Заява IBM щодо конфіденційності

Ця Заява щодо конфіденційності набуває чинності 1 грудня 2020 року.

Попередню версію цієї Заяви можна знайти тут.  

У IBM ми визнаємо важливість захисту ваших персональних даних. Ми зобов'язуємося обробляти їх відповідально, виконуючи вимоги застосовного законодавства у сфері захисту даних у всіх країнах, у яких IBM веде діяльність.  

Ця Заява щодо конфіденційності описує загальні практики конфіденційності IBM, що застосовуються до персональних даних, які ми збираємо, використовуємо та надаємо про клієнтів, бізнес-партнерів, постачальників та інші організації, з якими IBM має або планує мати ділові відносини, а також про фізичних осіб, які працюють на них. Ця Заява щодо конфіденційності не застосовується в тих випадках, коли IBM обробляє персональні дані від імені клієнтів на їх користь та під їхнім контролем (в ролі "розпорядника"), наприклад в межах Хмарних Послуг або прикладних програм ("застосунки"). Вона може застосовуватися до збору інформації, що стосується уповноважених користувачів таких послуг, в тих випадках, коли IBM обробляє таку інформацію у власних інтересах (в ролі "володільця").

Ця Заява щодо конфіденційності доповнюється Заявою IBM щодо конфіденційності в електронному середовищі, яка містить більше інформації з огляду на онлайн-контекст, у тому числі щодо пошуку та найму працівників. Ми можемо надавати додаткову або більш конкретну інформацію про збір або використання персональних даних на веб-сайтах або даних, пов'язаних із певним продуктом або послугою. 

Чому і як ми збираємо та використовуємо ваші персональні дані 

Ми можемо збирати ваші персональні дані як фізичної особи для різних цілей, зокрема: 

 • Доступ і використання веб-сайтів чи інших онлайн-послуг (у тому числі "застосунків")
  При відвідуванні будь-якого з наших веб-сайтів або використанні онлайн-послуги (при цьому посилання на онлайн-послуги включають прикладні програми для комп’ютерів або мобільні прикладні програми або "застосунки") ми реєструємо інформацію, необхідну для надання вам доступу, для роботи веб-сайту, а також для дотримання нами вимог у сфері захисту та юридичних вимог у зв’язку з роботою нашого веб-сайту, таку як паролі, IP-адреса та параметри браузера. Ми також збираємо інформацію про ваші операції під час відвідування веб-сайту з метою персоналізації інтерфейсу, наприклад, записуючи ваші налаштування та параметри, а також збору статистичних даних із метою вдосконалення та подальшої розробки наших веб-сайтів, продуктів і послуг.

 • Відповіді на ваші запити про надання інформації, про замовлення чи про підтримку
  Коли ви звертаєтеся до нас (онлайн чи офлайн) у зв'язку із запитом про надання інформації, для замовлення продукту або послуги, для отримання підтримки або участі у форумі чи іншому електронному інструменті соціальної взаємодії, ми збираємо інформацію, необхідну для виконання вашого запиту, надання вам доступу до продукту або послуги, надання вам підтримки та можливості спілкування з вами. Наприклад, ми збираємо інформацію про ваше ім'я та контактну інформацію, відомості про ваш запит та ваш договір з нами, а також виконання, поставки замовлення та виставлення рахунків. Також ми можемо збирати результати опитування клієнтів щодо якості обслуговування. Ми зберігаємо цю інформацію для адміністративних цілей, для захисту наших прав та у зв'язку з нашими відносинами із вами.

  Коли ви вказуєте своє ім'я та контактну інформацію для реєстрації у зв'язку з таким запитом, реєстрація може служити засобом ідентифікації вас при відвідуванні вами наших веб-сайтів. Для замовлення більшості наших послуг і продуктів вам необхідно мати зареєстрований IBMid. Реєстрація також може дозволяти вам налаштовувати та контролювати ваші параметри конфіденційності. 

 • Використання хмарних послуг IBM 
  Ми збираємо інформацію про використання вами хмарних послуг IBM з метою забезпечення правильної роботи компонентів продукту, покращення інтерфейсу, персоналізації взаємодії з вами, інформування наших клієнтів про загальні характеристики використання послуг, надання підтримки та вдосконалення і подальшої розробки наших продуктів і послуг. Докладніші відомості щодо технологій, які ми впроваджуємо, щодо персональних даних, які ми збираємо, а також способів налаштування або блокування відстежування або видалення cookie, наведено у Заяві IBM щодо конфіденційності в електронному середовищі

 • Контакти зі співробітниками наших наявних клієнтів, потенційних клієнтів, партнерів та постачальників 
  Під час нашої взаємодії з наявними клієнтами або потенційні клієнтами, партнерами та постачальниками, такі особи також передають нам контактну ділову інформацію (наприклад, ім'я, ділові контактні дані, посади своїх працівників, підрядників, консультантів та уповноважених користувачів) для таких цілей, як управління контрактами, виконання замовлень, постачання продуктів та послуг, надання підтримки, виставлення рахунків та керування послугами або відносинами. 

