Izjava o privatnosti na mreži kompanije IBM

Ova izjava stupa na snagu od 01. marta 2013. godine. Prethodna verzija ove Izjave dostupna je ovde.

Kompanija IBM brine o vašoj privatnosti jer nam je izuzetno važno da održimo vaše poverenje.

Ova izjava otkriva informacione prakse kompanije IBM i naših filijala’ Web prezentacija, uključujući i tip informacija koje se prikupljaju i prate, način na koji se informacije koriste i sa kim se informacije dele. Takođe opisuje kako se kolačići, Web svetionici i druge tehnologije mogu koristiti u našim softvef-kao-usluga (SaaS) ponudama i softverskim proizvodima.

Ova Izjava važi za veb lokacije kompanije IBM koje sadrže vezu do ove Izjave, ali ne i za one veb lokacije kompanije IBM koje imaju sopstvenu Izjavu o privatnosti. Pored toga, ne važi za situacije u kojima kompanija IBM obrađuje podatke u ime svojih klijenata i za njihove potrebe, na primer kada se nalazimo u ulozi dobavljača usluge veb hostinga.

Povremeno ćemo dopunjavati ovu Izjavu dodatnim informacijama koje se odnose na pojedinačne slučajeve interakcije sa korisnicima.

IBM-u je dodeljen TRUSTe pečat privatnosti koji označava da je ovu izjavu o privatnosti i naše poslovanje TRUSTe revidirao na usklađenost sa TRUSTe programskim zahtevimauključujući transparentnost, odgovornost i izbor u odonosu na prikupljanje i upotrebu ličnih informacija. TRUSTe program pokriva samo informacije koje se prikupljaju preko www.ibm.com i ne pokriva informacije koje se mogu prikupiti kroz preuzeti softver, SaaS ponude ili mobilne aplikacije. TRUSTe misija, kao nezavisne treće strane, jeste da globalno uveća poverenje na mreži između korisnika i organizacija preko njihove vodeće oznake pozdanosti o privatnosti i inovativnih rešenja pouzdanosti. Ukoliko imate pitanja ili pritužbe u odnosu na našu politiku privatnosti ili prakse, molimo kontaktirajte koordinatora IBM Web stranice. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom možete da kontaktirate TRUSTe, ukoliko se vaš problem odnosi na naše američke Web prezentacije. TRUSTe će vam od tada biti na raspolaganju u rešavanju svih nedoumica.

International Business Machines korporacija je usklađena sa američko-švajcarskom okvirom sigurne luke i američko-švajcarskom okvirom sigurne luke koji je propisan od strane odeljenja za trgovinu Sjedinjenih Američkih Država u pogledu prikupljanja, korišćenja i zadržavanja ličnih podataka iz zemalja članica Evropske unije i Švajcarske. International Business Machines korporacija je sertifikovala da se pridržava principa privatnosti sigurne luke za obaveštenja, izbor, dalji prenos, bezbednost, integritet podataka, pristup i primenu. Da biste saznali više o programu sigurne luke, kao i da biste pogledali sertifikat International Business Machines korporacije, posetite http://www.export.gov/safeharbor/.

Prikupljanje ličnih podataka


Možete odabrati da nam u različitim situacijama lične podatke dajete direktno. Na primer, možda ćete želeti da nam date svoje ime i kontakt informacije kako bismo komunicirali sa vama, kako biste naručili proizvod, kako bismo obradili nalog, kako biste se registrovali za uslugu, kako bi vam omogućili pretplatu ili kako biste poslovali sa nama, ukoliko ste dobavljač ili poslovni partner. Trebalo bi i da nam ostavite podatke o kreditnoj kartici da biste mogli da kupite nešto od nas ili bi trebalo da nam date podatke o obrazovanju i radnom iskustvu ako želite da vas uzmemo u obzir kao kandidata za slobodno radno mesto u kompaniji IBM. Poštovaćemo vašu želju da ne koristimo vaše podatke da bismo sa vama stupili u kontakt u vezi sa nečim što se ne tiče vaših zahteva.

