OMEGAMON for Storage on z/OS işletmeniz için neler yapabilir?

IBM® OMEGAMON® for Storage on z/OS®, depolama ile ilgilikesintileri önlemek için depolama yönetimi ve düzeltici eylem yeteneği sağlar. Sistem yöneticileri, ortak arabirimleri ve süreçleri kullanarak, akıllı uyarılar, hedefi belirlenmiş raporlama ve ilgili araçlara bağlantılar sayesinde daha verimlidir. OMEGAMON for Storage on z/OS, sağlıklı ve verimli bir z/OS depolama ortamını sürdürmek için temel donanım ve yazılım alt sistemlerini kapsar. Optimum performansı sağlamaya yardımcı olmak amacıyla z/OS G/Ç alt sistem performansı, alan yönetimi ve depolama kullanılabilirliği için kapsamlı depolama izlemeye dayalı otomatik eylemler.

IBM depolamasını ve IBM dışı depolamayı yönetin

Data Facility Systems Managed Storage hiyerarşik depolama yöneticisi, manyetik bant yönetiminin alt sistemleri ve daha fazlası gibi depolama yazılımı bileşenlerini yönetin. Gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir donanım alt sisteminin durumunu görüntüleyin.

Sorun çözmeye ilişkin çalışma alanları

“Komuta merkezlerinin” ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için Tivoli Enterprise™ Portal (TEP) ve Geliştirilmiş 3270 kullanıcı arabirimindeki ilgili araçlara yönelik Dinamik Çalışma Alanı Bağlantılarını (DWL) içeren sorun çözme çalışma alanlarını kullanın.

Depolama performansının kapsamlı görünümü

Uygulama depolama performansına ilişkin tam görünüm sağlamak için uçtan uca z/OS G/Ç alt sistem performansı ve kullanılabilirlik izlemesini etkinleştirin.

İstisnaları ve yanıtları tanımlayın

Basit eşik bildirimlerini tetiklemeksizin gerçek sorunları hedeflemek için özel istisna durumlarını tanımlayın. Otomatik olarak yanıt vermek veya bir sistem yöneticisini uyarmak için standart veya özel durumları ayarlayın.

Otomatik komutlarla yanıt verin

Sistem yöneticilerini, depolama ortamını yönetmek üzere otomatik komutlar ve zamanlanmış eylemler ile daha verimli hale getirmek için depolama araç takımını kullanın.

IBM OMEGAMON for Storage on z/OS'nin temel özellikleri

  • Gerçek zamanlı ve geçmiş depolama verilerini izleyinve yönetin
  • Sorun çözmeye ilişkin bütünleşik çalışma alanları
  • Uygulamaların görünümü
  • İstisna bazında yönetin
  • Yeni Realtime Dataset Metrics Viewer
  • Sorunlara müdahaleyi otomatikleştirin