Tarih: 15 Ağustos 2015

Genel bakış

Aşağıda IBM ile sizin aranızda imzalanmış olan bir sözleşmenin koşulları yer almaktadır. Bu Web sitesine erişerek veya bu siteyi kullanarak, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullara bağlı olacağınızı ve ihracat ve yeniden ihracat denetim yasaları ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul edersiniz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu Web sitesini kullanmayın.

IBM size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, istediği herhangi bir zaman bu Kullanım Koşullarını ve bu Web sitesinde yer alan diğer tüm bilgileri değiştirebilir. Ayrıca, IBM size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, istediği herhangi bir zaman bu sitede tanımlanan ürünlere, hizmetlere veya programlara ilişkin geliştirmeler veya değişiklikler yapabilir.

Genel

Bu Web sitesinde, uyulması ve takip edilmesi gereken mülkiyete ilişkin bildirimler ve telif hakkı bilgileri yer alır. Bu konuya ilişkin bilgi almak için lütfen "Telif hakkı ve ticari marka bilgileri" başlıklı sekmeyi tıklatın.

IBM, bu Kullanım Koşullarına uymanız ve tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer mülkiyet bildirimlerinin aynen kalması koşuluyla, size, IBM'in müşterisi veya olası müşterisi olarak bu sitedeki Web sayfalarına erişmeniz ve bunları görüntülemeniz için münhasır olmayan, devredilemeyen ve sınırlı bir izin verir. Yalnızca bu Web sitesinin robots.txt iletişim kuralında izin verilen şekilde bu Web sitesinde gezinmek için bir gezgin kullanabilirsiniz ve IBM, yalnızca kendi tek taraflı takdirine bağlı olarak gezginleri engelleyebilir. Bu sözleşme kapsamında yetki verilen kullanım, ticari nitelikte değildir (örn. bu Web sitesi üzerinde veya aracılığıyla eriştiğiniz içeriği satamazsınız.) Bu sitenin diğer her türlü kullanımı yasaklanmıştır.

Önceki paragrafta belirtilen sınırlı izin haricinde, IBM size herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı veya diğer bir mülkiyet hakkı veya fikri mülkiyet hakkı kapsamında, açık veya zımni olarak hiçbir hak veya lisans vermez. Bu sitenin içeriğinin hiçbir parçasını, başka bir Web sitesinde veya herhangi bir başka ortamda kullanamazsınız. Bu siteden yüklenmesi, erişilmesi veya başka bir şekilde kullanılması için sağlanan, kendi lisans koşullarına sahip tüm yazılım ve diğer malzemeler bu tür kayıt ve koşullar ile bildirimlere tabi olacaktır. Bu tür koşullara uymamanız veya bu sitede yer alan koşullara uymamanız durumunda, size verilmiş tüm haklar önceden bildirilmeksizin otomatik olarak sona erdirilecektir ve mülkiyetinizde, gözetiminizde veya kontrolünüzde bulunan yüklenmiş malzemelerin tüm kopyalarını derhal yok etmeniz gerekecektir.

Sorumluluğun reddi

Zaman zaman bu Web sitesi, teknik hatalar veya dizgi hataları içerebilir ve gönderilen bilgilerin doğruluğu garanti edilmemektedir. Lütfen bu Web sitesindeki en güncel sayfaları kullanmakta olduğunuzu teyit edin. Bu Web sitesinde açıklanan hizmetler, ürünler veya diğer konularla ilgili olarak karar vermek amacıyla bilgileri kullanmadan önce bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu da teyit edin.

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir koşulunun yetkili yasal kurumlar tarafından uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, söz konusu uygulanamazlık tarafların bu Kullanım Koşulları kapsamındaki haklarını esasa ilişkin olarak etkilemediği sürece, bu Kullanım Koşullarının geri kalan koşullarının geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir.

İleriye dönük ve uyarı niteliğinde beyanlar

Geçmişe dönük bilgiler ve görüşmeler dışında, bu Web sitesinde belirtilen beyanlar 1995 tarihli “Private Securities Litigation Reform Act” (Özel Menkul Kıymetler Hukuk Davaları Reform Yasası) veya diğer ilgili yasalar kapsamında ileriye dönük beyanları oluşturabilir. Bu beyanlar, şirketin ABD Sermaye Piyasası Kuruluna sunduğu bildirimlerde bahsedilen şekilde, gerçek sonuçların esasa ilişkin olarak farklı olmasına neden olacak bazı riskleri, belirsizlikleri ve diğer etmenleri içerir. Bu tür bildirimlerin kopyaları için bu Web sitesinde "Investor relations" ("Yatırımcı ilişkileri") altında "SEC filings" ("SEC bildirimleri") sekmesine bakın.

