Sidens hovedinnhold

Oppnå bedre resultater i bransjen din

Bedrifter som får størst virkning av analyser, tar det i bruk i alle deler av virksomheten. De legger inn databasert innsikt i alle prosesser — fra scenarier som håndterer risiko, til algoritmer som behandler ordrer som kommer via nye digitale kanaler — og de gjør det mulig for de ansatte å fatte beslutninger raskt på et solid grunnlag. Gjennomgripende analyser kan hjelpe en virksomhet med følgende:

Smarter Analytics, IBMs helhetlige tilnærming til analyse, består av et komplett spekter av teknologier og tjenester som kan hjelpe organisasjoner i alle bransjer med å oppnå resultater. Les videre for å høre mer om hvordan bedrifter innen finans, helse og handel oppnår bedre resultater hver dag.

 


 

Smarter Analytics i arbeid innen bank og forsikring


Banker og forsikringsselskaper oversvømmes av enorme mengder data som lagres i økonomi- og driftssystemer både på hovedkontorer og lokale avdelinger. Smarter Analytics kan gi disse institusjonene en omfattende oversikt over skademeldinger og søknader, kundeservice, personell og totalresultater. Risiko, svindel og oppfyllelse av lover og forskrifter kan håndteres samlet for hele virksomheten. Mer innsikt i kundemassen gir muligheter for å bygge opp lojalitet ved å tilby de rette produktene og tjenestene.

MoneyGram International, et ledende globalt selskap for betalingstjenester, bruker en kraftig algoritmebasert programvareplattform for å hjelpe ledere med å få en bedre forståelse av hvem som benytter seg av selskapets tjenester. Denne kunnskapen har hjulpet dem med å forhindre forsøk på svindel til en verdi på over USD 37,7 millioner, redusere kundeklager om svindel med 72 prosent og raskt gjøre nødvendige tiltakt for å overholde nye regler og forskrifter.

Westfield Insurance, tok et langt skritt videre ved hjelp av analyser. Forsikringsselskapet samarbeidet med IBM ikke bare for å oppdatere Business Intelligence-teknologien sin, men også for å få på plass prosesser for endringsstyring som lærte opp personellet til å bruke informasjon på en strategisk måte. Selskapet kan nå velge og håndtere risiko med mye større trygghet, og de kan markedsføre og selge produktene sine mer effektivt.


Primerica bruker IBM Cognos BI-plattformen til å forbedre sin “Primerica Online”-portal, som gir mulighet til å aktivt drille ned i store volumer med kritisk virksomhetsinformasjon. Forsikringsrepresentanter kan bruke denne informasjonen dynamisk for å få innsikt som ellers ville ha vært for tid- og arbeidskrevende — eller rett og slett umulig — å få tak i slik portalen var før.



 


 

 

Smarter Analytics i arbeid innen helsesektoren


I helsesektoren bruker organisasjoner analyser til å se gjennom de enorme mengdene med pasientdata og få en bedre forståelse av forbindelsene mellom ulike symptomer, sykdommer og behandlingsformer. De kan faktisk forutsi resultater ved å sammenstille og analysere informasjon, for eksempel pasientdemografi, diagnoseinformasjon og kliniske data for å bidra til å identifisere og utvikle mer effektive behandlingsmetoder som kan føre til mer persontilpasset behandling. Analyser kan også brukes i helseorganisasjoner til å øke driftseffektiviteten og forbedre resultatstyringen.

University of Ontario Institute of Technology bruker en nyskapende Stream-Computing-plattform som ble utviklet for å fange og analysere sanntidsdata fra medisinske overvåkingsapparater for å varsle sykehuspersonale om potensielle helseproblemer før pasientene viser kliniske tegn til infeksjon eller andre problemer.



Novartis AG samarbeider med IBM om å utvikle Global Master Retention Management (GMRM) System, som hjelper bedriften med å bevare de dataene de trenger av forretningsmessige eller juridiske årsaker, og kvitte seg med data de ikke trenger. Novartis har redusert risikoen for rettstvister og ikke å følge lover og regler, i tillegg til at de har forbedret muligheten til å oppfylle interne revisjonsstandarder og evnen til å besvare juridiske henvendelser.



Seton Healthcare bruker en IBM-løsning til å minimere gjeninnleggelse av pasienter med hjertesvikt. Løsingen integrere ulike typer data, slik at leger kan gi pasientene bedre behandling under og etter sykehusoppholdet. Ved å fokusere på pasientene som har størst sannsynlighet for å bli lagt inn på nytt, har Seton Healthcare oppnådd både bedre resultater og bedre kostnadskontroll.



 


 

 

Smarter Analytics i arbeid innen handelsbransjen


I handelsnæringen er det avgjørende å forstå alle fasetter av kunden. Smarter Analytics kan hjelpe detaljister med å se skjulte mønstre i kundedata, holde oversikt over stemningen blant kundene, forutse hvor markedet beveger seg, og gi kundene det de ønsker, når de ønsker det, til riktig pris. Ved å ta i bruk analyse både på hovedkontoret og ute i butikkene kan de forbedre driftseffektiviteten, informere leverandørkjedene bedre og levere en smartere kjøpsopplevelse.


ConAgra Mills holder en råvarebedrift konkurransedyktig ved hjelp av analyse. Økonometriske modeller gjør det mulig for bedriften å optimalisere produksjonen på alle anleggene, noe som gir bedre driftsmargin. Nå kan bedriften systematisk forutse etterspørselen og redusere prisrisikoen - noe som er av stor verdi og forbedrer forholdet til kundene.



Online-butikken wehkamp.nl har utviklet et omfattende atferdsbasert program som bruker skjermannonser, e-post og produktanbefalinger til å gi kundene en bedre opplevelse, utvide rekkevidden for merkevarene og generere en imponerende økning i salget.


Elie Tahari bruker IBM Cognos-programvare til å lage et sømløst rapporteringsrammeverk som gir sanntidsinnsikt i salgsrater og lagerbeholdning. Denne informasjonen gjør det mulig for bedriften å optimalisere beslutninger på butikknivå for å bidra til å sikre at de mest populære varene er på rett sted til rett tid.

 


 

8 	Analyse- 	sentre

IBM har 8 Analytic Solution Centers over hele verden som har hatt besøk av over 2500 kunder

9000 	dedikerte 	konsulenter

IBM har over 9000 erfarne eksperter og konsulenter innen strategi, analyse og teknologi

IBM-analyseløsninger er tilpasset formålet og håndterer unike bransjekrav

Gartner

IBM er plassert i Leaders-kvadranten i Gartner's Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms

The Stages of an Analytic Enterprise

Nucleus Research konkluderer med at det gir betydelig avkastning å ta i bruk analyser som en sentral del av virksomheten.


Bedre innsikt og beslutninger

Hvordan kan du få bedre innsikt og fatte bedre beslutninger i en tid med store datavolumer?

Bransjeressurser

Les mer om hvordan du kan bruke Smarter Analytics i praksis i din bransje.

Ressurser