalt, dan hebben we het vaak over grote projecten. Niet zelden zijn het organisaties waar een mainframe draait. Zo nu en dan krijgt het mainframe de schuld. De […]

Continue reading

Nederlanders zijn creatief

Als we horen dat er een grote ov-staking komt, bellen we moeders voor een rit naar kantoor, openen we de IJ-tunnel voor fietsers. Gaan we naar de rechter om te zorgen dat we toch met de trein naar Schiphol kunnen of blijven we lekker thuiswerken. Dit geeft extra tijd om eens rustig na te denken […]

Continue reading

Mijn perfecte start van de dag

Diegenen die mij kennen weten dat ik de dag graag begin met een vers bakje koffie. Het geeft mij de kick om de dag fris en energiek te starten. Ik heb een mooi apparaat die voor mij de bonen maalt en daarna een heerlijk vers, op maat gemaakt bakje koffie voor mij maakt. Een heerlijk […]

Continue reading