научете как IBM персонализира своите взаимоотношения с Вас

IBM персонализира своите взаимоотношения с Вас

В процеса на осъществяване на своите бизнес дейности IBM, като повечето компании, събира редовно и получава информация за контакт от отделните лица. Информацията за бизнес контактите обикновено представлява информация, която бихте намерили върху дадена визитка. IBM използва тази информация за бизнес контакти за своите законни бизнес цели - като например да се свърже или да комуникира с Вас, да изпълнява заявки, да поддържа IBM продукти и услуги, да изпраща фактури на клиентите, да рекламира и продава IBM продукти и услуги, и да персонализира практиките с IBM.

IBM може също така да получи информация за бизнес контакти от трети страни, например списък с доставчици. Когато това е възможно, ние молим третите страни да потвърдят, че са получили информацията по коректен начин и че имат разрешението да ни я предоставят за предназначената употреба.

IBM може да добави към информацията на бизнес контактите, която има, с друга свързаната с работата лична информация, която може да получи директно от Вас, от Вашата организация или която сте предоставили като публично достъпна. Примери за този тип свързана с работа лична информация представляват свързаните с работата блогове, публикации, длъжност(и) и получени сертификати. Ние използваме тази информация, за да ни помогне по-добре да персонализираме нашите взаимоотношения с Вас.

IBM е глобална организация с бизнес процеси, управленски структури и технически системи, които прекосяват граници. Като такава, ние споделяме тази информация за бизнес контакти, както и свързаната с работата лична информация в рамките на IBM и я прехвърляме към държави в света, в които осъществяваме бизнес в рамките на горепосочената употреба (включително за държави, където е възможно законодателството, свързано със защита на данните, да не е толкова стриктно, колкото във Вашата държава). Всеки път, когато IBM използва Вашата лична информация, ние ще я защитаваме в съответствие с политиките на IBM.

Ако имате въпроси относно тази декларация, ако желаете да получите копие на информацията за бизнес контакти, която имаме за Вас, или в случай че тази информация е неправилна и желаете да я коригирате, моля свържете се с нас.