Güven oluşturmak

Yapay zeka günlük yaşama, iş dünyasına, resmi kurumlara, tıp dünyasına ve daha pek çok alana girmiş durumda. IBM'de biz, kişi ve kuruluşların yapay zekayı sorumlu bir yaklaşımla benimsemelerine yardımcı oluyoruz. Güvene dayalı sistemleri yalnızca yapay zeka uygulamalarına ve süreçlerine etik ilkelerini yerleştirerek oluşturabiliriz.

*Kaynak: IBM’s From Roadblock to Scale: The Global Sprint Towards AI Study 2020

3/4 oranını gösteren grafik

4 işletmeden 3'ü yapay zekayı keşfediyor ya da uyguluyor.

%78 oranını gösteren grafik

Üst düzey iş kararı alıcıların %78'i, yapay zeka çıktılarının adaletinden, güvenliğinden ve güvenilirliğinden emin olmanın kendileri için çok önemli ya da kritik düzeyde önemli olduğunu belirtiyor.

Sorumlu inovasyon

IBM, yalnızca az sayıda kişi için değil, herkese avantaj sağlayabilecek sorumlu inovasyonlar için 100 yılı aşkın bir süredir durmadan çalışıyor.

İlkeler

IBM'in yaklaşımını farklı kılan yol gösterici değerler

Yapay zekanın amacı

Motor lambası

Yapay zekanın amacı insan zekasını zenginleştirmektir. IBM'de biz, yapay zekanın hepimizi işlerimizde daha iyi hale getirmesi ve yapay zeka çağının sağladığı avantajların sadece seçkin bir azınlığa değil, pek çok kişiye dokunması gerektiğine inanıyoruz.

Veri ve içgörülerin sahipliği

Şekillere bağlı kişi

Veriler ve içgörüler onları yaratanlara aittir. IBM müşterilerinin verileri ve içgörüleri onların verileri ve içgörüleridir.

Şeffaflık ve açıklanabilirlik

Düğümlere bağlı göz

Yapay zeka sistemleri de dahil olmak üzere her türlü yeni teknoloji şeffaf ve açıklanabilir olmalıdır. Teknoloji şirketleri yapay zeka sistemlerini kimin eğittiği, eğitimde hangi verilerin kullanıldığı ve en önemlisi, algoritma tavsiyelerine nelerin girdiği konusunda açık olmalıdırlar.

Destekleyici unsurlar

Etik yapay zeka için temel özelliklerimiz

Açıklanabilirlik

İyi bir tasarım, sorunsuz bir deneyim yaratırken şeffaflıktan ödün vermez.

Adil olma

Doğru bir şekilde ayarlanmış yapay zeka, insanların daha adil seçimler gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.

Sağlamlık

Sistemler önemli kararların alınması için kullanıldığından, yapay zekanın güvenli ve sağlam olması gerekir.

Şeffaflık

Şeffaflık güveni güçlendirir ve şeffaflığı geliştirmenin en iyi yolu açıklıktır.

Gizlilik

Yapay zeka sistemleri, tüketicilerin gizlilik ve veri haklarını ön planda tutmalı ve korumalıdır.

Politika

IBM Policy Lab'den bazı görüşler ve öneriler

Yapay zeka için hassas düzenleme

Şirketler, güvenilir yapay zeka teknolojileri geliştirmek ve çalıştırmak için risk tabanlı bir yapay zeka yönetişim politikası çerçevesinden ve hedefe yönelik politikalardan yararlanmalıdırlar.

Yüz tanıma

IBM artık genel amaçlı IBM yüz tanıma ya da analiz yazılımı ürünlerini kullanıma sunmuyor. Hassas bir düzenleme yaklaşımının, yüz tanıma sistemleri için makul ölçüde dengeli bir yönetişim çerçevesini şekillendirebileceğine inanıyoruz. Politika oluşturucular, toplumsal zarar riskinin daha büyük olduğu belirli kullanım senaryoları ve son kullanıcılar için birtakım kısıtlamalar ve gözetim uygulayan hassas düzenlemelerden yararlanmalıdırlar.

Veri sorumluluğu

Verileri toplayan, depolayan, yöneten ya da işleyen kuruluşlar, bu verileri sorumluluk duygusuyla, sahipliği ve gizliliği, güvenliği ve güveni sağlayarak ele alma yükümlülüğü taşırlar.

Ek kaynaklar

IBM'in yeni gelişen teknolojilerle ilgili politikaları ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için okuyun

IBM Policy Lab

Verilerle yeniden şekillenen bir dünyada güven sağlarken, politika oluşturuculara, inovasyonun avantajlarından yararlanmak için bir vizyon ve eyleme dönüştürülebilir öneriler sunan yeni bir forum.

IBM Trust Center

Müşterilerimizi ve işimizi güvenlik ve gizlilik uygulamalarıyla koruma konusundaki kararlılığımızla ilgili bilgiler.

Yapay Zeka Etiği Kurulu

IBM Yapay Zeka Etiği Kurulu, IBM'in yapay zeka alanında uyguladığı etik karar alma sürecinin doğal evrimi sonucunda oluşturulmuştur.

Bu Kurul, IBM genelinde etik, sorumlu ve güvenilir bir yapay zeka kültürünü desteklemek için merkezi, disiplinler arası bir organ olarak kurulmuştur.

Misyonumuz IBM etik politikaları, uygulamaları, iletişimleri, araştırmaları, ürünleri ve hizmetleri için merkezi bir yönetişim, inceleme ve karar alma sürecini desteklemektir. Bu Kurul, IBM'in, köklü ilkelerimiz ve etik düşünme yaklaşımımızı uygulayarak şirketimizi ve bütün IBM çalışanlarını değerlerimize karşı sorumlu tuttuğu bir mekanizmadır.

Ek bilgi →

Francesca Rossi'nin fotoğrafı

Francesca Rossi

IBM Çalışanı ve Yapay Zeka Etiği Küresel Lideri

Christina Montgomery'nin fotoğrafı

Christina Montgomery

Başkan Yardımcısı ve Gizlilik Direktörü

Girişimler

Açık kaynak topluluğu kaynakları

Kendimizi, eğitim kaynaklarımızı kullanarak dünyayı sorumlu yapay zekayla güçlendirmeye adadık. IBM, sorumlu, yapay zeka destekli teknolojilerin daha geniş bir toplulukla birlikte oluşturulması amacıyla Linux Foundation'a üç açık kaynak projesi bağışladı.

Ürün olanağı

İş akışlarındaki yapay zeka kararlarını izleyerek ve açıklayarak mevzuat uyumluluğunu yönetin ve sonuçları iyileştirmek için taraflı tutumları akıllı bir şekilde algılayın ve düzeltin. IBM Watson OpenScale diğer satıcı firmaların model geliştirme ortamlarıyla ve açık kaynak araçlarıyla kolayca çalışır. Yapay zeka yatırımlarınıza ilişkin olarak güven oluşturmanıza ve denetim ve yönetişim yapıları uygulamanıza yardımcı olan yenilikçi bir izleme ve yönetim araçları kümesi sağlar.  

Watson OpenScale'i keşfedin →

Çoğunluğun iyiliği için hizmet vermek

Kurumsal ölçekte yapay zekanın önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olan açık bir çözüm

Öne çıkan işbirlikleri

Etik yapay zeka için birlikte çalışıyoruz

IBM, etik yapay zekanın uygulanmasını geliştirmek için hükümetler, akademi çevreleri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve sektör ortaklarıyla birlikte çalışır.