IBM® Process Mining

Süreç Madenciliği İçin 2021 Gartner Pazar Kılavuzu'nda onaylandı

Giriş

Süreç madenciliği nedir?

Süreç madenciliği; işletmelerin, çalışanların yaptıkları gerçek işleri anlayarak, gizli darboğazları bulmak ve otomasyonun süreç iyileştirmelerinde en fazla katkı sağlayacağı noktaları belirlemek için, kurumsal uygulamalar tarafından loga kaydedilen süreçlere, vakalara ve olaylara özel veri madenciliği algoritmaları uygulamalarını ifade eder. 

Süreç madenciliği hakkında daha fazla bilgi edinin →

Analist raporlarını okuyun →

Nasıl kullanılır?

Neler elde edeceksiniz?

Süreç madenciliğinin özellikleri

Model ve kural iyileştirmesi

İş kurallarını ve mantığını saptayın. Otomatik kural yönetimi için olasılık senaryolarına bağlamsal veriler ekleyin.

Botlar, kaynak tahsisleri

Kaynak tahsislerini, istediğiniz otomasyon düzeyine, öngörülen yatırım getirisine ve kaynak maliyetlerine göre ayarlayın.

Mevcut durum / olasılık karşılaştırmaları

Mevcut sürecinizin etkinlik, performans ve maliyetlerini süreç için olasılık senaryoları ile karşılaştırın.

Kritik kaynak analizi

Sürecin temel kullanıcılarını, kaynaklar ile roller arasındaki ilişkileri belirleyin ve uyumluluğu sağlayın.

Etkinlik haritası

Her bir etkinlikte yer alan tüm kaynakları ve rolleri görüntüleyin ve detaya inme analizleri gerçekleştirin.

Uyumluluk denetimi

Süreç performansını süreç modeliyle karşılaştırın, beklenmeyen davranışları bulun ve standartlaştırabilmek için sapmaların kök nedenlerini ortaya çıkarın.

Çok düzeyli süreç madenciliği

Karmaşık süreçleri birden çok sistemle eşleyin ve analiz edin, yanlı istatistikleri ve veri tekilleştirmesini ele alın.

Simülasyon

Uygulama öncesinde maksimum yatırım getirisi için sınırsız olasılık senaryoları oluşturun ve risksiz otomasyon kararlarını bulun.

Görev madenciliği

Çalışanların masaüstü etkileşimlerini keşfedin, izleyin ve analiz edin. Örüntüleri görün, üretkenliği artırın ve RPA önerilerini alın.

Varyantların karşılaştırılması

Zaman ve para açısından verimsizlikleri vurgulamak ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için iki veya daha fazla varyantı karşılaştırın.

Otomasyon temeli

Paylaşılan bileşenler

El resminin üzerinde değişken bir üçgen oluşturan noktalar

Bir kez oluşturun ve yeniden kullanın

Bir dizi ortak yapay zeka ve otomasyon bileşeni her bir IBM® Cloud Pak çözümünü destekler ve bu çözümler arasında güvenlik açısından zengin entegrasyonlar oluşturur; böylece, bunları bir kez oluşturup iş ve BT operasyonlarınızda yeniden kullanabilirsiniz. Temel bileşenler şunlardır:

  • Süreç madenciliği: Bir sürecin gelişimindeki eğilimleri, kalıpları ve ayrıntıları belirler
  • Görev madenciliği: Kolay RPA fırsatlarını bulur
  • Robotik süreç otomasyonu: Yinelenen görevleri otomatikleştirir
  • Birleşik varlık havuzu: Yeniden kullanılabilir otomasyon çıktılarını depolamaya ve paylaşmaya olanak tanır
  • Tek olay merkezi: Olay verilerini gerçek zamanlı olarak işler ve makine öğrenmesini besler

İş orkestrasyonu

Altıgen içinde bir beşgen oluşturan bağlantısız çizgiler

Kişisel, interaktif yapay zeka

Çalışanlarınıza kullanmakta oldukları e-posta, takvimler ve Slack® işbirliği yazılımı gibi araçlarda rutin ve kritik misyonlu görevleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak, kendi interaktif yapay zeka olanaklarını verin. Sohbet aracılığıyla işi kolayca başlatın. Ardından, güçlü bir yapay zeka motoru, önceden paketlenmiş becerileri kurumsal bilgi ve önceki etkileşimlere dayalı olarak birleştirerek işi halleder.