Mi takođe možemo da prikupimo informacije koje se odnose na vaše korišćenje naših Web prezentacija i SaaS ponuda kroz korišćenje različitih tehnologija. Na primer, kada posetite naše Web prezentacije ili pristupite našim SaaS ponudama, možda ćemo zabeležiti određene informacije koje nam vaš pretraživač šalje, kao što su IP adresa, tip pretraživača i jezik, vreme pristupa i adrese određenih Web prezentacija, a možemo prikupiti i informacije o stranicama koje pregledate u okviru naših prezentacija i drugim radnjama koje vršite dok nas posećujete. Pored toga, neki od naših softverskih proizvoda imaju tehnologije koje omogućavaju kompaniji IBM da prikupi određene informacije o upotrebi proizvoda. Takođe možemo koristiti takve tehnologije kako bismo utvrdili da li ste otvorili e-mail ili ste kliknuli na link koji je sadržan u e-mail adrese. Prikupljanje informacija na ovaj način nam omogućava da prikupimo statističke podatke o upotrebi i efikasnosti naših Web prezentacija, naših softverskih proizvoda i naših SaaS ponuda, vaše iskustvo učinimo ličnim i prilagodimo naše interakcije sa vama. Za detalje u vezi sa tehnologijama koje upotrebljavamo, pogledajte kolačiće, Web svetionike i druge tehnologije u nastavku.

Povremeno ćemo možda prikupljati i informacije koje vam ne pripadaju direktno, i to iz drugih izvora, kao što su navedeni prodavci. Kada to uradimo, od prodavaca zatražimo da potvrde da je treće lice dobilo informacije legalnim putem i da imamo pravo da ih od njih dobijemo i koristimo.

Informacije koje prikupljamo, direktnim ili indirektnim putem, mogu se kombinovati kako bi bile tačnije i potpunije, kao i da bismo prilagodili interakciju sa vama.

Upotreba ličnih podataka


U dolenavedenim pasusima detaljnije je opisan način na koji kompanija IBM može koristiti vaše lične informacije.

Ispunjavamo vaš transakcioni zahtev

Ako kompaniji IBM uputite zahtev za, na primer, nekim proizvodom ili uslugom, povratnim pozivom ili određenim marketinškim materijalima, informacije koje navedete koristićemo da bismo ispunili vaš zahtev. Da biste nam to omogućili, možda ćemo, u cilju ispunjenja zahteva, te informacije proslediti nekom drugom, kao što su, na primer, poslovni partneri kompanije IBM, finansijske institucije, špediterske kompanije, pošta ili vladine organizacije, kao što je carinska služba. Da bismo ostvarili transakciju, možda ćemo stupiti u kontakt sa vama da bismo vam ponudili anketu o zadovoljstvu klijenata ili u cilju istraživanja tržišta.

Prilagođavamo vaše iskustvo na našim Web prezentacijama

Informacije o vama koje prikupimo možda ćemo koristiti u cilju personalizacije iskustva na našim veb lokacijama, na primer, da bismo vam pružili sadržaj za koji ćete biti zainteresovani, kao i da bismo vam olakšali snalaženje po lokaciji.

Pružanje podrške

Možda ćemo vaše lične podatke koristiti za pružanje podrške za proizvode ili usluge koje ste nabavili od nas, na primer da bismo vas obavestili o dopuni ili ispravci za neki proizvod.

Takođe nudimo sesije “ćaskanja uživo” na našim Web prezentacijama kako bismo vam pomogli dok se krećete kroz naše prezentacije; mi ćemo koristiti lične podatke koje pružite preko ovih sesija u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

Za vreme pružanja tehničke podrške, ponekad ćemo slučajno moći da pristupimo podacima koje ste naveli ili podacima koje čuvate u računaru. Ovi podaci mogu da sadrže informacije o vama, zaposlenima u vašoj organizaciji, klijentima, partnerima ili dobavljačima. Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na pristup niti rukovanje tim informacijama; uslovi koji važe za rukovanje i obradu tih podataka navedeni su u odgovarajućim Uslovima upotrebe ili nekim drugim ugovorima između vas i kompanije IBM, kao što su Uslovi upotrebe za razmenu dijagnostičkih podataka.

