Watson

IFRS16 kan nog voor verrassingen zorgen

Share this post:

Op 1 januari 2019 moeten organisaties met meer dan 500 operationele leases hun administratie voeren op basis van de nieuwe internationale accounting standaarden (IFRS16). Onderzoek wijst uit dat 55% van deze organisaties verwacht dat deze overgang een ‘behoorlijke impact’ zal hebben. De overgrote meerderheid geeft dan ook te kennen bezig te zijn met een impact assessment. Download deze white paper om goed voorbereid te zijn.

Twee elementen uit de nieuwe regulering maken het noodzakelijk om tijdig voorbereidingen te treffen, omdat anders in de loop van komend jaar – als de deadline van 1 januari 2019 nadert – stress kan ontstaan binnen de betrokken financiële afdelingen.

  1. Het gaat namelijk om alle assets. Niet alleen het vastgoed, maar ook om alle bedrijfsmiddelen (machines, gereedschappen, installaties), of in boekhoudkundige termen: de materiële vaste activa.
  2. De assets moeten allemaal tegen de marktwaarde in de op de balans administratie worden opgenomen.

Organisaties die onder de IFRS16-verplichting vallen, staan hierdoor voor een dubbele uitdaging. Ze moeten om te beginnen inventariseren over welke assets ze beschikken en vervolgens moeten ze daar een reële marktconforme waarde aan koppelen. Maar hoe stel je die waarde vast voor zoveel verschillende assets?

Grote accountantskantoren hebben hiervoor samen met IBM een oplossing ontwikkeld op basis van de IBM TRIRIGA software. Deze oplossing helpt bij de inventarisatie en waardebepaling en stroomlijnt en automatiseert de voor compliancy benodigde lease accounting activiteiten vanaf de import van de brongegevens tot en met periodieke audits en rapportages ten aanzien van IFRS16 compliancy.

Afhankelijk van de klantwens zal deze oplossing worden vormgegeven als inhouse implementatie (on premise), als online service (SaaS) of als managed service.

De oplossing kent vier kernfuncties:

  1. Projectmanagement
  2. Inventarisatie van assets en vastlegging van data
  3. Financiële verslaglegging en openbaarmaking
  4. Business intelligence

Organisaties zullen de komende periode heel wat energie steken in de overgang naar de nieuwe internationale standaarden. Dat moet ook wel, want er staat veel op het spel gezien de vergaande impact op de balans en de verlies- en winstrekening.

Inzet van de ontwikkelde oplossing zorgt ervoor dat er geen onnodig zware belasting ontstaat voor de functionarissen die voor lease accounting verantwoordelijk zijn, waardoor hun dagelijkse werk ongestoord voortgang kan vinden.

Nieuwe mogelijkheden

De activiteiten die nodig zijn om IFRS16 compliant te worden bieden kansen voor innovatie. De inventarisatie van de assets kan namelijk als basis dienen voor een parallel IoT-project. Door assets van sensoren te voorzien worden ze smart en de basis voor nieuwe toepassingen, zoals predictive maintenance. Als de IFRS16-inventarisatie gemaakt is, kan de focus dus verschuiven naar de vraag welke assets smart gemaakt kunnen worden en welke nieuwe mogelijkheden dit biedt.

Snel op weg? Download dan de volgende whitepaper: Streamline & Automate Lease Accounting Processes with IBM TRIRIGA.

Asset Management and Real Estate Leader - Watson Internet of Things

More Watson stories

Implementatie van de AVG begint met een gedegen assessment

Sinds 25 mei jongstleden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, de nieuwe privacywet waaraan organisaties moeten voldoen. Recentelijk hebben we bedrijven in verschillende sectoren geholpen met de voorbereiding op de AVG-wetgeving. Daarbij hebben we ons met name gericht op het uitvoeren van privacy impact assessments. Het geven van advies over de te nemen technische en […]

Continue reading

Struggling with Artificial Intelligence?

Wondering how Artificial Intelligence (AI) really works? Do you feel like it is just a black box which, when asked, magically comes up with an answer? Do you trust the so called “black box”? Recently this article appeared in the dutch newspaper The Telegraaf about Ethics and AI. It touched the discussion on how algorithms […]

Continue reading

CFO met de C van ‘continu’

Een aantal factoren hebben ervoor gezorgd dat financiële afdelingen hun manier van werken drastisch hebben veranderd. Disruptie door veelzijdige startups, de groei in financiële en niet financiële data en de verfijning van analytische middelen hebben veel druk gezet op het klassieke jaarverslag. Daardoor is het bijna onmogelijk om dit rapport aan te houden als het […]

Continue reading