 • Інформація про відвідувачів 
  Ми реєструємо дані користувачів, які відвідують наші фізичні об'єкти (ім'я, ідентифікаційні дані та контактну ділову інформацію), та використовуємо камери спостереження для безпеки і захисту фізичних осіб та речей, а також для виконання вимог нормативних документів. 

 • Маркетинг 
  Більшу частину інформації, що збирається нами, ми отримаємо під час безпосередньої взаємодії з вами. Коли ви реєструєтеся для участі в певному заході, ми можемо збирати інформацію (онлайн чи офлайн), пов'язану з організацією заходу, а також під час проведення заходу (наприклад, участь у сесіях або результати опитування). Ми об'єднуємо зібрані нами персональні дані для зведеного аналізу та бізнес-аналітики для цілей ведення нашого бізнесу та цілей маркетингу. Ви можете за власним вибором отримувати інформацію про наші продукти та послуги електронною поштою, телефонними каналами або традиційною поштою. Під час відвідування вами наших веб-сайтів або використання наших послуг ми можемо надавати вам персоналізовану інформацію. Ви завжди можете відмовитися від отримання персоналізованої інформації від IBM, налаштувавши параметри маркетингових повідомлень тут. Для того щоб відмовитися від підписки, виконайте інструкції, наведені в нижній частині будь-якого повідомлення електронної пошти. Детальнішу інформацію наведено в Заяві IBM щодо конфіденційності в електронному середовищі

  Коли ми зазначаємо, що ми використовуємо вашу персональну інформацію у зв'язку із запитом, замовленням, транзакцією або договором (або їх підготовкою) або з метою надання вам послуг, які ви запитуєте (наприклад, доступ до веб-сайту), ми робимо так, оскільки це необхідно для виконання договору з вами. 

  Коли ми зазначаємо, що ми використовуємо вашу персональну інформацію у зв'язку з маркетинговими заходами, покращенням або розробкою наших продуктів чи послуг, з метою забезпечення безпеки та захисту або виконання нормативних вимог, не пов'язаних із вашим договором або запитом, ми робимо це у ваших законних інтересах або інтересах сторонньої компанії, або ж за вашою згодою. Коли ми збираємо та використовуємо ваші персональні дані, що підлягає регулюванню за законодавством ЄС щодо конфіденційності, це може впливати на Ваші права.  

Надання Персональних даних 

Як глобальна організація, яка пропонує широкий асортимент продуктів та послуг та має транскордонні бізнес-процеси, структури управління та технічні системи, IBM запровадила глобальні політики, стандарти і процедури з метою забезпечення єдиного узгодженого захисту персональних даних. Як глобальна компанія, ми можемо надавати інформацію про вас афілійованим з нами особам, розташованих у будь-якій точці світу, та передавати її до інших країн світу, у яких ми ведемо діяльність, відповідно до цієї Заяви щодо конфіденційності. 

Контрольованим з боку IBM афілійованим з нею особам ми надаємо доступ до персональних даних за принципом службової необхідності у доступі до такої інформації для виконання цілей, для яких надається такий доступ. У деяких випадках для збирання, використання, аналізу та інших варіантів обробки персональних даних від свого імені IBM співпрацює з постачальниками, що знаходяться у різних країнах. 

У необхідних випадках IBM може надавати ваші персональні дані обраним партнерам для допомоги у наданні вам або компанії, де ви працюєте, продуктів чи послуг або для виконання ваших запитів, або за вашою згодою. При виборі наших постачальників та партнерів ми враховуємо їхні процеси опрацювання даних. 

Якщо IBM вирішить продати, придбати, реорганізувати шляхом злиття або в інший спосіб свій бізнес у деяких країнах, такі дії можуть призвести до розголошення персональних даних потенційним або фактичним покупцям, або ж отримання таких даних від продавців. IBM завжди вимагає належним чином захищати персональні дані під час таких транзакцій.  

Будь ласка, майте на увазі, що за деяких обставин персональні дані можуть підлягати розголошенню урядовим органам відповідно до судових проваджень, судових наказів або юридичних процедур. Ми також можемо надавати ваші персональні дані із метою захисту прав або власності IBM, наших бізнес партнерів, постачальників, клієнтів або інших осіб за наявності обґрунтованих підстав вважати, що сталося або існує ймовірність, що станеться, порушення щодо таких прав або власності. 

