IBMs rutiner för personuppgiftshantering på webben - sammanfattning

Omfattning

IBMs rutiner för personuppgiftshantering omfattar IBMs och dess närstående bolags webbplatser som har länkar till detta dokument. Nedan finns en sammanfattning av rutinerna för personuppgiftshantering.

Personuppgifter

Användning

Du kan välja själv

Om du vill se IBMs fullständiga rutiner för personuppgiftshantering går du till IBMs rutiner för personuppgiftshantering på webben.

Kontakta oss

Frågor om detta dokument eller om IBMs behandling av dina uppgifter kan skickas till:

IBMs webbplatssamordnare eller

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
USA

Om du inte vill ha marknadsföringsmeddelanden från IBM, t.ex. prenumerationer, skickar du ett e-postmeddelande till NETSUPP@us.ibm.com.

Andra praktiska länkar om personuppgiftshantering