Gizli bilgiler

IBM, kendi Web sitesi yoluyla sizden gizli veya sizin mülkiyetinizde bulunan bilgileri almak istememektedir. Lütfen, IBM'e gönderilen tüm bilgi veya malzemelerin IBM tarafından gizli OLMAYAN bilgi olarak değerlendirileceğini dikkate alın. IBM'e herhangi bir bilgi veya malzeme göndererek, IBM'e bu malzemeleri ve bilgileri kopyalaması, çoğaltması, yayınlaması, yüklemesi, postalaması, aktarması, dağıtması, herkese açık şekilde görüntülemesi, gerçekleştirmesi, değiştirmesi, bunlardan türetilen işler hazırlaması ve başka herhangi bir şekilde özgürce kullanması için sınırsız ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz. Ayrıca, IBM'e herhangi bir amaçla gönderdiğiniz tüm fikirleri, kavramları, teknik bilgileri veya teknikleri IBM'in serbestçe kullanabileceğini de kabul edersiniz. Ancak, (a) IBM, sizden adınızı kullanma iznini almadığı sürece; veya (b) IBM, bu sitenin belirli bir bölümüne gönderdiğiniz malzemeler veya diğer bilgilerin yayınlanacağını veya diğer bir şekilde kullanılacağını size önceden bildirmediği sürece; veya (c) IBM'in bu şekilde davranması yasalarca zorunlu olmadığı sürece, IBM sizin adınızı yayınlamayacak veya IBM'e malzeme veya bilgi göndermenize yol açan olayı herhangi bir şekilde kamuya açıklamayacaktır. Ürün ve hizmet alabilmek amacıyla IBM'e gönderdiğiniz tanımlayıcı kişisel bilgiler, IBM'in gizlilik ilkesine uygun olarak işlenecektir. IBM'in gizlilik ilkeleri hakkında bilgi almak için, lütfen "Privacy" ("Gizlilik") başlıklı sekmeye bakın.

ABD Hükümeti kullanıcılarının sınırlı hakları

IBM, bu Web sitesinden yüklenen yazılımı, ABD Hükümeti kullanıcılarına "SINIRLI HAKLARLA" sağlar. Kullanıma, çoğaltmaya veya açıklamaya ilişkin işlemler, IBM'in GSA ADP Schedule Contract adlı sözleşmesinde belirtilen sınırlamalara tabidir.

Genel sağlanabilirlik

IBM'in İnternet üzerinde yayınladığı bilgiler, ülkenizde henüz duyurulmamış olan veya sağlanmayan IBM ürünlerine, programlarına ve hizmetlerine ilişkin başvurular veya çapraz başvurular içerebilir. Bu tür başvurular, IBM'in bu tür ürünleri, programları veya hizmetleri ülkenizde duyurmayı veya sağlamayı amaçladığı anlamına gelmez. Size sağlanabilecek olan ürünlere, programlara ve hizmetlere ilişkin bilgi almak için lütfen ülkenizdeki IBM ilgili kişilerine danışın.

İş ilişkileri

Bu Web sitesinde, IBM dışı Web sitelerine ve kaynaklara bağlantılar veya başvurular sağlanabilir. IBM, herhangi bir IBM sitesinden atıfta bulunmuş olabileceği, erişilebilen veya bağlanılabilen (herhangi bir Lenovo Web sitesi de dahil olmak üzere) herhangi bir IBM dışı Web sitesi veya üçüncü kişi kaynaklar hakkında hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya başka şekilde herhangi taahhütte bulunmaz veya onay vermez. Ayrıca, siz, bu tür üçüncü kişileri bir IBM sitesinden öğrenmiş (veya bu tür kişilerle bir bağlantı sağlamış) olsanız bile, IBM sizin üçüncü kişilerle gerçekleştirebileceğiniz işlemlerde yer alan bir taraf değildir veya bu tür hiçbir işlemden sorumlu değildir. Hatta IBM logosunu içerebilecek olan bir IBM dışı Web sitesine eriştiğinizde, lütfen, bu sitenin IBM'den bağımsız olduğunu ve IBM'in bu Web sitesinin içeriğini kontrol etmediğini kabul edin. Kendinizi virüslerden, solucanlardan, Truva atlarından veya diğer potansiyel yıkıcı programlardan korumak için gerekli önlemleri almak ve bilgilerinizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu siteye bağlanmak

