Akıllı işletme olmak için neler gerekir?

İşletmeler ve toplum belirsizlikle karşı karşıya olduğunda, daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde liderliğe ve ustalığa gereksinim duyulur. Şirketler arasında en dirençli olanlar, kendilerini stratejik bir biçimde veri güdümlü iş kararları alma sürecine uyarlayan, değişime uygun olarak tasarlanmış kuruluşlardır. Ancak, dünya çapında yapılan araştırmaya katılan kuruluşların yalnızca %9'u bunu başardığını iddia ediyor.¹ Akıllı işletme, dijital dönüşüm aracılığıyla benzersiz amacını güçlendirebilen ve iş yapma biçimini yeniden tanımlayabilen bir işletmedir.

Akıllı işletme için kritik sonuçlar

Operasyonel maliyeti düşürürken iş sürekliliğini de koruyun

Değişimi yönetmek için doğru araçlara, teknolojiye ve becerilere sahip olduğunuzdan emin olun.

İstikrarsızlığı yönetmek için tedarik zincirinin dayanıklılığını artırın

Yükselen aksaklık kalıplarını tahmin edin ve küresel tedarik zincirinizi güçlendirin.

Akıllı deneyimler aracılığıyla çalışanlar ve müşterilerle etkileşim kurun

Yeni müşterileri cezbedin ve iş hacmini yükseltmek için memnuniyeti artırın.

Akıllı işletmeler, yenilikçi deneyimler yaratır

Volkswagen

Bir otomobil üreticisi, müşteri verilerini kullanarak araç içi hizmetleriyle sürücü deneyimini iyileştirdi. Aynı zamanda, yeni gelir akışları yarattı ve çevrimdışı araç satışlarının tahminen %58'ini destekledi. Nasıl yaptığını öğrenin.

Akıllı işletme olmaya hazır mısınız? Dijital dönüşümünüz burada başlıyor.

Harika müşteri deneyimleri ile sadakat ve etkileşim elde edin

Her 10 işletmeden 9'u yalnızca müşteri deneyimi üzerinden rekabet eder, bu da etkileşimin sadakati artırabileceği ya da müşteriyi yabancılaştırabileceği anlamına gelir.

Temel iş uygulamalarını iyileştirin

Temel iş uygulamalarınızdan elde edilen veriler, kullanıldığında kritik iş kararlarına uygun ölçekte yön verebilecek, derinlemesine içgörüler içerir. 

Akıllı tedarik zincirleri oluşturun

Aksaklıkla karşı karşıya olduğunuzda bile müşterilerinize ve işletmenize değer sağlayın.

İstihbarattan, içgörülerden ve uzmanlıktan yararlanarak dirençli iş operasyonları oluşturun

Yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti verileriyle varlık performansını optimize edin ve değişen koşullara hızla uyum sağlayın.

İş akışlarınızı yapay zeka ve otomasyonla yeniden tanımlayın

Dijital dönüşüm, çalışanların tüketebileceğinden ve harekete geçmek için kullanabileceğinden daha hızlı bir biçimde bilgi üretiyor. Yapay zeka, robotik ve otomasyon, riskin en düşük seviyeye indirilmesine ve hız ile ölçeğin en yüksek düzeye çıkartılmasına yardımcı olabilir.   

İş gücünüze direnç kazandırın

Çalışan etkileşimini ve üretkenliğini iyileştirin, iş gücünüzün becerilerini daha hızlı yenileyin ve çalışma biçimlerini yeniden belirleyin.

Akıllı işletmeler içgörü hızında hareket eder

L'Oréal

Çevik operasyonların, yapay zekanın ve Nesnelerin İnterneti'nin yardımıyla bir Endüstri 4.0 dönüşümü gerçekleştirdi.

Golden State Foods

Blockchain'in, RFID'nin ve Nesnelerin İnternetinin bir birleşimi ile şeffaf bir tedarik zinciri yarattı.

Vivo Energy

SAP S/4HANA çözümlerini uygulamaya başlayarak otomasyonu artırmak ve kurumsal iş akışları çapındaki gerçek zamanlı verilere erişim elde etmek amacıyla bir küresel uygulama şablonu oluşturdu.

BT'nizi dönüştürmeye ilişkin daha çok bilgi edinin

Yapay zeka ve otomasyon iş yapma biçimini nasıl değiştiriyor

Otomasyon, neredeyse her sektörde çalışmanın yapısını değiştiriyor ve akıllı otomasyon, geleceğin iş gücü bakımından belirleyici bir etken olacak.

Beceri açığını kapatmaya ilişkin kurumsal rehber

Kuruluşların, yaşadıkları en büyük zorluklardan biri olan becerikli bir iş gücü oluşturma ve sürdürme zorluğuyla başa çıkmalarına yardımcı olabilecek üç strateji

Kullanıcı odaklı müşteri deneyimleri yaratmak

Bir kuruluşun ideal müşteri deneyimi, yani müşteri deneyiminin Kutup Yıldızı, kuruluş çapındaki herkesin müşteri odaklı bir düşünce yapısını benimsemesi durumunda gerçeğe dönüşebilir.

Akıllı işletme yolculuğunuza sanal bir IBM Garage™ oturumuyla başlayın

IBM Garage, işinizi önemli ölçüde etkileyebilecek yeni fikirlerin hızla yaratılması ve ölçeklendirilmesi için tasarımcıları ve geliştiricileri iş ve BT paydaşlarınızla bir araya getiren güçlü, kapsamlı bir inovasyon ve dönüşüm yaklaşımıdır.

¹Kaynak: 20. Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırması, IBM İş Değerleri Enstitüsü