IBM Заявление за онлайн поверителност

Настоящата Декларация влиза в сила, считано от 1 декември 2020 г.

Предишната версия на тази Декларация е достъпна тук.

Вашата поверителност е важна за IBM; да запазим вашето доверие е от първостепенно значение за нас.

В тази Декларация са описани информационните практики за уеб сайтовете на IBM и нашите филиали, какъв тип информация за потребителите на нашите уеб сайтове се събира и проследява, как тази информация се използва, споделя или обработва по друг начин офлайн. То също така описва как бисквитки, уеб маяци и други технологии могат да бъдат използвани в нашите облачни услуги и софтуерни продукти. Посочените в настоящата Декларация за поверителност уебсайтове, продукти и услуги на IBM включват приложения (или „приложения“), програми и устройства.

Тази Декларация за онлайн поверителност на IBM допълва IBM Заявлението за поверителност.

Тази Декларация е приложима за уеб сайтове на IBM, които препращат към нея, но не е приложима за тези уеб сайтове на IBM, които имат собствена Декларация за поверителност. В допълнение то не се отнася за случаите, когато ние само обработваме данни от името и зацелите на нашите клиенти, като например случаите, в които действаме като доставчик на уеб хостинг услуги.

Възможно е периодично да допълваме тази Декларация с друга информация, отнасяща се до конкретно взаимоотношение, което осъществяваме с вас, например документ по сделка или конкретна декларация за поверителност, когато поръчвате или използвате онлайн услуга.

Практиките за поверителност на IBM, свързани с информацията, събирана чрез ibm.com, както е описано в настоящата Декларация за поверителност, са в съответствие със системата от Трансгранични правила за поверителност на APEC. Системата от трансгранични правила за поверителност APEC предоставя рамка за организациите да осигурят защитата на личната информация, прехвърляна между участващите в APEC икономики. Повече информация за рамката APEC ще намерите тук (PDF, 89 KБ).

Ако имате въпроси или оплаквания относно нашата политика или практики за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате този формуляр. Ако имате неразрешени въпроси, свързани с поверителността или използването на личните данни, на които не сме отговорили задоволително, моля, свържете се с нашия доставчик трета страна за разрешаване на спорове, намиращ се в САЩ, (безплатно) тук.

 
Събиране на лична информация

Въведение

Можете да изберете пряко да ни предоставите лична информация в множество ситуации. Например, възможно е да поискате да ни предоставите вашето име и информация за контакт, за да се свържем с вас, за поръчка на продукт, за обработка на поръчка, за регистриране за услуга, за да ви предоставим абонамент или за да развиваме дейност заедно, ако сте доставчик или бизнес партньор. Можете също така да ни предоставите подробности за вашата кредитна карта, за да купите нещо от нас, или да споделите описание на вашето образование и работен опит във връзка със свободно работно място в IBM, за което желаете да кандидатствате. Ако ни кажете, че не желаете да използваме вашата информация за допълнителни контакти с вас след изпълнението на вашата заявка, ние ще уважим вашето желание.

Регистриране

Когато искате да получите информация, да изтеглите публикации, да се запишете за събитие на живо или виртуално такова или да поискате пробен период, е възможно да ви помолим да предоставите вашето име и бизнес данни за връзка, както и друга информация във връзка с вашата заявка. Ние използваме тази информация във връзка с вашата заявка, както и за да общуваме с вас. Тази информация може в повечето случаи да ви идентифицира и когато посещавате нашите уеб сайтове. Ще запазим информацията ви за потенциални бъдещи взаимодействия с вас. В случай че не желаете да използваме занапред информацията за вашата регистрация, ни уведомете, като използвате този формуляр.

Може също така да ви помолим да регистрирате IBMid, за което е необходимо да ни предоставите вашето име, имейл адрес, страна по местонахождение и друга информация, ако е необходима за целта, за която сте помолени да се регистрирате. IBMid служи за вашето еднозначно идентифициране, когато посещавате нашите уеб сайтове, правитезаявка или поръчка или използвате продукт или услуга. За поръчка на повечето услуги и продукти изискваме да сте регистрирали IBMid. Регистрацията с IBMid може също да ви позволи да персонализирате и контролирате настройките си за поверителност. Някои продукти и услуги на IBM може да изискват еднозначна регистрация, специално за целите на предоставянето на тези продукти или услуги. В такива случаи предоставените от вас данни за регистрация за продукт или услуга ще се използват само за конкретната цел на предоставяне на този продукт или услуга.

