Veri gölleri mi, yoksa veri bataklıkları mı yaratıyorsunuz?

Verilerin bir Hadoop ya da Hortonworks veri platformuna boşaltılması tek başına analitik çalışmalarınızı hızlandırmaz. Uygun yönetişim veya kalite standardı olmadan veri gölleri kısa zamanda yönetilemeyen bataklıklara dönüşebilir. Veri kullanıcıları ihtiyaç duydukları verilerin bu bataklıklarda olduğunu, ancak sağlam bir veri yönetişimi stratejisi olmadan verileri bulamayacaklarını, kullanamayacaklarını veya bunlara güvenemeyeceklerini bilirler.
Yönetilen bir veri gölü kolayca bulunabilen, erişilebilen, yönetilebilen ve korunabilen yapısal ve yapısal olmayan kaynaklardan temiz, bağlama uygun verileri içerir. Verilerinizin bulunduğu platform güvenlik yönünden zengin ve güvenilirdir. Veri gölünüze gelen veriler düzgün bir biçimde temizlenir ve bunları güvenilir bilgi varlıkları ve meta verilerle dolduran ve belgeleyen kontrollü, doğru zamanlı veri akışları içinde sınıflandırılır ve korunur.

Avantajlar

Veri kullanıcılarını güçlendirin
Kuruluşunuzdaki tüm veri kullanıcılarının, güvenli, iş için hazır verilere self servis erişim sayesinde akıllı, veri odaklı kararlar almalarını sağlayın.

 

Artan verileri ve maliyetleri yönetin
Verileriniz büyüdükçe, tipi ve yapısı ne olursa olsun, bunları ölçeklendirebilir ve veri gölünüze alabilirsiniz. Geleneksel depolamadan uzaklaşarak maliyet tasarrufu yapın.

Verileri daha hızlı hazırlayın ve dönüştürün
Yapısal ve yapısal olmayan verileri veri göllerine taşıyarak, veri hazırlama ve dönüştürmede zaman ve kaynak tasarrufu yapabilirsiniz. BT ekiplerinizin inovasyona odaklanmasını sağlayın.

Veri güvenliğini ve mevzuata uygunluğu sağlayın
Veri gölünüzdeki verilere yönetişim uygulayın ve giderek katılaşan yönetmelikleri ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak üzere daha iyi bir konumda olun.

Çevikliği ve değer elde etme süresini artırın
Güvenli karar alma sürecini hızlandırın. Veri kullanıcılarınızı verilere otomatik erişimle güçlendirin ve daha iyi sonuçlar için keşif analitiğini gerçekleştirin.

 

Özellikler

Verileri alın
Kurumsal verileriniz çok sayıda sistemde ve havuzda depolanır. Bu sistemlerden veri gölünüze sürekli ve gerçek zamanlı veri akışına ihtiyacınız vardır. Tüm veri kaynaklarınızdan yapısal ve yapısal olmayan verileri alarak gölünüzde verileri canlı tutun.

Başlayın

→ IBM InfoSphere® DataStage

→ IBM InfoSphere Data Replication

→ IBM BigInsights® BigIntegrate

→ IBM BigInsights BigReplicate

Verilerinizin alınmasını gösteren simge.

Verileri kataloğa alın
Kurumsal veri kataloğu, yapısal ve yapısal olmayan tüm kurumsal bilgi varlıkları stoğunun tutulmasını kolaylaştırır. Bir akıllı meta veri kataloğu kullanarak verileri iş bağlamında tanımlayabilir, verilerinizin kökenini takip edebilir ve veri gölünüzdeki verileri daha iyi anlamak için görsel olarak inceleyebilirsiniz.
Başlayın

→ IBM InfoSphere Information Governance Catalog

→ Sektör modelleri

→ IBM Watson® Knowledge Catalog

Simge katalog verilerini gösterir

Verileri yönetin
Yönetişim ilkeleriyle verilerinizin bütünlüğünü ve güvenilirliğini koruyun. Temiz, yönetilen bir veri gölü oluşturarak verilerinizin uyumlu ve denetime hazır olmasını sağlayın.
Başlayın

→ IBM InfoSphere Information Governance Catalog 

→ Sektör modelleri

Veri yönetişimi yeteneklerini gösteren simge

Verilere self servis erişim sağlayın
Veri kullanıcılarınızın self servis erişimi olmadığında, veri gölünüz amacına ulaşamaz. Veri bilimcilerinize, veri çalışanlarınıza, yönetişim ve uyumluluk ekiplerinize güvenilir, yüksek kaliteli veriler sağlayın ve kuruluşunuzun analitik hedeflerinize ulaşmak için onları güçlendirin. IBM analitik çözümlerinden yararlanarak, veri gölünüzdeki yönetilen verileri daha kullanışlı hale getirin.
Başlayın

→ IBM Watson Knowledge Catalog

→ IBM Cognos® Analytics 

→ IBM Data Science

Verilere self servis erişim sağlama yeteneklerini gösteren simge

Kaynaklar

Veri gölünüzü sektör modelleri ve birleşik yönetişimle yönetin
İş terimleri gösterimlerinin ve meta veri yönetiminin, yönetilen bir veri gölünün başarısında neden çok önemli olduğunu öğrenin.

 

IBM sektör modellerini hemen kullanmaya başlayın
Kendi yönetilen veri gölünüzü oluştururken sektöre özel koşullar ve uyumluluk hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yolculuk sürüyor: Veri gölünden veri odaklı kuruluşa
ING'nin veri gölünden veri odaklı kuruluşa giden yolculuğu hakkında bilgi edinin.

Bağlantı kurun

Bizi ziyaret edin:

Bizi ziyaret edin: