Tedarik zinciri optimizasyonu nedir?

Tedarik zinciri optimizasyonu, bir tedarik ağında verimliliği ve performansı artırmak için blockchain, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti gibi teknolojilerin ve kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Kuruluşların tedarik zincirleri, başarılı müşteri deneyimleri için büyük önem taşıyan kritik bir iş sürecidir. Yüksek performanslı bir tedarik zinciri, iş verimliliği ve yanıt verebilirliği sağlar; böylece müşteriler, hem kuruluş için kârlı olacak hem de tedarik zinciri sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak şekilde istediklerini istedikleri zamanda ve yerde elde ederler.

Başarılı bir tedarik zinciri optimizasyonu sürecinde gerçekleşen üç aşama bulunur:

  • Tedarik zinciri tasarımı: Depo tesislerinin nerede konumlandırıldığı ve bunlar arasında ürün akışının nasıl gerçekleştiği gibi ağ tasarımı süreçleri ile talep tahmini, arz oluşturulması ve üretim operasyonlarının planlanması ve zamanlanması gibi stratejik hedefleri açıklar.
  • Tedarik zinciri planlaması: Tedarikçiden müşterilere mal, hizmet ve bilgi tesliminin optimize edilip arz ve talebin dengelenmesi için stratejik bir tedarik zinciri devreye alma planının oluşturulmasını, stok planlamasını ve varlıkların koordinasyonunu içerir.
  • Tedarik zinciri yürütme: Yürütme odaklı uygulamalar ve sistemler üzerinde durur: depo ve stok yönetimi, nakliye yönetimi, küresel ticaret yönetimi ile gerçek zamanlı karar desteği, tedarik zinciri görünürlüğü ve sipariş yönetimi sistemleri gibi diğer yürütme uygulamaları.

Tedarik zinciri optimizasyonu neden önemlidir?

Tedarik zincirleri karmaşıktır; ancak bu karmaşıklık, özellikle de blockchain, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti ile birleştirildiğinde teknolojik avantajlar sağlar.

İyi tasarlanmış bir tedarik zinciri optimizasyonu süreci aşağıdaki konuları ele alır:

Silolar

Veriler silolar halinde düzenlendiği ve uçtan uca görünürlüğe sahip olmadığı için tedarik zincirleri ihtiyaç duyduğu içgörüleri elde edemez. Bu durum nihayetinde müşteri ihtiyaçlarını karşılama becerilerini etkiler. Bağlantılı teknoloji aracılığıyla optimize edilmiş bir tedarik zinciri, bilgi siloları için en iyi çözümdür.

 

Müşteri ihtiyaçları

Artan müşteri beklentileri, tedarik zincirlerinin bu ihtiyaçları karşılamak üzere her adımda inovasyon ve optimizasyon gerçekleştirmesi gerektiği anlamına gelir. Müşteri beklentilerini karşılamaya ve aşmaya devam etmek isteyen kuruluşlar için tedarik zincirinin modernize edilmesi bir önceliktir.

 

Rekabet üstünlüğü

Geçmişteki tedarik zincirleri ağ tasarımına, depo yerleşimine ve dağıtım filosuna odaklanıyordu. Bugün optimizasyon, yürütme odaklı uygulamaların ve gerçek zamanlı karar desteğinin üzerinde durarak rekabet üstünlüğü elde etmenin ve markayı korumanın anahtarıdır.

 

Çeviklik

İster müşteri talepleri ister rekabet ya da tedarik kesintileri olsun, tedarik zinciriniz değişime ne kadar hızlı yanıt verebilir? Modern tedarik zincirlerinin rekabetçi özelliklerini koruyabilmesi için çevik olması gerekir.

 

Sürdürebilirlik

Tedarik zincirleri çok büyük çevresel ve sosyal etkiler yaratır. Günümüz müşterileri, ürünlerinizin yenilenebilir veya düşük etkiye sahip çıkarma yöntemleri kullanılarak sürdürülebilir ve etik bir şekilde üretilip üretilmediğini bilmek isterler.


Etkili tedarik zinciri optimizasyonunun temel özellikleri

Blockchain güçlü bir teknolojidir, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti ile birlikte kullanıldığında da gücü dinamik olarak artar. Bu ilişki, geleneksel bir iş ağından taşınan ve ortaklar arasında kaliteli verileri bir araya getiren blockchain ile başlar. Daha sonra, blockchain verilerini alıp bu verilerden anlamlı bir bağlam elde eden ve olası avantajlara ilişkin güçlü içgörüler oluşturan yapay zeka eklenir. Bu arada da Nesnelerin İnterneti, fizikseli sanala dönüştürmek için edge platformlarında çalışan arayüz veya sensör işlevi görür.