Посещения на уебсайтове, Облачни услуги на IBM и приложения („приложения“)

Възможно е да събираме също информация относно вашето използване на нашите уебсайтове, Облачни услуги на IBM и приложения (или „приложения“) чрез използването на няколко технологии. Например, когато посещавате нашите уебсайтове или осъществявате достъп до Облачните услуги или приложенията на IBM, можем да регистрираме определена информация, изпращана ни от вашия браузър или устройство, като например вашия IP адрес (включително информация, произтичаща от вашия IP адрес, като например географското ви местоположение), операционна система, вид, версия и език на браузъра или устройството, час на достъп, продължителност на достъп и адреси на препращащи сайтове; възможно е да събираме също информация относно вашето използване на уебсайта или приложението, включително регистрационни файлове за срив и статистически данни за използването, като например страниците, които преглеждате в нашите сайтове, времето, което прекарвате във всеки сайт и други действия, които извършвате по време на посещение на нашия уебсайт. Когато осъществявате достъп до нашия уебсайт без IBMid или регистриране, ние все пак ще събираме част от тази лична информация, за да дадем възможност на уеб сайтовете да функционират правилно.

При мобилни приложения е възможно да събираме също информация за местоположението на вашето устройство, като например информация за географското местоположение или вашия уникален потребителски идентификатор.

Освен това някои от нашите софтуерни продукти, Облачни услуги на IBM и приложения използват технологии, които позволяват на IBM да събира определена информация за използването на нашите продукти и услуги. Може също така да използваме подобни технологии, за да определим дали сте отворили имейл, или сте щракнали върху връзка, съдържаща се в даден имейл. За подробности във връзка с използваните от нас технологии вижте Бисквитки, уеб маяци и други технологии по-долу.

Маркетингова информация

По-голямата част от информацията, която събираме за вас, идва от нашите директни взаимоотношения с вас.

Възможно е от време на време също така да събираме информация, отнасяща се до вас, косвено чрез други източници, например вписани доставчици. Когато това се случва, ние изискваме от доставчиците да потвърдят, че информацията е била закупена законно от третата страна и че имаме правото да я придобием от тях и да я използваме.

Когато се регистрирате за събитие, можем да събираме допълнителна информация (онлайн или офлайн) във връзка с организацията на събитието, както и по време на събитие, например участие в сесии и резултати от проучвания. Събитията могат да бъдат записвани и да бъдат правени групови снимки. Запазвамеси правото да използваме снимки за промоционални цели. Когато ни предоставите бизнес данни за връзка (например чрез предаване на визитна картичка), можем да ги използваме, за да комуникираме с вас.

Информацията, която събираме, пряко или непряко, може да се комбинира, за да ни помогне да подобрим цялостната точност и пълнота и да приспособим взаимодействията си с вас.

 
Използване на лична информация

Следните параграфи описват с повече подробности как IBM може да използва вашата лична информация.

Изпълнение на вашата Заявка за Сделка

Ако заявите нещо от IBM, например продукт или услуга, обратно повикване или конкретни маркетингови материали, ще използваме личната информация, която предоставяте, за да изпълним заявката ви. За да направим това, е възможно да споделяме информация с други лица, например с бизнес партньори на IBM, финансови институции, спедиторски компании, пощенски или държавни органи, например митническиоргани, участващи в изпълнението. Също така може да се свържем с вас в рамките на нашите проучвания за удовлетвореността на клиентите или за целите на пазарни проучвания.

Персонализиране на използването на нашите уеб сайтове

Може да използваме личната информация, която събираме за вас, за да ви осигурим персонализирано ползване на нашите уеб сайтове и на нашите услуги, като ви предоставяме съдържание, което представлява интерес за вас, и улесняваме навигирането в нашите сайтове. Също така може да използваме тази информация, за да подобряваме уеб сайтовете си.