Marketing

Informacije koje pružite kompaniji IBM, kao i informacije koje smo indirektno prikupili o vama, kompanija IBM može koristiti u marketinške svrhe. Međutim, pre nego što do toga dođe, dobićete priliku da odaberete da li želite da vaše podatke koristimo na taj način. U bilo kom trenutku možete odabrati da ne primate marketinške materijale od nas tako što ćete pratiti uputstva za odjavu koja su uključena u svaki e-mail koji možete primiti, ukazujući na to kada vas pozovemo ili tako što ćete nas kontaktirati direktno (molimo pogledajte “Pitanja o privatnosti i pristup ” u nastavku).

Moguće je da su neke naše ponude kobrendirane, odnosno moguće je da ih sponzoriše kompanija IBM i neko treće lice. Ako se prijavite za te ponude, imajte na umu da će vaše podatke prikupljati treća lica i da će oni biti deljeni sa njima. Savetujemo vam da se upoznate sa njihovom politikom zaštite privatnosti da biste saznali kako oni rukuju informacijama o vama.

Ukoliko odlučite da “ovu stranicu pošaljete” prijatelju ili kolegi, mi ćemo tražiti njihovo ime i e-mail adresu. Automatski ćemo u tom trenutku poslati e-poruku koja sadrži poruku koju ste naveli, ali nećemo koristiti te informacije u druge svrhe.

Regrutovanje

Ako želite da se prijavite za radno mesto ili nam postavite neko pitanje, nezavisno od toga da li ste informacije o tome pronašli na veb lokaciji kompanije IBM ili negde drugde, moguće je da ćete nam poslati informacije o sebi, kao što je radna biografija. Te informacije ćemo koristiti u okviru kompanije IBM da bismo pronašli odgovor na vaše pitanje ili vas uzeli u obzir kao pogodnog kandidata za navedeno radno mesto. Moguće je da ćemo zadržati informacije da bismo ih kasnije ponovo razmatrali, ali samo pod uslovom da to nije u suprotnosti sa vašim željama.

Praćenje i snimanje poziva, ćaskanja i drugih interakcija

Prilikom određenih transakcija na mreži ćemo vas možda pozvati ili ćete vi pozvati nas. Moguće je i da ćemo obaviti razgovor na mreži. Imajte na umu da kompanija IBM često prati i, u nekim slučajevima, snima takve načine interakcije u cilju obuke osoblja, provere kvaliteta ili da bi imala dokaz da je došlo do određene transakcije ili interakcije.

Mobilne aplikacije i upotreba informacija u računarskom društvenom okruženju

Kompanija IBM mobilne aplikacije čini dostupnim za preuzimanje sa različitih tržišta mobilnih aplikacija. Kompanija IBM takođe pruža alate za društveno računarstvo na nekim od svojih Web prezentacija kako bi omogućila deljenje na mreži i saradnju među članovima koji su se registrovali za korišćenje. Tu spadaju forumi, wiki stranice, blogovi i druge društvene medijske platforme.

Kada preuzimate i koristite ove aplikacije ili kada se registrujete da koriste ove društvene računarske alatke, od vas može biti zatraženo da pružite određene lične podatke. Registracione informacije podležu i biće zaštićene u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti, osim podataka koji se automatski stavljaju na raspolaganje drugim učesnicima, kao deo vašeg profila. Ove aplikacije i alati takođe mogu da sadrže dodatne izjave o privatnosti sa specifičnim informacijama o praksama prikupljanja i rukovanja istim. Pročitaj te dodatne izjave kako biste razumeli šta ti alati i aplikacije mogu da rade.

Bilo koji drugi sadržaj koji postavite, kao što su slike, informacije, mišljenja, ili bilo koja druga vrsta ličnih informacija koje učinite dostupnim drugim učesnicima na ovim društvenim platformama ili aplikacijama, ne podleže ovoj Izjavi o privatnosti. Umesto toga, takav sadržaj podleže uslovima korišćenja tih aplikacija ili platformi, kao i svim dodatnim smernicama i informacijama o privatnosti datih u odnosu na njihovu upotrebu, kao i procesu kojim možete da uklonite sadržaj iz tih alata ili da dobijete pomoć da to učinite. Pročitajte ove uslove kako biste bolje razumeli prava i obaveze koje u vezi sa ovim sadržajem imate vi, kompanija IBM i ostali. Trebalo bi da imate na umu da sadržaj koji objavite na takvim društvenim računarskim platformama može postati dostupan drugim licima u okviru i van kompanije IBM.