Etkili tedarik zinciri optimizasyonunun temel özellikleri arasında şunlar yer alır:

Görünürlük

En güncel stok takibi verilerini ve karşılanabilen miktara ilişkin verileri elde edin

Zeka

Gerçek zamanlı zeka için oluşturulabilir verilerden ve yapay zeka hizmetlerinden yararlanın

Sipariş yönetimi

Fiyatlandırmayı özelleştirin, fiyat teklifleri gönderin, siparişleri takip edin ve iadeleri yönetin

Raporlama ve analitik

Gelecekteki talebi ve satışları tahmin etmek için süreçlerdeki örüntüleri değerlendirin

Stok takibi

Stoğun, tedarik zincirinin tam olarak neresinde olduğunu bilin


Tedarik zinciri optimizasyonu kullanım senaryoları

Anheuser-Busch: İstisnalara göre yönetmek

İçecek sektörü devi Anheuser-Busch, Labatt Canada için karmaşık bir tedarik zincirini etkili bir şekilde yönetmek, tedarik zinciri yönetiminin karmaşıklığını azaltırken yapay zekadan başarılı bir şekilde yararlanmak anlamına geliyor; böylece tedarik zinciri, iş kullanıcıları ve işletme sahipleri tarafından hayata geçirilebilecek kadar basit hale gelerek teknik süreçleri kilit personelin kontrolü altında tutuyor.

Şirket, tedarik zinciri operasyonlarının standartlaştırılmasına ve merkezileştirilmesine yardımcı olması için IBM Sterling Supply Chain Business Network'e yöneldi. Anheuser-Busch, Labatt Canada; IBM Sterling Delivery Transaction Intelligence with Watson (DTI) çözümünü kullanarak olağan dışı durum tespitine odaklanabiliyor. Nihai hedef ise, ürün yelpazesinde sürekli bir tutarlılık elde edilmesini sağlayarak yalnızca nadiren ortaya çıkan sorunların izlenmesini gerektirecek istisnalara göre yönetmek.

Anheuser-Busch, Labatt Canada; ürünlerinin işlem yaşam döngüsünü izleyen IBM Sterling Supply Chain Business Network sayesinde tedarik zinciri hedeflerine daha iyi ulaşabiliyor.

Lenovo: Yapay zeka destekli bir yaklaşım

PC üreticisi Lenovo, risk yönetimi stratejisini bir araya getirirken IBM'e yöneldi. İlk olarak Lenovo, Watson™ Supply Chain Fast Start (Tedarik Zinciri Hızlı Başlangıç) programına katıldı. Yalnızca beş hafta içinde, üretici adına üç kullanım senaryosu analizi tamamlandı.

Ardından Lenovo, gelirlerini artırmaya yardımcı olması için IBM Supply Chain Insight çözümünden yararlanarak bunu daha da öteye taşıdı. Nihayetinde, Lenovo'nun tedarik zinciri kesintileri nedeniyle kaybettiği süre önemli ölçüde azaldı; çoğunlukla %90 oranına kadar daha da hızlanarak günlerden dakikalara indi.


Tedarik zinciri optimizasyonunun geçmişi ve geleceği

Geçmiş

Amazon öncesi bir dünyada tedarik zinciri optimizasyonu, en düşük taşımacılık maliyetlerinin nasıl elde edilebileceği, deponun nerede konumlandırılması gerektiği ve stoğun doğru zamanda doğru yerde bulunmasının nasıl sağlanabileceği gibi tasarım aşamasına yönelik yatırımlara odaklanıyordu. Bu yatırımlar sonuç veriyordu çünkü dünya daha yavaş bir hızda hareket ediyordu ve değişim yönetilebilir durumdaydı. Yapay zeka, bulut, blockchain ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni teknolojiler farklı bir ortam yarattı. Müşteri talepleri değişti. Sürdürülebilirlik konuları büyük önem taşıyor. Tedarik zincirlerinin gerçek zamanlı olarak yanıtlara ihtiyacı var.  

Bugün, olayların hızla gerçekleştiği ve giderek daha da karmaşıklaşan küresel bir ağda yaşıyoruz. Trafiğe ve doğal afetlere ilişkin istisnai durumlar, imaj sorunlarına yol açan müşteri şikayetleri ve çok daha fazlası. Bunlar belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlikle nasıl başa çıkıyorsunuz? Tedarik zinciri genelinde karar alınabilmesini nasıl sağlıyorsunuz? Siz ne kadar iyi plan yaparsanız yapın, tahminleriniz hatalı çıkabilir.

Tedarik zinciri optimizasyonu, koşullar ideal olmaktan uzaklaştığında bile tedarik zincirlerinin programa uygun ilerlemesini sağlar. Örneğin, yerel bir işgücü arzında beklenmedik kesintiler yaşandığında, şiddetli hava olayları dağıtım sürecini etkilediğinde veya yaklaşmakta olan bir sağlık krizi şirketleri küresel boyutta işlerini nasıl gerçekleştirdikleri üzerine yeniden düşünmeye zorladığında… Tedarik zinciri optimizasyonu, olası kesintilere rağmen operasyonlarınızın aynı kararlılıkta ilerlemesine yardımcı olur.