Предоставяне на поддръжка

Възможно е да използваме вашата лична информация за поддръжката на продукти или услуги, които сте закупили от нас, например за да ви уведомим за продуктово обновление или поправка. Възможно е да комбинираме вашата информация с информация от други взаимодействия с вас, за да ви предоставим по-ценни предложения във връзка с поддръжката на продукта.

Предлагаме също сесии на „чат в реално време“ на нашите уеб сайтове, за да ви помогнем по-лесно да навигирате през нашите сайтове или форуми. В този чат могат да се обсъждат проблеми и да се предлагат решения; ще използваме личната информация, която предоставяте в тези сесии или в такива форуми в съответствие с тази Декларация за поверителност.

Възможно е в процеса на предоставяне на техническа поддръжка да получаваме понякога случаен достъп до данни, които сте ни предоставили, или данни, разположени във вашата система. Тези данни могат да съдържат информация за вас, служителите на вашата организация, клиенти, партньори или доставчици. Тази Декларация за поверителност не важи за достъпа ни до такава лична информация или боравенето с нея; условията за боравенето и обработката на тези данни се намират в съответните условия за ползване или други договори между вас и IBM, като например Условията за ползване с цел обмен на диагностични данни.

Облачни услуги на IBM и приложения

Възможно е да използваме събраната информация относно вашето използване на Облачните услуги на IBM, за да можем да: установяваме статистически данни за използването и ефективността на нашите софтуерни продукти, нашите Облачни услуги на IBM и приложения; подобрим и персонализираме вашето използване и потребителски опит с нашите продукти и услуги; съобразим взаимодействието си с вас; информираме клиентите ни за цялостното използване на техните продукти и услуги и за да подобрим и развием нашите продукти и услуги, и за да съобразим или подобрим взаимодействието с вашето устройство; и да подготвяме обобщени и анонимизирани отчети.

Маркетинг

Личната информация, която предоставяте на IBM, както и личната информация, която сме събрали за вас косвено, може да бъде използвана от IBM за маркетингови цели, т.е. за да ви информира за събития, продукти, услуги и решения, които IBM продава и които могат да допълват съществуващото продуктово портфолио. Преди да направим това обаче, ще ви предложим възможност да изберете дали личната ви информация да бъде използвана по този начин. Можете по всяко време да изберете да не получавате маркетингови материали от нас, като изпълните инструкциите за прекратяване на абонамента, включени във всеки имейл, който получавате, като ни заявите това, когато ви се обаждаме или като се свържете директно с нас (моля, вижте „Въпроси за поверителност и достъп“ по-долу).

Някои от нашите предложения или събития могат да бъдат ко-брандирани или спонсорирани от IBM и трети страни, като например бизнес партньори и доставчици нарешения, които използват, препродават или допълват продукти или услуги на IBM. Предложенията и събитията, които са ко-брандирани, ясно показват съществуването на такова партньорство. Ако се регистрирате за тези предложения или събития, имайте предвид, че информацията ви може да бъде събирана и споделена с тези трети страни. Препоръчваме ви да се запознаете с политиките за поверителност на тези трети страни, за да разберете по какъв начин те ще обработват вашата информация.

Ако изберете „Изпращане на тази страница по имейл“ на приятел или колега, ще поискаме името и имейл адреса им. Ние автоматично ще изпратим еднократен имейл за споделяне на посочената от вас страница, но няма да използваме тази информация за други цели.

Наемане на работа

Във връзка със заявление или запитване за работа независимо дали е било обявено на уеб сайта на IBM, или по друг начин е възможно да ни предоставите информация за себе си, като например CV. Ние можем да използваме тази информация в рамките на IBM, за да насочим вашето запитване или за да ви вземем предвид за назначаване на позиция.

Наблюдение или записване на обаждания, разговори и други взаимодействия

Някои онлайн сделки може да включват обаждания от вас към нас или обратно. Те могат да включват и онлайн разговори. Имайте предвид, че обща практика на IBM е да следи и в някои случаи да записва такива взаимодействия с цел обучение на персонала или осигуряване на качество, както и с цел съхраняване на доказателства за конкретна сделка или взаимоотношение.