Zaštitite prava i imovinu kompanije IBM i ostalih

Možda ćemo koristiti ili deliti podatke o vama kako bismo zaštitili prava ili imovinu kompanije IBM, naših poslovnih partnera, dobavljača, klijenata ili drugih lica kada osnovano verujemo da su ta prava ili imovina ugroženi ili da bi mogli da budu ugroženi. Pored toga, zadržavamo pravo da otkrijemo vaše lične podatke ako se to zahteva zakonom, kao i onda kada smatramo da je takvo otkrivanje neophodno za zaštitu naših prava ili prava drugih lica ili da bismo postupili u skladu sa sudskim procesom, sudskom naredbom ili pravnim postupkom navedenim na našim veb lokacijama.

Informacije za poslovne partnere

Ako predstavljate IBM poslovnog partnera, možete da posetite IBM veb lokacije namenjene isključivo IBM poslovnim partnerima. Moguće je da ćemo informacije navedene na toj lokaciji koristiti za održavanje i razvoj poslovnog odnosa sa vama, poslovim partnerom koga predstavljate, odnosno sa IBM poslovnim partnerima inače. Na primer, pod tim se može podrazumevati to da ćemo vaše podatke koristiti da bismo vam poslali detaljnije informacije o programima za IBM poslovne partnere. Pod tim se može podrazumevati i to da ćemo određene informacije proslediti drugim poslovnim partnerima (podleže svim eventualnim obavezama o poverljivosti) ili klijentima ili potencijalnim klijentima kompanije IBM. U pogledu neke određene transakcije ili programa, takođe je moguće da ćemo stupiti u kontakt sa vama u okviru istraživanja o zadovoljstvu klijenata ili istraživanja tržišta.

Informacije za dobavljače

Ako predstavljate IBM dobavljača, možete da posetite IBM veb lokacije namenjene isključivo IBM dobavljačima. Moguće je da ćemo koristiti informacije navedene na toj lokaciji za potrebe pokretanja ili izvršavanja transakcije sa vama. Na primer, moguće je da ćemo u tu svrhu informacije proslediti zaposlenima u drugim delovima kompanije IBM, poslovnim partnerima i klijentima kompanije IBM, špediterskim kompanijama, finansijskim institucijama, pošti ili vladinim organizacijama bez kojih zahtev ne bi mogao da se ispuni. Informacije ćemo možda koristiti i za održavanje i razvoj našeg odnosa sa vama, dobavljačem koga predstavljate, kao i sa drugim IBM dobavljačima.

Prosleđivanje ličnih podataka i međunarodni transfer


Kompanija IBM je globalna organizacija čiji poslovni procesi, strukture upravljanja i tehnički sistemi ne znaju za granice. Zbog toga ćemo možda proslediti vaše podatke zaposlenima u kompaniji IBM i u zemlje u kojima poslujemo u slučajevima navedenim gore i u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Naša Izjava o privatnosti i naša politika osmišljene su tako da pružaju jednak nivo zaštite ličnih podataka za korisnike širom sveta. To znači da će kompanija IBM postupati sa vašim informacijama na način koji je ovde opisan čak i u zemljama čiji zakoni obezbeđuju niži stepen zaštite podataka.

U nekim slučajevima kompanija IBM daje ovlašćenje dobavljačima iz različitih zemalja da u njeno ime prikupljaju, koriste, analiziraju i na druge načine obrađuju podatke. U tim slučajevima, kompanija IBM zahteva od dobavljača da informacijama rukuju u skladu sa politikom kompanije IBM.

Povremeno ćemo možda informacije koje vas mogu identifikovati kao pojedinca i koje smo prikupili na svojim veb lokacijama otkriti drugim licima koja nisu zaposlena u kompaniji IBM i ne predstavljaju naše dobavljače, na primer svojim poslovnim partnerima. To ćemo učiniti ne samo na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti, već isključivo uz vaše prethodno odobrenje. U svakom slučaju, te informacije nećemo prodavati niti iznajmljivati.

