Декларация за поверителност на IBM

Настоящата Декларация за поверителност влиза в сила, считано от 1 декември 2020 г.

Предишната версия на тази Декларация е достъпна туk

IBM цени важността на вашата лична информация и се ангажира да я обработва отговорно и в съответствие с приложимите закони за защита на данните във всички страни, в които IBM работи. 

Тази Декларация за поверителност описва общите практики за поверителност на IBM, отнасящи се до личната информация, която събираме, използваме и споделяме за нашите клиенти, бизнес партньори, доставчици и други организации, с които IBM има или планира бизнес сътрудничество, както и за лицата, работещи за тях. НастоящатаДекларация за поверителност не се прилага в случаите, когато IBM обработва лична информация от името на и в полза на клиенти и под техния контрол (в качеството им на „обработващи лични данни“), например при Облачни услуги или приложения („приложения“). Тя може да се прилага към събирането на информация, свързана с оторизирани потребители на посочените услуги, доколкото IBM обработва тази информация в собствен интерес (в качеството си на „обработващ лични данни“).

Тази Декларация за поверителност се допълва от Декларацията за онлайн поверителност на IBM, което предоставя повече информация в онлайн контекста, включително по отношение назначението на персонал. Възможно е да предоставим допълнителна или по-конкретна информация относно събирането или използването на лична информация в уеб сайтовете или във връзка с конкретен продукт или услуга. 

Защо и как събираме и използваме вашата лична информация

Може да събираме вашата лична информация като физическо лице за различни цели, като например:

 • Достъп до и използване на уебсайтове или друга онлайн услуга (включително „приложения“)
  Когато влизате в някой от нашите уебсайтове или онлайн услуги (като онлайн услугите включват приложения за настолни или мобилни устройства, или „приложения“), ние ще записваме информацията, необходима за да ви предоставим достъп до уебсайта и до неговите функции, както и за да спазим изискванията за сигурност и правните изисквания, свързани с управлението на нашия уебсайт, например пароли, IP адреси и настройки на браузър. Също така събираме информация за вашата дейност по време на посещението ви, за да персонализираме практическата ви работа с уеб сайта, като например записване на вашите предпочитания и настройки, както и за да събираме статистики, които да ни помагат да подобрим и разработим нашите уебсайтове, продукти и услуги.

 • Отговор на вашата заявка за информация, поръчка или поддръжка
  Когато се свържете с нас (онлайн или офлайн) във връзка със заявка за информация, за да поръчате продукт или услуга, за да ви предоставим поддръжка или за да участвате във форум или друго обществено работно средство, ние събираме информацията, необходима за изпълнение на вашата заявка, за да ви предоставим достъп до продукта или услугата, за да предоставим поддръжка и за да можем да се свържем с вас. Например, ние събираме вашето име и информация за контакт, подробности за вашата заявка и вашия договор с нас, както и изпълнението, доставката и фактурирането на вашата поръчка и можем да включим информация във връзка с проучване на удовлетвореността. Ние запазваме тази информация за административни цели, с цел правна защита, както и във връзка с нашето сътрудничество с вас.

  Когато предоставите вашето име и информация за контакт, за да се регистрирате във връзка с такава заявка, регистрацията може да служи за идентифицирането ви, когато посещавате нашите уеб сайтове. За поръчка на повечето услуги и продукти изискваме да сте регистрирали IBMid. Регистрацията може също да ви позволи да персонализирате и контролирате настройките си за поверителност. 

 • Използване на облачните услуги на IBM 
  Ние събираме информация за вашето ползване на облачните услуги на IBM, за да позволим на функциите на продукта да работят, да подобрим практическата ви работа, да приспособим сътрудничеството си с вас, да информираме клиентите си за цялостното използване на услугите, да предоставяме поддръжка и да подобряваме и развиваме нашите продукти и услуги. За подробности относно използваните от нас технологии, личната информация, която събираме, както и как се контролира или блокирапроследяването или как се изтриват „бисквитките“, моля, направете справка с Декларацията за онлайн поверителност на IBM

 • Контакт със служители на наши клиенти, потенциални клиенти, партньори и доставчици 
  В отношенията ни с клиенти или потенциални клиенти, партньори и доставчици, те ни предоставят бизнес информация за връзка (като име, бизнес данни за връзка, длъжност или звание на техните служители, изпълнители, консултанти и упълномощени потребители) за цели като управление на договори, изпълнение, доставка на продукти и услуги, предоставяне на поддръжка, фактуриране и управление на услугите или сътрудничество. 