Използване на информация в обществена работна среда

IBM предоставя обществени работни средства на някои от уеб сайтовете си, за да позволи онлайн споделяне и сътрудничество между членовете, които са се регистрирали да ги използват. Тези средства включват форуми, уики, блогове идруги платформи на социални медии.

Когато изтегляте и използвате тези приложения или се регистрирате за използване на тези средства, от вас може да се изисква да предоставите определена лична информация. Регистрационната информация ще бъде предмет на и щебъде пазена в съответствие с тази Декларация за поверителност, с изключение на информацията, която автоматично се предоставя на други участници като част от вашия профил. Тези приложения и средства може също така да включват допълнителни декларации за поверителност с конкретна информация относно практиките за събиране и обработване. Прочетете тези допълнителни декларации, за да разберете каква е функцията на средствата и приложенията, които можете да използвате.

Всяко друго публикувано от вас съдържание, като изображения, информация, мнения или всеки друг тип лична информация, която предоставяте на другите участници в тези обществени платформи или приложения, не е предмет на тази Декларация за поверителност. По-точно такова съдържание е предмет на условиятаза ползване на тези приложения и платформи, както и на всички допълнителни насоки и информация за поверителност, предоставени във връзка с тяхното използване, както и на процеса, чрез който можете да премахнете своето съдържание от тези средства или да получите помощ за същото. Прочетете ги, за да разберете какви са вашите права и задължения, както и тези на IBM и други трети страни, във връзка с подобно съдържание. Трябва да сте информирани, че съдържанието, което публикувате на такива обществени работни платформи, може да бъде широко достъпно за други лица в и извън IBM.

Защита на правата и собствеността на IBM и други страни

Можем също така да използваме или да споделяме вашата лична информация, за да защитим правата или имуществото на IBM, както и тези на нашите бизнес партньори, доставчици, клиенти или други, когато имаме основателни причини да смятаме, че такива права или собственост са били или биха могли да бъдат засегнати. В допълнение си запазваме правото да разкриваме вашата лична информация, когато това се изисква от закона, и когато считаме, че разкриването е необходимо за защита на нашите права или на правата на другите, за да се съобразим със съдебно производство, съдебна заповед или съдебен процес, които са във връзка с нашите уеб сайтове.

Информация за бизнес партньори

Ако представлявате бизнес партньор на IBM, може да посетите уеб сайтовете на IBM, предназначени специално за бизнес партньори на IBM. Ние можем да използваме информацията, предоставена на такъв сайт, за администриране и развиване на нашите бизнес отношения с вас, с представлявания от вас бизнес партньор и с бизнес партньорите на IBM като цяло. В частност, това може да включва използването на вашата информация, за да ви изпращаме подробности за програмите на IBM за бизнес партньори. Това може да включва и споделяне на определена информация с други бизнес партньори (при спазване на евентуални задължения за конфиденциалност), или клиенти и потенциални клиенти на IBM. Във връзка с определена сделка или програма, е възможно да се свържем с вас и в рамките на проучвания за удовлетвореността на клиентите или за целите на пазарни проучвания.

Информация за доставчици

Ако представлявате доставчик на IBM, може да посетите уеб сайтове на IBM, предназначени специално за използване от доставчицина IBM. Ние можем да използваме предоставената на такъв сайт информация във връзка със сключването или изпълнението на сделка с вас. Това например може да включва споделяне на информация с други поделения на IBM, бизнес партньори на IBM, клиенти, спедиторски компании, финансови институции и пощенски или държавни органи, участващи в изпълнението. Тя може също да бъде използвана за администриране и развиване на нашите отношения с вас, с представлявания от вас доставчик и с други доставчици на IBM.

Деца

Освенако не е посочено друго, нашите уеб сайтове, продукти и услуги не са предназначени за употреба от деца на възраст под 16 години.

 
Запазване

IBM ще запази личната ви информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълни целите, за които се обработва информацията, или по други основателни причини за запазване на личната ви информация (например, с цел да се съобразим с нашите правни задължения, да решим спорове или да изпълним нашите договори).