U nekim slučajevima može doći do toga da kompanija IBM odluči da, iz strateških ili nekih drugih razloga koji se tiču posla, proda, kupi, sjedini ili reogranizuje preduzeća u nekim zemljama. Prilikom takvih transakcija može doći do otkrivanja ličnih podataka potencijalnim ili sigurnim kupcima, kao i do dobijanja takvih podataka od prodavaca. Praksa kompanije IBM jeste da traži odgovarajuću zaštitu za informacije u ovim tipovima transakcija.

Imajte na umu da se u nekim slučajevima lični podaci mogu otkriti vladinim ustanovama za vreme sudskih i pravnih procesa ili po naredbi suda. Moguće je da ćemo otkriti vaše lične podatke da bismo zaštitili prava ili imovinu kompanije IBM, naših poslovnih partnera, dobavljača, klijenata ili drugih lica kada osnovano verujemo da su ta prava ili imovina ugroženi ili da bi mogli da budu ugroženi.

Bezbednost i tačnost podataka


Nameravamo da vaše lične podatke zaštitimo i očuvamo njihovu tačnost. Kompanija IBM primenjuje opravdane fizičke, administrativne i tehničke mere zaštite vaših ličnih podataka u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja. Na primer, određene osetljive lične podatke, kao što su informacije o kreditnim karticama, šifrujemo prilikom prenosa preko Interneta. Od dobavljača takođe zahtevamo da takve podatke štite od neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja.

Zadržavanje


Mi ćemo zadržati vaše registracione informacije toliko koliko je vaš nalog aktivan ili koliko je potrebno da bi vam pružali usluge. Ukoliko želite da zahtevate da mi više ne upotrebaljavamo vaše registracione informacije kako bi vam pružali usluge kontaktirajte nas na NETSUPP@us.ibm.com. Mi ćemo zadržati i upotrebljavati vaše registracione informacije kao što je neophodno kako bi se uskladili sa našim zakonskim obavezama, rešili sporove i primenili naše ugovore.

Kolačići, oznake za praćenje i druge tehnologije


Kao što je već pomenuto, mi prikupljamo informacije od vaših poseta našim Web prezentacijama i vašeg korišćenja naših SaaS ponuda i naših softverskih proizvoda kako bi nam pomogle da prikupimo statističke podatke o upotrebi i efikasnosti, kako bismo vaše iskustvo učinili ličnim, i kako bismo uobličili naše interakcije sa vama. Prikupljanje vršimo upotrebom raznih tehnologija, uključujući i "kolačiće" ("cookies"). Kolačić (cookie) predstavlja podatke koje veb lokacija može poslati pretraživaču i koji se kasnije mogu sačuvati na računaru kao oznaka koja identifikuje računar. Dok se kolačići najčešće koristi samo za merenje korišćenja Web prezentacije (kao što je broj posetilaca i trajanje posete) i efektivnosti (kao što su teme za koje su posetioci najviše zainteresovani) i za omogućavanje lakše navigaciju ili upotrebe, i kao takvi, nisu povezani sa ličnim podacima, oni se u određenim momentima takođe koriste i za personalizovanje iskustva poznatog posetioca na Web prezentaciji tako što se povezuju sa informacijama na profilu ili korisničkih podešenja. Vremenom ova informacija pruža dragocen uvid koji pomaže da se korisničko iskustvo poboljša.

Kolačići se obično kategorišu kao kolačići "sesije" ili "trajni" kolačići. Kolačići sesije vam pomažu da se efikasno krećete kroz Web prezentacije, uz praćenje vašeg napretka sa strane na stranu, tako da se od vas ne traže informacije koje ste već naveli prilikom tekuće posete. Kolačići sesije se čuvaju u privremenoj memoriji i brišu se kada se Web pretraživač zatvore. Trajni kolačići, s druge strane, čuvaju podešenja korisnika za sadašnje i sukcesivne posete. Oni su upisani na hard disku vašeg uređaja, i dalje važe kada ponovo pokrenete pretraživač. Mi koristimo trajne kolačiće, na primer, za beleženje vašeg izbora jezika i lokacije zemlje.