 • Информация за посетители 
  Регистрираме физически лица, посещаващи нашите обекти и места за стопанска и друга дейност (име, идентификация и бизнес данни за връзка) и използваме камери за наблюдение от съображение за сигурност и безопасност на лицата и вещите, както и за регулаторни цели. 

 • Маркетинг
  По-голямата част от информацията, която събираме за вас, идва от нашите директни взаимоотношения с вас. Когато се регистрирате за събитие, можем да събираме информация (онлайн или офлайн) във връзка с организацията на събитието, както и по време на събитието, като например участие в сесии и резултати от проучвания. Ние комбинираме личната информация, която събираме, за да разработим обобщен анализ и бизнес осведоменост за осъществяването на нашия бизнес и за маркетингови цели. Може да изберете да получавате информация по имейл, телефон или поща относно нашите продукти и услуги. Когато посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите услуги, може да ви предоставим персонализирана информация. Винаги можете да откажете да получавате персонализирани съобщения от IBM, като зададете предпочитанията си за маркетингова комуникация тук. За абонаменти, моля, следвайте указанията за прекратяване на абонамент, намиращи се в долната част на всеки имейл. Повече информация можете да намерите в Декларацията за онлайн поверителност на IBM


 • Когато посочваме, че използваме вашата лична информация във връзка със заявка, поръчка, сделка или договор (или с подготовка на такива) или за да ви предоставим услуги, които сте заявили (като уеб сайт), ние правим това, защото е необходимо за изпълнението на нашия договор с вас. 

  Когато посочваме, че използваме вашата лична информация във връзка с маркетинг, подобряване или развитие на нашите продукти или услуги, както и по причини свързани с безопасността и сигурността, или поради регулаторни изисквания, различни от тези, свързани с вашите договор или заявка, ние правим това въз основа на законните ни интереси или тези на трети страни, или с вашето съгласие. Когато събираме и използваме вашата лична информация съгласно законодателството на ЕС за защита на личните данни, това може да има последици за вашите правa

Споделяне на лична информация 

Като глобална организация, предлагаща широка гама от продукти и услуги, с бизнес процеси, управленски структури и технически системи, които прекосяват границите, IBM прилага глобални политики, както и стандарти и процедури за последователна защита на личната информация. Като глобална компания е възможно да споделяме информация за вас с нашите филиали в целия свят и да я прехвърляме в страни, в които осъществяваме дейност в съответствие с тази Декларация за поверителност. 

Ние предоставяме достъп до лична информация само на контролираните от IBM филиали, само когато той е основан на принципа „необходимост да се знае“ и е необходим за целите, за които е предоставен такъв достъп. В някои случаи IBM използва доставчици, намиращи се в различни страни, за да събират, използват, анализират и най-общо да обработват лична информация от негово име. 

Когато това е целесъобразно, IBM може също така да сподели вашите лични данни с избрани партньори, с цел предоставянето на продукти или услуги на вас или на компанията, за която работите, както и при изпълнението на вашите заявки или с ваше съгласие. При подбора на доставчици и партньори вземаме предвид процесите им за обработка на данни. 

Ако IBM реши да продаде, купи, слее или по друг начин реорганизира предприятия в някои страни, съответната сделка може да включва разкриване на лична информация на потенциални или действителни купувачи или получаване на такава информация от продавачите. Практиката на IBM е да изисква подходяща защита на личната информация при тези видове сделки. 

Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства личната информация може да подлежи на разкриване пред държавни агенции вследствие на съдебно производство, съдебна заповед или съдебен процес. Също така можем да споделим личната ви информация, за дазащитим правата или имуществото на IBM, както и тези на нашите бизнес партньори, доставчици или клиенти и други, когато имаме разумни основания да смятаме, че такива права и имущество са били или биха могли да бъдат засегнати.

Международни прехвърляния

Международният отпечатък на IBM включва голям брой прехвърляния на лична информация между различни филиали, както и на трети страни, намиращи се в държавите, в които осъществяваме дейност. Някои държави са въвели ограничения за прехвърляне на лична информация, във връзка с които IBM предприема различни мерки, включително:

 • Когато е необходимо, IBM прилага стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, или подобни договорни клаузи в други юрисдикции. Това включва прехвърляния към доставчици или други трети страни. Можете да поискате копие от стандартните договорни клаузи на ЕС тук.
 • IBM се придържа към изискванията на системата от Трансгранични правила за поверителност на АПЕК(CBPR).