Bugün tedarik zinciri optimizasyonu, üstün bir istisna yönetimi sağlamak için teknolojiyi kullanır. Bu, rekabetçi özelliklerinizi koruyabilmenin anahtarıdır. İşletmeler; yalnızca kendi kuruluşlarında değil, tüm iş ortağı ekosisteminde tedarik zinciri genelinde daha iyi görünürlüğe ve gerçek zamanlı olarak daha iyi karar alma yeteneklerine sahip olurlar.  

Tedarik zinciri optimizasyonu evrimindeki bir diğer faktör de iş ağlarına, uçtan uca paylaşılan bir odak noktasıyla birden çok kuruluş arasında uzanan iş süreçleri üzerinde çalışıp iletişim kuran iş ortakları topluluklarına doğru ilerleyen bu harekettir.⁵ Bu çok kuruluşlu iş ağları, gerçek zamanlı işbirliği yoluyla daha iyi iş süreçlerini kolaylaştırır.

Gelecek

Küreselleşme, teknoloji ve güçlenen tüketiciler, işletmelerin tedarik zincirlerini yönetme şeklini değiştiriyor. Gartner'a göre, geleceğin tedarik zincirleri kendi kendini düzenleyerek uygun eylemlerde bulunacak ve sonuç olarak, bugün bilinenlerin çok ötesinde insan yeteneklerini artıracak ve geliştirecek.⁶ Tedarik zinciri operatörleri, performansa ilişkin önemli içgörüler sağlamak ve tedarik zinciri boyunca etkinlikleri düzenlemek için yapay zeka destekli kontrol kuleleri gibi teknolojileri kullanacaklar. Lojistik maliyetleri ve performansındaki olağan dışı durumları henüz ortaya çıkmadan tahmin edecekler ve otomasyonun önemli ölçek avantajları sağlayabileceği noktalar konusunda içgörüler elde edecekler. Bu teknolojiler tedarik zinciri optimizasyonunu dönüştürmeye devam edecek:

  • Yapay zeka: Akıllı, kendi kendini düzelten yapay zeka, stok izlemeyi daha doğru hale getirecek ve malzeme israfını azaltacak.
  • Nesnelerin İnterneti: Nesnelerin İnterneti sensörlerinden gelen veriler, stok konumuna ve durumuna ilişkin içgörüler sağlayacak.
  • Blockchain: Gerçekliği doğrulayacak, izlenebilirliği ve görünürlüğü iyileştirecek ve işlem güvenilirliğini artıracak.
  • Akıllı sipariş yönetimi: Tedarik zincirleri, gelişmiş talep tahmini ve otomasyonla stok görünürlüğünde ustalaşacak.
  • Kuantum bilgi işlem: Eşi benzeri görülmemiş hesaplama gücü, önceden çözülemeyen sorunları çözecek.
  • Dijital ikizler: Karmaşık yaratımların sanal temsilleri olan dijital ikizler, nesneleri tüm yaşam döngüleri boyunca izlemenizi sağlar.

Tedarik zinciri optimizasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin

IBM Sterling Tedarik Zinciri Bloğu

Akıllı, kendi kendini düzelten bir tedarik zinciri oluşturmaya ilişkin içgörüler.

IBM Tedarik Zinciri Topluluğu

B2B Entegrasyonu, Yönetilen Dosya Aktarımı ve Sipariş Yönetimi çözümleri ile kullanıcıların ve uzmanların bir araya geldiği bir topluluktan en iyi uygulamalar hakkında daha fazlasını keşfedin.

IBM Tedarik Zinciri Etkinlikleri

THINK, web seminerleri ve çok daha fazlası gibi yaklaşan tüm etkinliklerimizi görüntüleyin.

İlgili IBM çözümleri

IBM Sterling Inventory Visibility

Yüksek hacimlere ve çok sayıda stok koduna sahip işletmelerde bile en güncel stok takibi verilerini ve karşılanabilir miktara ilişkin verileri sağlar.

IBM Sterling Supply Chain Business Network

Sorunları hızlı bir şekilde tespit etmek ve değerlendirmek için ilgili tüm işlemleri tek bir gösterge panosundan görüntüleyin ve saatler değil, dakikalar içinde çözüme ulaşın.

IBM Sterling Supply Chain Insights with Watson

Yapay zeka destekli yeteneklerle tedarik zinciri performansını optimize etmek için kesintileri ve riskleri tahmin edin, hızla değerlendirin ve daha etkili bir şekilde azaltın.

IBM Sterling Business Transaction Intelligence

İzin verilen iş ortaklarına IBM Blockchain ile desteklenen gerçek zamanlı, yüksek güvenliğe sahip dijital işlemlerin paylaşılan, değişmez bir kaydını sağlayın.