Вашата регистрационна информация ще бъде запазена, докато вашият акаунт или вашият IBMid е активен или докато е необходимо, за да ви предоставим нашите услуги. В случай че не желаете да използваме занапред информацията за вашата регистрация, за да ви предоставяме услуги, ни уведомете, като използвате този формуляр. Във връзка с облачните услуги на IBM, които сте упълномощени да използвате от клиента на IBM, нает за съответната услуга от IBM, вашата регистрационна информация може да бъде запазена, за да изпълни определени изисквания на този клиент на IBM. 

 
Бисквитки, уеб маяци и други технологии

Както споменахме по-горе, ние събираме информация от вашите посещения на нашите уеб сайтове и вашата употреба на нашите облачни услуги и нашите софтуерни продукти с цел събиране на статистически данни за употребата и ефективността, както и за да персонализираме вашето потребителско преживяване, да приспособяваме бизнес взаимодействията си с вас и да подобряваме нашите продукти и услуги. Правим това, като използваме различни технологии, включително скриптове, маркери, местни споделени обекти (Flash бисквитки), маяци с локални хранилища (HTML5),и „бисквитки“.

Какво представляват бисквитките и за какво се използват

Бисквитката е част от данните, които даден уеб сайт може да изпраща до вашия браузър и която може да бъде съхранена на вашия компютър като маркер, който идентифицира компютъра ви. Независимо че бисквитките често се използват само за отчитане на използването на уеб сайта (например брой посетители и продължителност на посещението) и ефективност (например теми, които най-много вълнуват посетителите), както и за да се осигури лесна навигация и използване, и затова не са свързани с никаква лична информация, те могат да се използват понякога и за персонализиране на използването от вече познат посетител, който се свързва с информация за потребителския профил или личните му предпочитания. След време тази информация предоставя ценни вътрешни данни, които могат да помогнат за подобряването на преживяването на потребителя.

Когато трети страни представят своите продукти/услуги на уебсайт на IBM, IBM може да изготви обобщена анонимизирана информация и да я сподели с тях, за да им помогне да научат колко потребители са взаимодействали или проявили интерес към техните продукти/услуги.

Бисквитките по принцип се категоризират като „сесийни“ или „постоянни“ бисквитки. Сесийните бисквитки ви помагат ефективно да сърфирате в уеб сайта, като следят прогреса ви от страница на страница, така че да не се налага да ви бъде поискана информация, която вече сте предоставили по време на текущото посещение, или информация, необходима за извършването на определена сделка. Сесийните бисквитки се съхраняват във временната памет и се изтриват при затваряне на уеб браузъра. Постоянните бисквитки, от друга страна, съхраняват потребителските предпочитания за текущи и последователни посещения. Те се записват на твърдия диск на вашето устройство и остават валидни дори след като рестартирате браузъра. Ние използваме постоянни бисквитки например за запазване на избора ви на език и държава.

Как да изразявате предпочитания за поверителност относно използването на бисквитки

Когато посещавате нашите уеб сайтове или онлайн услуги, може да имате възможност да зададете вашите предпочитания относно бисквитките и други подобни технологии, като използвате опциите и инструментите, предоставени ви от вашия уеб браузър или от IBM. Ако IBM приложи мениджър на бисквитките, той ще бъде показан при първото ви посещение на нашия уеб сайт. Като щракнете върху „предпочитания за бисквитки“ в долния колонтитул на уеб сайт на IBM, по всяко време може да изберете и промените кои типове бисквитки бихте искали да се използват от нашите уеб сайтове и облачни услуги. Можете да посочите предпочитанията си за необходимите, необходими и функционални или необходими, функционални и персонализирани бисквитки. Тук можете да намерите още информация за видовете използвани бисквитки. Използването на предпочитанията за бисквитки не води до изтриване на бисквитките, които вече са на вашето устройство. Можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашето устройство, чрез настройките на уеб браузъра си.

