Genel bakış

Nasıl kullanılır

Kubernetes log'ları

IBM Cloud Log Analysis'te Kubernetes log kaydının illüstrasyonu

Kubernetes log'ları

Çalışan, pod, uygulama ve ağa ilişkin log türlerine erişim elde etmek üzere bir Kubernetes kümesi için log'a kaydetmeyi küme düzeyinde yapılandırın. Geniş yelpazede kaynaktan gelen bu verileri izleyin.

Veri alma entegrasyonu

Ubuntu log'larının IBM Cloud üzerinde yönetimini gösteren illüstrasyon

Veri alma entegrasyonu

Ubuntu log'larını IBM Cloud üzerinde merkezileştirilmiş bir log sisteminde izleyin ve yönetin.

Log'ları arşivleyin

LogDNA eşgörünümüne sahip IBM log analizi log'larının arşivlenmesini gösteren illüstrasyon

Log'ları arşivleyin

DevOps, IBM Log Analysis eşgörünümünden gelen log'ları arşivleyebilir. Log'lar, IBM Cloud Object Storage eşgörünümündeki bir saklama alanına arşivlenir.

Özellikler

Becerilerinizi geliştirin

Log analizi eğitimi

IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE) ders programında yer alan log kursları aracılığıyla izleme ve olay yönetimi becerilerinizi geliştirin.