Ek Bilgiler

Güvenlik ve Uygunluk Otomasyonu

Payment Card Industry Data Security Standard V3 (PCI-Kartlı Ödeme Sektörü Veri Güvenliği Standardı, 3. Sürüm), Department of Defense Security Technical Implementation Guide for Unix (DOD STIG-Savunma Bakanlığı Unix için Güvenlik Teknik Uygulama Rehberi), Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT-Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri), Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy and Security Rules (HIPAA-Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası Gizlilik ve Güvenlik Kuralları), North American Electric Reliability Corporation (NERC-Kuzey Amerika Elektrik Güvenilirlik Şirketi) uygunluğu ve GDPR (2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) gibi endüstri standartlarını desteklemek için önceden oluşturulmuş profiller sağlar.

Gerçek Zamanlı Uygunluk

Sistemi otomatik olarak izler ve güvenlik açısından kritik bir dosyanın içerik ya da izin düzeyinin değiştirilmesi gibi sistemde yapılan bir değişikliğin, yapılandırma ilkesinde belirtilen bir kuralı ihlal etmesi durumunda sistem yöneticilerine anında görünürlük sağlar.

Güvenilir Ağ Bağlantısı ve Yama Yönetimi

Önyükleme görüntüsünü, işletim sistemini ve uygulamaları müdahalelere karşı izler ve sanal güvenilir platform modülünü (vTPM) kullanarak bütünlüklerini doğrular.

Güvenilir Güvenlik Duvarı

Her sanal makinenin uygun ağ yalıtımına sahip olmasını sağlar ve aynı Sanal G/Ç Sunucusu tarafından kontrol edilen belirli sanal LAN'ler arasında doğrudan yönlendirme yapılmasına olanak tanır. Harici güvenlik duvarı gerekmeksizin sunucu içinde bulunan sanal makineler arasındaki trafik korunarak uygulamanın performansı iyileştirilir.

Güvenilir Log Kaydı

AIX loglarını Sanal G/Ç Sunucusu üzerinde gerçek zamanlı ve merkezi olarak depolar. Böylece, uygun log yedeklemesi ve yönetiminin yanı sıra, loga müdahalesiz kaydetme de sağlanır ve işletim sisteminde çalışan log verisi kazıma (log-scraping) aracılarına yönelik ihtiyaç ortadan kalkar.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulaması (ayrı olarak sunulur)

Kullanıcıların birden çok kimlik doğrulama faktörüyle oturum açmalarını gerektirerek Power sistemlerinin güvence düzeyini yükseltir. Esneklik için tasarlanmıştır; kullanılabilir hale gelen yeni kimlik doğrulama faktörleri eklenebilir.