Sidens hovedinnhold

Smarter Analytics

I en smartere verden er det de med de beste analysene som vinner

Aktuelle casestudier

Se videoen.

Gjøre klima til kapital med store datamengder Et vindkraftselskap bruker en IBM Big Data-løsning til å redusere tiden det tar å analysere petabyte med data, og forbedrer dermed nøyaktigheten ved plassering av vindturbiner.

Sette store mengder med sanntidsdata i arbeid Marine Institute Ireland utviklet et informasjonssystem som gir bedre innsikt i miljøet i Galway Bay.

Overvåke og forbedre et online-rykte BBVA implementerte et online-verktøy for å oppdage mulige risikoer for sitt eget rykte for å kunne øke positive tilbakemeldinger og kundetilfredsheten.

Se videoen.

Redusere kostnaden ved risiko University of California forbedret sitt risikoinformasjonssystem betydelig og muliggjorde smartere beslutningstaking ved å ta i bruk Smarter Analytics.

Se videoen.

Smarter Analytics en bit om gangen Papa Gino's fikk bedre innsyn i sine 275 restauranter – fra budsjetter og lønnskostnader til leveringstider for pizza, bruk av kuponger og ventetid på telefon.

Strømlinjeforme styring av økonomiske data Börse Stuttgart brukte analyse til å skaffe seg ny innsikt, og fikk dermed økt fleksibilitet og presisjon på rapportering og analyser av økonomiske data.

Identifisere vellykkede tilbud og lage bedre kampanjer Chickasaw Nation Division of Commerce fikk ny innsikt i lønnsomheten i kampanjer innen overnatting og spill.

Finne nye muligheter for nye teknologier North Carolina State University brukte en prototypløsning for datasøk til å identifisere nye kommersielle muligheter raskere.

Se videoen.

Øke besøk og inntekter Cincinnati Zoo brukte analyse til å få mer kunnskap om driften sin og oppnådde dermed både økte inntekter og bedre kundeservice og -lojalitet.

Bruke sanntidsanalyse til å forbedre pasientbehandlingen North York General Hospital økte driftseffektiviteten og hjalp dermed beslutningstakerne med å forbedre både pasientomsorgen og bunnlinjen.

Se videoen.

Bruke prediktiv analyse til å bekjempe svindel Infinity Insurance forbedret svindelavdekking, subrogasjonsinndekking og skademeldingskontroll ved hjelp av prediktiv analyse.

Se videoen.

Holde studenter på riktig spor og på skolen Mobile County Public Schools bygde et omfattende system for sporing av resultater i sanntid, for å oppnå bedre resultater og redusere frafall blant studentene.

Se videoen.

Bekjempe svindel og behandle krav raskere Santam Insurance brukte prediktiv analyse til å vurdere risikoen for svindel automatisk og ferdigbehandle legitime krav raskere.

Forbedre effektiviteten i helseutdanningsprogrammer Denne enheten i BJC Healthcare fikk bedre forståelse av studentenes fremdrift ved å kunne sette sammen, sortere og analysere tusenvis av evalueringsskjemaer på en enklere måte.

Se videoen.

Styre en enestående vekst i kunder og data Alameda County implementerte et integrert rapporteringssystem som gir innsikt i resultatene på alle nivåer — fra hele etaten ned til den enkelt ansatte.