Независимо че Рамката на Щитовете за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Швейцария и САЩ вече не се прилага и не се допускат позовавания на нея при прехвърлянето на лична информация, IBM продължава да спазва всички задължения, предвидени в Рамката на Щитовете за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Швейцария и САЩ. Можете да намерите повече информация  тук: Политика за поверителност относно щита за личните данни на IBM и Търговски департамент САЩ.

Защита и точност на информацията 

Ние възнамеряваме да защитаваме вашата лична информация и да поддържаме нейната точност. IBM прилага разумни физически, административни и технически предпазни мерки, които ни помагат да защитаваме вашата лична информация от непозволени достъп, използване и разкриване. Например, ние криптираме определена чувствителна лична информация, като информация свързана с кредитни карти, когато я предаваме по Интернет. Ние също така изискваме от нашите доставчици да защитават такава информация от непозволени достъп, използване и разкриване. 

Период на съхранение 

Ние няма да съхраняваме личната информация по-дълго, отколкото е необходимо, за да изпълним целите, за които се обработва, включително сигурността на обработката, да отговаря на законовите и регулаторни задължения (например одит, счетоводни и законови условия за съхранение), за разрешаване на спорове, както и за установяването, упражняването или защитата на искове в държавите, в които извършваме дейност. 

Тъй като обстоятелствата могат да варират в зависимост от контекста и услугите, информацията, предоставена в Декларацията за онлайн поверителност или чрез конкретно известие, може да съдържа по-подробна информация за приложимите условия за съхранение.

 

Как да се свържете с нас

Ако имате въпрос, свързан с настоящата Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате тази формуляр. Вашето съобщение ще бъде препратено до съответния член на екипа на IBM за защита на личните данни, например до длъжностните лица по защита на данните или членовете на техните екипи.

Където е приложимо, администратор на вашите лични данни е International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, Ню Йорк, САЩ, освен ако не е посочено друго. Когато IBM Corp. или филиал, който то контролира, има задължение съгласно законодателството за защита на данните да назначи правен представител в ЕИП или в Обединеното кралство, представителят за ЕИП ще бъде IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Нидерландия; и представителят за Обединеното кралство ще бъде IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, Обединено кралство.

IBM Corp. не е администратор в ситуации като: 

 • Лична информация, обработена във връзка с договорно отношение или сключване на договорни отношения с конкретен  
  филиал на IBM. В този случай администраторът на лична информация е дружеството на IBM , сключващо договорното отношение, което е юридическото лице, с което вие или вашият работодател имате или ще сключите договора. 

 • Лична информация, събрана на физическия обект или място за стопанска и друга дейност на IBM. В този случай този филиал е администратор на личната информация. 

Вашите права

Имате право да заявите достъп, обновяване, коригиране и, при определени обстоятелства, изтриване на вашата лична информация. Имате право и да възразите срещу директен маркетинг. Можете да получите достъп до процеса на подаване на заявка тук

Възможно е да имате допълнителни права съгласно местното законодателство, приложимо върху обработката. Повече информация можете да намерите тук

Право на подаване на жалба 

В случай че считате, че нашата обработка на личната ви информация не отговаря на приложимите закони за защита на данните, можете да подадете жалба: 

 • Директно до IBM, като използвате този формуляр

 • До компетентния орган за защита на данните. Името и данните за контакт на органите за защита на данните в Европейския съюз могат да бъдат намерени тук

Промени в нашите Декларации за поверителност 

Възможно е периодично да актуализираме настоящата Декларация за поверителност, за да отразим промени в практиките ни за управление на данни. Ще публикуваме изменената версия на Декларацията за поверителност тук заедно с актуализираната дата на изменението. Съветваме ви да проверявате периодично за промени или актуализации. В случай че направим съществени изменения в нашата Декларация за поверителност, ще публикуваме известие в горната част на тази страница за 30 дни. Ако продължите да използвате нашите уеб сайтове след влизането в сила на съответните промени, ние приемаме, че сте ги прочели и се съгласявате с тях. 

 

Други декларации & за поверителност