Sidens hovedinnhold

Smartere vannforsyning

Enten det er for mye eller for lite av det må vi å tenke smartere rundt vann.

For å få nok vann til alle i fremtiden må vi fordele det på en smartere måte.

Vannmengdene på jorden er begrenset. Så når verdens befolkning øker, har vi ikke noe annet valg enn å bruke det vi har på en smartere måte.
Ved å koble sammen sensorer, smarte målere og superdatakraft kan vi konstant analysere vannsyklusen gjennom økosystemer, elver og reservoarer frem til vannrørene i hjemmet, og skaffe oss informasjon som kan hjelpe oss med å redusere sløsingen.


 

6,5 milliarder drypp i bøtta. Den hydrologiske syklusen har flyttet vann rundt i verden i tusenvis av år. Men menneskets økende sampsill med denne vannsyklusen har lagt til flere lag med kompleksitet og konsekvenser. LANDBRUK. Sterk vanning, gjødsel og plantemidler fra gårdenes jorder forurenser elver og grunnvann. ENERGI. Hydroelektriske demninger forstyrrer elvenes økosystemer. KLOAKK. Urenset kloakkvann kan skitne til vannforsyningen, men behandlingen av spillvann er energikrevende og øker karbonutslippet. PRIVAT BRUK. Byenes krav på vann fra reservoarer og elver endrer det naturlige ferskvannsløpet. UTVINNING. Ved å fjerne grunnvann i kystområder reduseres vanntrykket i grunnen, og saltvann kan infiltreres og blandes med ferskvannreservene. KARBONUTSLIPP. Karbondioksid i atmosfæren tas opp av havet, og øker vannets syrenivåer. FISKE. Overfiske kan tømme havet for fisk og endre vannets økosystemer for alltid. SJØFART. Skip slipper ut ballastvann tusenvis av kilometer fra stedet der det ble tatt opp. Dermed føres stoffer inn nye økosystemer.

 

Å forutsi betyr å beskytte. Visnings- og prognoseverktøy muliggjør en mer bærekraftig forvaltning av verdens store elver, iberegnet Brasils elvesystem Paraguay-Paraná. Sør-Amerika. Hoveddamanlegg: Amazonas. Areal: 7 212 185 km2.
Det anslås at verdens landbruk hvert år sløser bort 60 % av de 2500 billionene liter det bruker.

IBM og miljøorganisasjonen Nature Conservancy er i ferd med å utarbeide avanserte webbaserte verktøy for styring av elvebasseng. Organisasjonens ansatte samarbeider med forskere fra IBM om å kjøre datasimulasjoner i et romrelatert 3D-miljø. Dette gjør det mulig å se virkningene for økosystemtjenester og biologisk mangfold når man anvender ulike retningslinjer for utnyttelse av jord og vann.


 

SmartBay Galwayssa. Galway Bayssä, Irlannissa, tietoa kerätään useasta eri lähteestä ja sitä käytetään eri teollisuudenalojen tarpeisiin. VESIVILJELY. Simpukoiden kasvattajat tarvitsevat tietoa veden suolapitoisuudesta, lämpötilasta ja laadusta, erityisesti haitallisista leväkukinnoista, jotka voivat uhata kasvatusta.KAUPALLINEN KALASTUS. Kalastusalukset ovat kiinnostuneita etenkin säätiedoista ja veden laadusta, jotta he pystyvät paikantamaan saaliit ja takaamaan turvallisuuden. RAVINTOLAT. Kalastusalukset voivat olla yhteydessä paikallisiin ravintoloihin ja kertoa niille, milloin alukset saapuvat satamaan ja mitä ne ovat saaneet saaliiksi. VAIHTOEHTOINEN ENERGIA. Energiayhtiöt ovat erityisen kiinnostuneita aaltoenergiaa koskevista tiedoista. MATKAILU. Irlannin vesiturvallisuusjärjestö voi sulkea rantoja tai varoittaa hengenpelastajia vaarallisista olosuhteista, kuten meduusoista tai voimakkaista ristiaallokoista. SATAMAPÄÄLLIKKÖ. Alueen kaupallisten satamien valvonnassa tarvitaan reaaliaikaista tietoa vuorovesistä ja virtauksista. TIEDONKERUU: Säätiedot Vesitiedot Aaltotiedot Vuorovesitiedot Virtaustiedot Merenpohjan kartoitus ja topografia.

 

IBM har åpnet to Centers of Excellence for vannforvaltning. Et prosjekt i Irland har utviklet et prosjekt kalt SmartBay Galway. Dette vil samle inn en fast strøm av sanntidsdata om vannets kvalitet, oppdrett, kjemisk innhold, bølgeenergi og tidevann, som hjelper lokale fiskere med å forvalte skalldyravlingene og strandpatruljer med å se etter farlige understrømmer eller manetkolonier.

Amsterdam Center vil spille en nøkkelrolle ved gjennomføring av den nederlandske regjeringens innovasjonsprogram Flood Control 2015 (US). I rammen av dette programmet vil deltakere fra nederlandsk næringsliv samt utdanningsinstitusjoner og offentlige organer samarbeide om å hindre flom i landets lavtliggende deltaer.

IBM selv sparer over 3 millioner i året på en nordamerikansk halvlederfabrikk gjennom en komplett løsning for vannbehandling.

 

Smartere kraft og vannstyring


IBM samarbeider med lokale myndigheter, landbrukere og kvegoppdrettere i Paraguay-Paraná-elveområdet ved São Paulo, for å forstå hvilke faktorer som kan bidra til å bevare vannsystemets kvalitet og tilgjengelighet.

Malta (PDF, 404KB) utarbeider for tiden et smart forsyningssystem som kombinerer kraft- og vannsystemer, med sikte på å detektere lekkasjer, muliggjøre variabel prising og gi forbrukerne bedre kontroll. Øygruppen vil i siste instans kunne erstatte fossilt brennstoff med bærekraftige energikilder.