Въпреки че понастоящем уеб сайтовете, онлайн услугите и облачните услуги на IBM не разпознават автоматизираните сигнали на браузъра относно механизмите за проследяване, например инструкциите „не проследявай“, вие можете по принцип да изразявате предпочитанията си за поверителност относно използването на повечето бисквитки и подобни технологии чрез уеб браузъра си. Прегледайте раздела „Инструменти“ (или подобно заглавие) във вашия конкретен браузър за повече информация относно контролирането на бисквитките. В повечето случаи можете да настроите браузъра си да ви известява, преди да получите бисквитка, което ви дава възможност да решите дали да я приемете, или не. Също така по принцип можете да настроите вашия браузър да изключва бисквитки. Бисквитките в нашите софтуерни продукти могат да бъдат изключвани в самия продукт. Тъй като бисквитките ви позволяват да се възползвате от някои от функциите на нашите уеб сайтове или на нашите софтуерни продукти и на облачните услуги на IBM, ние ви препоръчваме да ги оставите включени. Ако блокирате, изключите или по друг начин отхвърлите нашите бисквитки, някои уеб страници може да не се показват правилно, както и е възможно например да не можете да добавяте елементи към вашата пазарска количка, да извършвате плащания или да използвате уеб сайтове или облачни услуги на IBM, които изискват регистрация.

Уеб маяци и други технологии

Някои уеб сайтове, облачни услуги и софтуерни продукти на IBM могат да използват уеб маяци или други технологии за по-добро персонализиране на тези сайтове и осигуряване напо-добро обслужване на клиентите. Тези технологии могат да се използват на различни страници в уеб сайтовете на IBM. Когато посетител осъществи достъп до тези страници, за това посещение се генерира неидентифицируемо известие, което може да бъде обработено от нас или от нашите доставчици. Тези уеб маяци обикновено работят заедно с бисквитките. Ако не желаете информацията от вашите бисквитки да се свързва с посещенията ви на тези страници или с използване на тези продукти от ваша страна, може да зададете вашият браузър да изключи бисквитките или съответно да ги изключите в самия продукт. Ако изключите бисквитките, уеб маяците и други подобни технологии ще продължат да засичат посещения на тези страници; въпреки това посещенията няма да бъдат свързани с информация, която иначе би се съхранявала в бисквитките.

За повече информация относно технологиите, използвани от нашите облачни услуги и софтуерни продукти, включително как да ги изключите, моля, направете справка с ръководството за потребителя на конкретния софтуерен продукт или облачна услуга на IBM, които използвате.

Ние използваме локално споделяни обекти, например Flash бисквитки и локално съхранение, например HTML5, за да съхраняваме информация и предпочитания за съдържание. Трети страни, с които си партнираме, за да предоставяме определени функции на нашия уеб сайтили за да показваме реклами на IBM на уеб сайтове на трети страни въз основа на вашата уеб навигация, също използват Flash бисквитки или HTML5 за събиране и съхраняване на информация. Различните браузъри могат да предлагат свои собствени инструменти за управление за премахване на HTML5. За управление на Flash бисквитките, моля, щракнетеtyk

Също така може да включим уеб маяци в маркетинговите имейл съобщения или в нашите бюлетини, за да определим дали съобщенията са били отворени и дали са били последвани съдържащите се в тях връзки.

Някои от нашите бизнес партньори задават уеб маяци и бисквитки на нашия сайт. В допълнение бутоните за социални медии на трети страни могат да регистрират определена информация, като например вашия IP адрес, тип и език на браузъра, момент на достъп и препращащи адреси на уеб сайтове, а ако сте влезли в тези социални медийни сайтове, те биха могли също така да свързват събраната информация с информацията в потребителския ви профил на техния уеб сайт. Ние не контролираме тези технологии за проследяване, принадлежащи на трети страни. Имайте предвид, че домейнът „s81c.com“, използван за предоставяне на статично съдържание на някои от нашите уеб сайтове, се управлява от IBM, а не от трета страна.

 
Онлайн реклама

IBM не показва онлайн реклами на трети страни на своите уеб сайтове, но ние рекламираме наши продукти и услуги на уеб сайтове на трети страни. Моля, запознайте се с политиките за поверителност на съответните оператори на уеб сайтове или мрежови рекламодатели, за да научите какви са техните практики, свързани с рекламата, включително какъв тип информация биха могли да събират във връзка с вашето използване на интернет.