Većina pretraživača, prema unapred određenim postavkama, automatski dozvoli kolačiće, ali vam takođe daju i mogućnost da kontroliše većinu kolačića, kao i da li ili ne da ih prihvatite i kako da ih uklonite. Pod naslovom "Alati" (ili sličan naslov) u vašem pretraživaču potražite informacije o kontrolisanju kolačića. U većini slučajeva, pretraživač (browser) možete podesiti tako da vam prikaže obaveštenje pre nego što primite kolačić (cookies), čime vam se pruža prilika da odlučite da li ćete ga prihvatiti ili ne. Pretraživač (browser) možete podesiti i tako da ne prihvata kolačiće (cookies). Kolačići u našim softverskim proizvodima mogu biti isključeni u samom proizvodu. Pošto kolačići omogućavaju da iskoristite neke od funkcionalnosti naših Web prezentacija ili funkcionalnosti naših softverskih proizvoda i SaaS ponuda, preporučujemo da ih ostavite uključenimn. Ukoliko blokirate, isključite ili drugačije odbacite naše kolačiće, neke Web stranice se neće pravilno prikazati ili nećete biti u stanju, na primer, da dodate stavke u vašu korpu, nastavite da pregledate ili koristite bilo kakve usluge Web prezentacije koje zahtevaju da se prijavite. Neke IBM Web prezentacije, SaaS ponude i softverski proizvodi mogu da koriste Web svetionike ili druge tehnologije za bolje prilagođavanje tim prezentacijama kako bi se korisniku pružile bolje usluge. Moguće je da se te tehnologije koriste na većem broju stranica veb lokacije kompanije IBM. Kada neki korisnik pristupi ovim stranicama, o poseti se generiše obaveštenje kojim se posetilac ne može identifikovati i koje ćemo možda obraditi mi ili naši dobavljači. Ove oznake za praćenje obično funkcionišu u kombinaciji sa kolačićima (cookies). Ukoliko ne želite da informacije vašeg kolačića budu povezane sa vašim posetama ovim stranicama ili korišćenjem tih proizvoda, na odgovarajući način možete podesiti svoj pretraživač tako da isključi kolačiće ili možete isključiti kolačiće u samom proizvodu. Ako isključite kolačiće (cookies), oznake za praćenje i druge tehnologije će i dalje pratiti posete ovim stranicama, u kom slučaju se te posete neće povezivati sa informacijama koje se inače čuvaju u kolačićima (cookies).

Za više informacija o tehnologijama upotrebljenim u našim SaaS ponudama i softverskim proizvodima, uključujući i način kako da ih isključite, molimo pogledajte uputstvo za upotrebu određenog softverskog proizvoda ili SaaS ponude koju koristite. Za informacije o tome kako klijenti kompanije IBM mogu koristiti kolačiće i druge tehnologije u svojoj primeni softverskih proizvoda i SaaS ponuda kompanije IBM, kliknite ovde.

Moguće je da ćete oznake za praćenje dobijati u e-porukama sa marketinškim materijalom koje primate od nas ili putem naših biltena kako bismo utvrdili da li ste otvorili poruke i da li ste kliknuli na veze u njima.

Neki naši poslovni partneri postavljaju oznake za praćenje i kolačiće (cookies) na našu lokaciju. Kao dodatak tasteri društvenih medija trećih strana mogu zapamtiti određene informacije kao što su IP adrese, vrstu i jezik pretraživača, vreme pristupa i adresu predmetne Web stranice i, ukoliko ste prijavljeni na te stranice društvenih medija, oni takođe mogu povezati takve prikupljene informacije sa informacijama vašeg profila na tim stranicama. Mi ne kontrolišemo ove tehnologije praćenja trećih strana. Imajte na umu da se "s81c.com" domen upotrebljava za isporučivanje statičkih sadržaja o nekim od naših Web stranica kojima upravlja IBM, a ne treće strane.

