SPSS Statistics, işletmeniz için neler yapabilir?

güneş paneli sahalarını kesen bir yolun tepeden görünümü

IBM® SPSS® Statistics Professional Edition, Standard Edition'daki bütün yetenekleri ve bunlara ilaveten veri kalitesi, tahmin, sınıflandırma ve kategorik verilere ilişkin içgörüleri ele alan gelişmiş istatistiksel prosedürleri içerir.  

Hem acemi hem de deneyimli kullanıcılar, zaman serisi verilerini kullanan güvenilir tahminler geliştirmek için gelişmiş özelliklerden yararlanabilir. Grupları ve ilişkileri tanımlamanıza ve sonuçları tahmin etmenize yardımcı olabilecek sınıflandırma ve karar ağaçlarını kullanın. Eksik veri kalıplarını ortaya çıkararak ve SPSS Eksik Değerler modülü aracılığıyla eksik değerleri girerek daha geçerli sonuçlar elde edin. SPSS Kategoriler modülünü kullanarak ilişkileri görselleştirin, keşfedin ve kategorik değişkenlerin değerlerini tahmin edin.

Öne çıkan özellikler

Tahmin

Veri kümesi boyutundan ya da değişken sayısından bağımsız olarak güvenilir tahminler geliştirin. Gelişmiş zaman serisi modelleme yordamları, kısa sürede tahminler oluşturmanıza yardımcı olur.

Eksik değerler

Daha geçerli sonuçlar elde etmek için istatistiksel algoritmaları kullanarak eksik verilerin ardındaki kalıpları ortaya çıkarın, özet istatistikleri tahmin edin ve eksik değerleri hesaplayın.

Kategoriler

Bir sayısal ve sıralı ya da sırasız kategorik tahmin değişkenleri birleşiminden yararlanarak bir nominal, sıralı ya da sayısal sonuç değişkeninin değerlerini tahmin etmek için kategorik regresyon prosedürlerini kullanın.

Karar ağaçları

Grupları tanımlamak ya da bir hedef değişkenin değerlerini tahmin etmek için görsel sınıflandırma ve karar ağaçları oluşturun. Gelecekteki gözlemleri bir karar kuralları kümesine dayalı olarak tahmin etmenizi ya da sınıflandırmanızı sağlar.

SPSS Statistics Professional Edition

Bu sürüm, Standard Edition içindeki tüm özellikleri ve bunlara ek olarak aşağıdakileri içerir:

Tahmin

 • Otoregresif bütünleşik hareketli ortalama
 • Otoregresyon

 • Uzman modelleyici üstel düzeltme yöntemleri
 • Birden çok seriyi (sonucu) bir defada tahmin etme

 • Zamansal nedensel modelleme
 • Mevsimsel ayrıştırma
 • Spektral analiz

Kategoriler

 • Uygunluk analizi (ANACOR)
 • Kategorik veri için temel bileşenler analizi (CATPCA; PRINCALS'ın yerine geçer)
 • Ridge regresyon, lasso, esnek ağ (CATREG)

 • CORRESPONDENCE
 • Doğrusal olmayan kurallı korelasyon (OVERALS)

 • Kısıtlara göre ölçeklenen bireysel farklılıklara ilişkin çok boyutlu ölçekleme (PROXSCAL)
 • Tercih ölçekleme (PREFSCAL; çok boyutlu açılım)
 • Çoklu uygunluk analizi

Eksik değerler

 • Veri kalıpları tablosu
 • Ortalama tahmini ya da regresyon ile atama

 • Listesel ve ikili istatistik
 • Eksik kalıplar tablosu

 • Eksik veriler yerine birden çok atama
 • Havuzlama

Karar ağaçları

 • C&RT
 • CHAID
 • Geniş kapsamlı CHAID
 • QUEST