Възможно е някои от рекламните мрежи, които бихме могли да използваме, да бъдат членове на Инициативата за мрежова реклама (Network Advertising Initiative (NAI) или на Европейския Интерактивен Дигитален Рекламен Алианс (European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Физическите лица могат да се откажат от целeва реклама, предоставена от NAI или EDAA, като използват инструментите, предоставени на следните сайтове:

  • Дигитален Рекламен Алианс (DAA)
  • Инициативата за мрежова реклама (NAI)
  • Европейския Интерактивен Дигитален Рекламен Алианс (EDAA)

Също така сме ангажирали определени трети страни с управлението на част от нашата реклама в други сайтове. Тези трети страни могат да използват бисквитки и уеб маяци, за да събират информация (напр. вашия IP адрес) за вашата дейност на уеб сайтове на IBM и на други уеб сайтове, за да ви осигурят целеви реклами на IBM според интересите ви:

  • В САЩ и Канада тези реклами на IBM, които са насочени към вас, ще бъдат обозначени с иконата AdChoices, тъй като IBM участва в програмата за самостоятелно регулиране Дигитален Рекламен Алианс за онлайн поведенческо рекламиране (вижте youradchoices.com и youradchoices.ca). Можете да щракнете върху иконата в самите реклами, за да управлявате предпочитанията си.
  • Или, ако не желаете тази информация да се използва с цел да предоставяне на целеви реклами, можете да откажете чрез щракване тук .

Моля, имайте предвид, че това не ви изключва от предоставянето на нецелеви реклами. Ще продължите да получавате генерични, нецелеви реклами.

Връзки към уеб сайтове, непринадлежащи на IBM и приложения от трети страни

За да ви дадем възможност да взаимодействате с други уеб сайтове, в които може да имате акаунти (например Facebook и други социални медийни сайтове), или да се присъедините към общности в такива сайтове, е възможно да предоставим връзки или да вградим приложения от трети страни, които ви позволяват да влезете, да публикувате съдържание или да се присъедините към общности от нашите уеб сайтове.

Възможно е също така да ви предоставяме общи връзки към уеб сайтове, които не принадлежат на IBM.

Използването от ваша страна на тези връзки и приложения е предмет на политиките за поверителност на трети страни и вие трябва да се запознаете със съответните политики за поверителност на сайтовете на трети страни, преди да използвате връзките или приложенията. IBM не носи отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на тези уеб сайтове.

Известяване за промени

Възможно е периодично да актуализираме настоящата Декларация за поверителност, за да отразим промени в практиките ни за управление на данни. Ще публикуваме изменената версия на Декларацията за поверителност тук заедно с актуализираната дата на изменението. Съветваме ви да проверявате периодично за промени или актуализации. В случай че направим съществени изменения в нашата Декларация за поверителност, ще публикуваме известие в горнатачаст на тази страница за 30 дни. Ако продължите да използвате нашите уеб сайтове след влизането в сила на съответните промени, ние приемаме, че сте ги прочели и се съгласявате с тях.

Въпроси за поверителност и достъп

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност или обработката на вашата информация от IBM, може да се свържете с нас, като попълните тази форма.

Можете също така да се свържете с нас на:

Главния отдел, отговарящ за поверителността на IBM
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10504
U.S.A.

В определени случаи имате възможност да преглеждате, да изтривате или редактирате вашата лична информация онлайн. В случай че вашата информация не е достъпна онлайн и желаете да получите копие от определена информация, която сте предоставили на IBM, или ако откриете, че информацията не е точна и бихте искали да я коригираме, свържете се с нас. Повече информация за вашите права можете да намерите тук.

Ако вече не желаете да получавате маркетингови съобщения от IBM, моля, актуализирайте предпочитанията си тук. За абонаменти, моля, следвайте указанията за прекратяване на абонамент, намиращи се в долната част на всеки имейл.

TRUSTe Certified Privacy
 

TRUSTe APEC Privacy