SPSS Statistics, işletmeniz için neler yapabilir?

Binaların tepeden görünümü

IBM® SPSS® Statistics Premium Edition, Professional sürümündeki bütün yetenekleri ve Nöral ağlar, Birleşik, Kesin Testler, Karmaşık Örnekler ve Doğrudan Pazarlama gibi ek özellikleri içerir.

Premium Edition, yapısal eşitlik modellemesi gibi gelişmiş analitik tekniklerini de içerir.

Öne çıkan özellikler

Kesin Testler

Küçük örnek boyutlarından sonuçlar elde edin ve sonuçlarınızdan emin olun. Büyük veri kümelerindeki nadir oluşumları analiz etmek için 30'dan fazla kesin testten yararlanın.

Karmaşık örnekler

İstatistikleri ve onların standart hatalarını, katmanlı, kümelenmiş ya da çok aşamalı örnekleme gibi karmaşık örnek tasarımlarını kullanarak doğru ve kolay bir şekilde hesaplayın.

Nöral ağlar

Verilerinizi doğrusal olmayan veri modelleme araçları kullanarak keşfedin ve daha doğru ve daha etkili tahmine dayalı modeller oluşturun. Base Edition'da bulunan istatistik tekniklerine yönelik tamamlayıcı bir yaklaşım sağlar.

Birleşik

Müşterilerin ürünleri nasıl karşılaştırdığı ve bireysel ürün niteliklerinin tüketici davranışını nasıl etkilediği konusunda daha zengin bilgileri ortaya çıkarın. Müşteri gereksinimlerine uyarlanmış ürün ve hizmetleri tasarlayın, fiyatlandırın ve pazarlayın.

Doğrudan pazarlama

Daha iyi pazarlama verimliliği ve etki elde etmek için müşterilerinizle ya da kişilerinizle ilgili gelişmiş analizler gerçekleştirin. Güncellik, sıklık, parasal değer (RFM) analizi, küme analizi, potansiyel müşteri profili oluşturma, posta kodu analizi, eğilim puanlama ve denetim paketi testleri arasından istediğinizi seçin.

AMOS (yapısal eşitlik modellemesi)

Nedensel modellere ilişkin ek içgörü elde edin ve değişkenler arasındaki etkileşim etkilerini ve yolları keşfedin. Kullanımı kolay bir grafik ya da programlı kullanıcı arabiriminden yararlanarak karmaşık ilişkileri daha doğru bir şekilde yansıtan tutumsal ve davranışsal modeller oluşturun.

SPSS Statistics Premium Edition

Bu sürüm Professional Edition içindeki bütün özellikleri ve ek olarak aşağıdakileri içerir:

Kesin testler

 • Cochran Q testi, olumsallık katsayısı, Cramer V testi
 • Fisher kesin testi, Somers D testi (simetrik ve asimetrik)
 • Friedman testi, gama
 • Goodman ve Kruskal tau, Jonckheere-Terpstra testi

 • Kappa, Kendall konkordans katsayısı, Kendall tau-b ve tau-c testi
 • Kruskal-Wallis testi, olabilirlik oranı testi
 • Doğrusal bağlantı testi
 • Mann-Whitney U ya da Wilcoxon sıralama toplam W testi

 • Marjinal homojenlik testi, McNemar testi, Medyan testi
 • Pearson ki kare testi, Pearson korelasyon katsayısı, Phi katsayısı
 • İşaret testi, Spearman korelasyon, Belirsizlik katsayısı (simetrik ya da asimetrik)
 • Wald-Wolfowitz tekrarlama testi, Wilcoxon işaretli sıralamalar testi

Karmaşık örnekler

 • Karmaşık örnek Cox regresyonu (aynı zamanda çok izlekli)
 • Karmaşık örnek tanımlayıcıları
 • Karmaşık örnek genel doğrusal modelleri

 • Karmaşık örnek lojistik regresyon analizi
 • Karmaşık örnek sıralı regresyon analizi

 • Karmaşık örnek seçimi
 • Karmaşık örnek cetveli
 • Örnekleme sihirbazı/Analiz Planı sihirbazı

Nöral ağlar

 • Çok katmanlı algı
 • Radyal temelli fonksiyon

Birleşik

 • Tahmine yönelik yardımcı programlar (CONJOINT)

 • Birleşik analiz için (ORTHOPLAN)

 • PLANCARDS

Doğrudan pazarlama

 • Küme analizi
 • Kişi profili oluşturma

 • Denetim paketi testi
 • Satın alma eğilimi

 • RFM (güncellik, sıklık, parasal değer) analizi
 • Posta kodu yanıtı

AMOS (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

 • İkili lojistik regresyon analizi
 • Doğrulayıcı faktör analizi
 • Modeli elektronik sayfa benzeri bir tabloya girme (programlama yok)

 • Kategorik ve sansürlenmiş verilerin tahmini
 • Örtük sınıf analizi

 • Grafiksel olmayan modelleme yöntemi
 • Yapısal eşitlik modellemesi/yol analizi
 • Sözdizimini kullanarak yol şeması belirtme