IBM, yalnızca bu Web sitesine verilen bağlantıların ve bağlantı tarafından etkinleştirilen sayfaların (a) bu Web sitesinin herhangi bir sayfası kapsamında çerçeve oluşturmadığı veya bu sitede yer alan herhangi bir içeriğin görsel sunumunu veya görünümünü herhangi bir şekilde değiştiren başka teknikler kullanmadığı sürece; (b) sizin IBM ile kurduğunuz ilişkiyi yanlış anlatmadığı sürece; (c) IBM'in sizi, Web sitenizi veya hizmet veya ürün tekliflerinizi onayladığını veya uygun bulduğunu ima etmediği sürece; ve (d) IBM hakkında asılsız veya yanıltıcı izlenimler ortaya koymadığı veya IBM'in adı veya ticari markalarıyla ilişkili firma değerine zarar vermediği sürece, bu bağlantılara izin verir. Bu siteye bağlantı oluşturmak üzere izin almaya yönelik diğer bir koşul da, bu Web sitesine bağlantı oluşturma iznini IBM'in istediği herhangi bir zamanda, yalnızca kendi kararı doğrultusunda, sona erdirebileceğini kabul etmenizdir. Bu tür bir durumda, bu Web sitesine bağlantı oluşturan tüm bağlantıları derhal kaldırmayı ve ilgili IBM ticari marka kullanımlarını durdurmayı kabul edersiniz.

GARANTİNİN REDDİ

BU SİTENİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN RİSK YALNIZCA SİZE AİTTİR. TÜM MALZEMELER, BİLGİLER, ÜRÜNLER, YAZILIMLAR, PROGRAMLAR VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" ESASIYLA HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SAĞLANIR. IBM YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, MÜLKİYET HAKLARININ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEYECEĞİNE DAİR GARANTİLER İLE TİCARİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK TÜMÜ BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK, ZIMNİ, YASAL VE BAŞKA GARANTİLER VERMEYİ VEYA BEYANDA BULUNMAYI AÇIKÇA REDDEDER. HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN, IBM BU WEB SİTESİNİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ İŞLEYECEĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ.

MALZEMELERİ, BİLGİLERİ, ÜRÜNLERİ, YAZILIMLARI, PROGRAMLARI VEYA BU WEB SİTESİNİN HİZMETLERİNİ YÜKLEDİĞİNİZDE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE EDİNDİĞİNİZDE, BUNU YALNIZCA KENDİ KARARINIZLA VE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLUŞABİLECEK HASARLAR VEYA VERİ KAYIPLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, SONUÇTA ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ HASARDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZİ ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ. BAZI HUKUK DÜZENLERİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEZ, BU DURUMDA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

SORUMLULUKLARIN SINIRI

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, BU TÜR HASARLARIN OLASILIKLARI IBM'E ÖNCEDEN AÇIKÇA BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, IBM, TARAFLARIN HİÇBİRİNE KARŞI, BU WEB SİTESİYLE VEYA BU WEB SİTESİNİN HERHANGİ BİR KULLANIMIYLA VEYA BU WEB SİTESİNE BAĞLANTI VEREN, ATIFTA BULUNAN VE BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN HERHANGİ BİR SİTE VEYA KAYNAKLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ OLAN VEYA BU WEB SİTESİNİN HERHANGİ BİR KULLANIMINDAN VEYA BU WEB SİTESİNE BAĞLANTI VEREN, ATIFTA BULUNAN VE BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN HERHANGİ BİR SİTE VEYA KAYNAKTAN VEYA HERHANGİ BİR MALZEME, BİLGİ, ÜRÜN VE HİZMETİN KULLANIMIYLA VEYA YÜKLENMESİYLE VEYA BUNLARA ERİŞİMLE İLİŞKİLİ OLAN VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ZARARDAN (BUNA KÂR KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI, TASARRUF KAYBI, PROGRAMLARIN VEYA DİĞER VERİLERİN KAYBI DAHİLDİR, ANCAK TÜMÜ BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR) HİÇBİR KOŞUL ALTINDA SORUMLU OLMAZ. BU HARİÇ TUTMA VE SORUMLULUKTAN FERAGAT, SÖZLEŞMEYE, GARANTİYE, HAKSIZ FİİLE VEYA DİĞER HERHANGİ BİR YASAL GEREKÇEYE DAYANSA BİLE, TÜM DAVA NEDENLERİ İÇİN GEÇERLİ OLUR.