Oglašavanje na mreži


Kompanija IBM ne isporučuje reklame trećih strana na mreži na svojim Web prezentacijama, ali reklamira svoje proizvode i usluge na Web prezentacijama drugih. Upoznajte se sa politikom privatnosti administratora tih veb lokacija ili agencija za oglašavanje na mreži kako biste se upoznali sa njihovom praksom vezanom za oglašavanje, uključujući i to kakve informacije prikupljaju o vašem korišćenju Interneta. Kompanija IBM administratorima veb lokacija niti agencijama za oglašavanje na mreži ne odaje informacije vezane za to kako koristite njene veb lokacije. Moguće je da su neke marketinške mreže koje koristimo članovi Inicijative za oglašavanje na mreži (Network Advertising Initiative - NAI). Pojedinci mogu izabrati da ne primaju ciljane reklame koje dobijaju od mreža za oglašavanje koje su članovi udruženja NAI tako što će posetiti lokaciju www.networkadvertising.org.

Takođe poslujemo i sa određenim trećim stranama u cilju upravljanja nekim od naših reklama na drugim prezentacijama. Ove treće strane mogu koristiti kolačiće i Web svetionike za prikupljanje informacija (kao što su IP adrese) o vašim aktivnostima na Web prezentacijama kompanije IBM i drugih, u cilju pružanja ciljanih reklama kompanije IBM zasnovanih na vašim interesovanjima. U SAD-u, te reklame kompanije IBM koje su usmerene na vas će biti označene sa DAA ikonom. Možete da kliknete na ikonu u samim oglasima kako biste upravljali vašim željama. Ili, ukoliko ne želite da se ove informacije koriste u svrhu čuvanja vaših ciljanih reklama, možete da se odjavite tako što ćete kliknuti ovde. Molimo imajte na umu da ovo vas ne odjavljuje od prijema reklama koje nisu ciljane. Vi ćete nastaviti da primate generičke reklame koje nisu ciljane.

Linkovi prema Web stranicama koje nisu IBM-ove i aplikacijama trećih strana


Kako bi vam omogućili interakciju sa drugim Web stranicama na kojima imate naloge (kao što su Facebook i druge stranice društvenih medija) ili pristupanje zajednicama na takvim stranicama, mi možemo obezbediti linkove ili ubaciti aplikacije trećih strana koji vam omogućavaju da se prijavite, postavite sadržaj ili pristupite zajednicama sa naše Web stranice.

Takođe vam možemo obezbediti opšte linkove ka Web stranicama koje nisu IBM-ove.

Vaše korišćenje ovih linkova i aplikacija podleže politikama privatnosti trećih strana’ i vi bi trebali da se upoznate sa politikama privatnosti drugih prezentacija pre nego što počnete da koristite ove linkove ili aplikacije.

Kompanija IBM nije odgovorna za politiku privatnosti niti sadržaj tih veb lokacija.

Obaveštenja o promenama


Pri vrhu ove stranice ćemo, u trajanju od 30 dana, objaviti obaveštenje kako bismo korisnike obavestili da je sadržaj ove Izjave o privatnosti ažuriran ili modifikovan. Ako nameravamo da koristimo vaše lične podatke na način koji se razlikuje od onog koji je naveden u vreme prikupljanja,obavestićemo vas, tako da ćete moći da odaberete da li želite da vaše lične podatke koristimo na taj način.

Pristup i pitanja vezana za privatnost


Ako imate pitanja vezana za ovu izjavu o privatnosti ili način na koji IBM postupa sa vašim podacima, možete da pošaljete e-poruku koordinatoru IBM veb lokacije. Možete i da nam se obratite na:

Kancelarija za korporativnu privatnost kompanije IBM
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
S.A.D.

U nekim slučajevima ćete moći da pregledate ili promenite svoje lične podatke na mreži. U slučaju da vaši podaci nisu dostupni na mreži, a želite da dobijete primerak određenih podataka koje ste poslali kompaniji IBM, ili ste shvatili da su podaci netačni i želite da ih ispravimo, obratite nam se.

Međutim, pre nego što korporacija IBM bude u mogućnosti da vam pruži bilo kakve informacije ili da ispravi netačne informacije, možda ćemo tražiti od vas da potvrdite svoj identitet i da nam pružite druge detalje koji će nam pomoći da odgovorimo na vaš zahtev. Obratićemo vam se u roku od 30 dana nakon primanja vašeg zahteva.

Ako više ne želite da primate marketinške e-poruke od kompanije IBM, pošaljite e-poruku na adresuNETSUPP@us.ibm.com ili postupite u skladu sa uputstvima za odjavu koja se nalaze u svakoj marketinškoj e-poruci.