Kurumsal düzeyde konteynerler

Bir küpün içindeki üç çapraz çizgi

İstediğiniz yerde devreye alın

Otomasyon temeli ve IBM Cloud Paks, kurumsal kullanıma hazır bir Kubernetes platformu olan Red Hat® OpenShift® üzerinde çalışan konteynerli yazılımlardır. Bu konteynerler ister hibrit bulut ister çoklu bulut ister edge olsun, her ortamda devreye alıma hazırdır. Red Hat OpenShift, bütün ortamlarınızın orkestrasyonunu basitleştiren tek bir kontrol noktası sunar.

IBM, yapılandırmadan izleme, ölçekleme, uyumluluk ve yama oluşturmaya kadar yazılım yaşam döngüsünün her aşamasını otomatikleştirmek için konteyner şablonlarını onaylar ve yönetir. Güvenliği güçlendirme teknikleri, yaygın güvenlik açıklarının bile ortaya çıkma olasılığını azaltır.

Başlıca kullanım senaryoları

İş operasyonları

Bir hedef merkezi simgesi

Hesap açma ve teklif onayları dahil yaygın iş operasyonu süreçlerinin yanı sıra kredi başvuruları, sigorta üstlenimleri ve talepler gibi sektöre özgü süreçlerde araştırma yapın.

İnsan kaynakları

Kalkan ve bir kişi simgesi

Personel temini işlemleriniz ile işe alım ve alıştırma süreçlerinizi iyileştirebileceğiniz noktaları açık bir şekilde görün. Çalışanlar için performans izleme, eğitim, uyumluluk, ilişkiler ve talepleri geliştirin.

Finans ve muhasebe

Üç katmanlı 2B kareler simgesi

Sapmaları ve yeniden çalışmaları azaltmak için kural dışı satın alma işlemlerini, zamanında ödemeleri ve fatura işleme sürelerini analiz edin, otomasyonu artırmak ve maliyetlerden tasarruf etmek için yoğun insan kaynağı kullanılan noktaları tespit edin.

Yazılım sağlama

Ekran görüntüsü simgesi

Yazılım oluşturma, test etme ve devreye alma süreçlerini ve kaynak kodu erişim denetimlerini tam olarak anlayın. Geçişler ve yazılım güncellemelerinin yanı sıra yama teslimi ve yönetimi için verimlilikleri analiz edin ve belirleyin.

BT ve güvenlik süreçleri

Güvenliği temsil eden bir kalkan simgesi

Yardım masası süreçlerinizin detayına inin ve girişten çözüme kadar sorun kaydı yönlendirmeyi keşfedin. Gelecekteki ağ operasyonları ve hibrit bulut yönetimi süreçlerini simüle edin ve güvenlik denetimlerini ve sunucu yönetimini anlayın.

Analist raporları

IBM, 2021 yılında Teknoloji Lideri olarak gösterildi

Quadrant Knowledge Solutions, Süreç Madenciliği için SPARK Matrix Raporunda IBM'i bir Teknoloji Lideri olarak gösterildi.

NelsonHall NEAT Raporu

IBM Process Mining çözümünün, üç temel pazar segmentinde neden lider olarak kabul edildiğini öğrenin.

Süreç Madenciliği İçin Gartner Market Guide

Gartner, Süreç Madenciliği için 2021 Market Guide değerlendirmesinde IBM Process Mining çözümünü "Örnek Satıcı Firma" olarak kabul etti.