CFO's Shed

Grootste haven van Europa verandert in een digitale service

Share this post:

De haven van Rotterdam is de grootste zeehaven van Europa. Sinds zijn ontstaan in de 13e eeuw, in een ondiepe delta op het punt waar Duitsland, Frankrijk en de Lage Landen aan de Noordzee samenkomen, is de haven gestaag uitgegroeid tot zijn huidige omvang. Inmiddels wordt er jaarlijks meer dan 416 miljoen ton vracht verwerkt, aangeleverd door meer dan 130.000 schepen.

Het verhaal gaat echter dieper dan de kale cijfers. Om meerwaarde te creëren voor onze klanten en voor de samenleving als geheel, zijn we van wal gestoken voor een transformatietraject dat ons tot de beste, de slimste en de meest geschikte haven ter wereld moet maken — doelstellingen die binnen handbereik komen dankzij IoT-technologie, het Internet of Things.

Het IoT is in staat om het aanmeren van schepen te stroomlijnen, zodat de efficiency en veiligheid toenemen. Maar we zetten deze stap ook om meer inzicht te krijgen in operationele data en om die data te benutten om onze klanten nieuwe diensten te kunnen aanbieden. Op die manier verschuift de waarde van onze haven, die altijd heeft gelegen in fysieke activiteiten, steeds meer in de richting van de innovatieve digitale diensten van de 21e eeuw.

Hoe gaat dit in zijn werk? De haven is een drukke en actieve omgeving, met duizenden vrachtschepen die komen en gaan, sleepboten die grote schepen helpen bij het afmeren, kranen die voortdurend containers verplaatsen, containertrucks die af en aan rijden, en nog veel meer. Daar komen de continu veranderende weers- en wateromstandigheden nog bij.

AI-gestuurde inzichten

De collectieve inzichten die ontstaan op basis van de binnen het hele ecosysteem van de haven uitgewisselde data, kunnen een ware revolutie teweegbrengen in de exploitatie van de haven.

Stel u bijvoorbeeld eens voor wat er gebeurt als een schip onze haven nadert. We moeten de bemanning alles laten weten wat nodig is om probleemloos naar de aanlegplaats te varen, zoals onder meer de waterdiepte, de weersomstandigheden, de eventuele noodzaak van het gebruik van sleepboten en de verwachte aanlegtijd. Dankzij het IoT hoeven we dit niet meer te coördineren via e-mails en telefoontjes, maar kan dat nu via een overzichtelijk digitaal dashboard.

Digitaal geoptimaliseerd aanleggen verhoogt zowel de veiligheid als de efficiency. Door de digitale begeleiding nemen de wachttijden af, verloopt het laden en lossen sneller en kunnen schepen sneller komen en gaan. Let wel: door met de kaasschaaf een uur van het aanlegproces af te schaven, kan een reder zo’n USD 80.000 besparen.

 

 

Grotere meerwaarde

Financieel voordeel is slechts een deel van datgene wat digitale transformatie ons belooft. Digitale transformatie opent de deuren voor nieuwe businessmodellen, voor innovatieve toepassingen en voor grotere meerwaarde in het algemeen. Stel u eens voor: een haven waarin de schepen zelf de optimale route berekenen en waarin ze onveilige situaties zelfstandig markeren. Als we een 10 centimeter grotere vaardiepte zouden kunnen garanderen, zouden de schepen vele tonnen méér vracht kunnen meenemen en veel winstgevender kunnen worden. Als het duidelijk zou zijn dat een container over vijf uur klaar is om te worden opgehaald, kan de eigenaar een slimme planning opstellen en op die manier de transportkosten verlagen.

Deze mogelijkheden maken duidelijk waarom we samenwerken met IBM, een bedrijf dat onze visie van een intelligente haven met ons deelt en dat de IoT- en AI-technologie in huis heeft om die visie tot leven te wekken.

Door een digitaal platform van de toekomst op te zetten, zet de haven van Rotterdam een nieuwe stap in een richting die niet alleen goed is voor de haven zelf en zijn klanten, maar die ook van waarde is voor de mensen die door de haven worden bediend.

Klik hier voor een video waarin Paul Smits de digitale transformatie van de havenactiviteiten bespreekt. Voor meer informatie over het IBM Watson Internet of Things Platform klikt u hier.

Over de auteur:

Paul Smits is de Chief Financial Officer (CFO) van het Havenbedrijf Rotterdam, de grootste zeehaven van Europa. Hij is verantwoordelijk voor de financiën en financiering, het informatiemanagement, het risicomanagement en de kwaliteit van investeringsbeslissingen. Zie ook: klik hier

Extra informatie op internet

Webpagina over het Havenbedrijf Rotterdam als digitale innovator.

Uitgeschreven tekst van een voordracht van Paul Smits over het IoT.

 

More CFO's Shed stories

Digitale transformatie: samen werken aan de toekomst

Snelheid zat er al vroeg in de ochtend in op het BTG Business Event in Grand Hotel Huis ter Duin. Terwijl de eerste leden van de branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) binnenkwamen, arriveerde de Formule 1 wagen van Aston Martin Red Bull Racing. Een mooie dynamische aanvulling in het authentieke decor van het […]

Continue reading

IoT – de meerwaarde van verbonden werelden

Het genereren van data gebeurt al jaren. Door de ontwikkelingen die IT de afgelopen jaren heeft doorgemaakt zijn we nu in staat om al die gegevens intelligent te verwerken, combineren en analyseren. Met een cloud-gebaseerd Internet of Things-platform kan nog slimmer gebruik gemaakt worden van de beschikbare IoT-data. Is jouw bedrijf al zover? Vanmorgen heb […]

Continue reading

The smart future of manufacturing companies

Maximum productivity and minimal downtime, an optimal supply chain and the retention of operational know-how. That is what manufacturing companies and their leaders want. Moreover, it is precisely what so-called ‘cognitive manufacturing’ can provide. This was evident from a recent interactive webinar, where IBM specialists presented the smart future of the manufacturing industry. Victor Sánchez […]

Continue reading