Транскордонні передачі

Глобальний характер діяльності IBM передбачає значну кількість випадків передачі персональних даних між різними афілійованими особами, а також стороннім організаціям, які знаходяться у країнах, де ми ведемо діяльність. У деяких країнах можуть діяти обмеження стосовно передачі персональних даних, які можуть потребувати від IBM вжиття різних заходів, у тому числі:

Незважаючи на те, що використання стандартів Privacy Shield ЄС-США та Швейцарія-США для передачі персональних даних може бути припинено, IBM продовжує дотримуватися всіх вимог стандартів Privacy Shield ЄС-США та Швейцарія-США. З детальнішою інформацією можна ознайомитися тут: Політика Конфіденційності IBM Privacy Shield таМіністерство торгівлі США.

Безпека та точність інформації 

Ми намагаємося захищати ваші персональні дані та підтримувати їхню точність. IBM вживає обґрунтованих фізичних, адміністративних та технічних застережних заходів, які допомагають нам захищати ваші персональні дані від несанкціонованого доступу, використання та розголошення. Наприклад, певні делікатні персональні дані (зокрема, дані кредитної картки) під час передачі через Інтернет шифруються. Від своїх постачальників ми також вимагаємо захисту такої інформації від несанкціонованого доступу, використання та розголошення. 

Період зберігання 

Ми зберігатимемо персональні дані лише протягом терміну, необхідного для виконання цілей, для яких вони обробляється, у тому числі для захисту операцій обробки відповідно до юридичних та нормативних зобов'язань (наприклад, вимог щодо термінів зберігання аудиту, бухгалтерського обліку та нормативних актів), розв'язання спорів та подання, супроводу або захисту юридичних претензій у країнах, де ми ведемо діяльність.  

У зв'язку з різними обставинами, які залежать від контексту та послуг, інформація, надана в Заяві щодо конфіденційності в електронному середовищі або вказана в окремому повідомленні, може містити більш детальну інформацію про застосовні терміни зберігання.

 

Як з нами зв'язатися 

Якщо у вас є запитання стосовно цієї Заяви щодо конфіденційності, зверніться до нас за допомогою цієї форми. Ваше повідомлення буде передано відповідному спеціалісту команди IBM із забезпечення конфіденційності даних (наприклад, особам, відповідальним за захист даних, або членам їх команд).  

Там, де це є актуальним, у ролі володільця ваших персональних даних виступає International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, New York, United States, якщо не вказано інше. Якщо від IBM Corp. або від контрольованої нею афілійованої особи вимагається призначити юридичного представника в ЄЕП або Великобританії, цим представником для ЄЕП виступатиме IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, The Netherlands; цим представником для Великобританії виступатиме IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, United Kingdom.

IBM Corp. не виступає в ролі володільця в таких випадках як: 

 • Персональні дані обробляються у зв'язку з договірними відносинами або у зв'язку зі вступом у договірні відносини з конкретною  
  афілійованою з IBM особою. У цьому випадку володільцем персональних даних є компанія-підрядник IBM, яка є юридичною особою, з якою ви або ваш роботодавець має, або матиме, договір. 

 • Персональні дані, зібрані на фізичних об'єктах афілійованих з IBM осіб. У цьому випадку афілійована особа виступає в ролі володільця персональних даних.

Ваші права

Ви можете вимагати доступ, оновлення або виправлення та, за певних обставин, видалення ваших персональних даних. Ви також маєте право заперечувати проти прямих маркетингових комунікацій. Ви можете отримати доступ до процесу подання запиту тут.

Ви можете мати додаткові права відповідно до місцевого законодавства, застосовного до обробки персональних даних. Додаткову інформацію можна знайти тут

Право на подання скарги 

У тому випадку, якщо ви вважаєте, що наші процедури обробки ваших персональних даних не відповідають застосовним законам про захист даних, ви маєте право подати скаргу: 

 • Безпосередньо до IBM за допомогою цієї форми

 • До компетентного органу із захисту даних. Назва та контактні відомості органів із захисту даних у країнах Європейського Союзу опубліковано тут.

Зміни до наших Заяв щодо конфіденційності 

Час від часу ми можемо оновлювати цю Заяву щодо конфіденційності для відображення змін у наших практиках керування даними. Оновлений текст Заяви щодо конфіденційності буде опубліковано тут разом із датою внесення змін. Ми рекомендуємо вам періодично перевіряти наявність змін або оновлень. Якщо ми внесемо суттєві зміни до нашої Заяви щодо конфіденційності, у верхній частині цієї сторінки відображатиметься повідомлення про це протягом 30 днів. Продовжуючи використовувати наші веб-сайти після набуття чинності цих змін, ми вважатимемо, що ви ознайомилися зі змінами та розумієте їх.  

 

Інші заяви та політики щодо конфіденційності