Data: 15 august 2015

Privire de ansamblu

Următorii sunt termenii unui acord între dumneavoastră şi IBM. Prin accesarea sau utilizarea acestui site Web, confirmaţi că aţi citit, înţelegeţi şi acceptaţi aceşti termeni şi că respectaţi toate legile şi reglementările aplicabile, inclusiv legile şi reglementările privind controlul exportului şi al re-exportului. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni, vă rugăm să nu utilizaţi acest site Web.

IBM poate, în orice moment şi fără notificare, să modifice aceşti Termeni de Utilizare şi alte informaţii pe care le conţine acest site Web. De asemenea, IBM poate aduce îmbunătăţiri sau modificări produselor, serviciilor sau programelor descrise pe acest site, în orice moment şi fără notificare.

Generalităţi

Acest site Web conţine anunţuri de proprietate şi informaţii referitoare la dreptul de autor, iar termenii acestora trebuie să fie aplicaţi şi respectaţi. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi fila intitulată "Copyright and trademark information".

IBM vă acordă o permisiune limitată, neexclusivă şi netransferabilă, pentru accesarea şi afişarea paginilor Web din acest sire, în calitate de client sau client potenţial al IBM, cu condiţia să respectaţi aceşti Termeni de Utilizare şi să rămână intacte toate anunţurile privind drepturile de autor, mărcile înregistrate şi alte anunţuri de proprietate. Puteţi explora acest site Web utilizând un crawler numai după cum este permis de protocolul robots.txt al acestui site Web, iar IBM poate bloca orice crawler după cum consideră necesar. Utilizarea autorizată în baza acestui acord este de natură necomercială (de exemplu, nu puteţi vinde conţinutul pe care îl accesaţi în sau prin intermediul acestui site Web.) Orice altă utilizare a acestui site este interzisă.

Cu excepţia permisiunii limitate din paragraful precedent, IBM nu vă acordă alte licenţe sau drepturi exprese sau implicite, pentru niciun brevet, marcă comercială, drept de autor sau alte drepturi de proprietate sau intelectuale. Nu aveţi permisiunea să copiaţi nimic din conţinutul acestui site pe alt site Web sau pe orice fel de mediu de stocare. Orice software sau alte materiale care sunt făcute disponibile pe acest site pentru descărcare, acces sau altă utilizare, şi care au proprii termeni de licenţă, vor fi guvernate de termenii, condiţiile şi anunţurile respective. Nerespectarea de către dumneavoastră a termenilor respectiv sau a altor termeni privind acest site va avea ca rezultat terminarea automată a oricăror drepturi care v-au fost acordate, fără nicio notificare prealabilă, iar dumneavoastră trebuie să distrugeţi imediat toate copiile materialelor descărcate pe care le deţineţi, le aveţi în custodie sau le controlaţi.

Declinarea Răspunderii

Este posibil ca, uneori, acest site să conţină inexactităţi tehnice sau erori tipografice, iar noi nu garantăm exactitatea informaţiilor postate. Vă rugăm să verificaţi ca utilizaţi cele mai recente versiuni ale paginilor din acest site Web şi să vă asiguraţi că informaţiile sunt corecte şi complete, înainte de a le utiliza pentru a lua decizii privind serviciile, produsele sau alte subiecte tratate pe acest site Web.

Dacă o autoritate juridică competentă constată că unul dintre termenii acestor Termeni de Utilizare nu poate fi aplicat, nu este afectată validitatea celorlalţi termeni ai acestor Termeni de Utilizare, cu condiţia ca respectiva neaplicabilitate să nu aibă un impact important asupra drepturilor pe care le au părţile în baza acestor Termeni de Utilizare.

Declaraţii de perspectivă şi prevenire

Cu excepţia informaţiilor istorice şi a discuţiilor, declaraţiile incluse în acest site Web pot constitui declaraţii de perspectivă, conform semnificaţiei specificate în legea Private Securities Litigation Reform Act din 1995 sau în alte legi aplicabile. Aceste declaraţii implică unele elemente de risc, incertitudini şi alţi factori care pot face ca rezultatele reale să difere substanţial, după cum se menţionează în notificările companiei către U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Pentru copiile acestor notificări, consultaţi fila "SEC filings" sub "Investor relations", pe acest site Web.

Informaţiile confidenţiale

IBM nu doreşte să primească de la dumneavoastră, prin intermediul site-ului nostru Web, informaţii confidenţiale sau de proprietate. Vă rugăm să reţineţi că informaţiile sau materialele trimise la IBM NU vor fi considerate confidenţiale. Când trimiteţi la IBM orice fel de informaţii sau materiale, acordaţi IBM o licenţă nerestricţionată şi irevocabilă pentru copierea, reproducerea, publicarea, încărcarea, postarea, transmiterea, distribuirea, afişarea publică, redarea, modificarea, crearea lucrărilor derivate sau utilizarea în orice alt fel a materialelor sau informaţiilor respective. De asemenea, sunteţi de acord că IBM are libertatea de a utiliza orice idei, concepte, informaţii tehnologice sau tehnici pe care ni le trimiteţi, indiferent de scop. Totuşi, nu vom dezvălui numele dumneavoastră şi nici nu vom face public faptul că ne-aţi trimis materiale sau alte informaţii, exceptând cazul în care: (a) obţinem de la dumneavoastră permisiunea de a vă utiliza numele; sau (b) vă anunţăm în prealabil că materialele sau alte informaţii trimise de dumneavoastră într-o anumită zonă a acestui site vor fi publicate sau utilizate în alt fel împreună cu numele dumneavoastră; sau (c) suntem obligaţi de lege să procedăm astfel. Informaţiile pe care le trimiteţi la IBM pentru a obţine produse sau servicii şi care permit identificarea personală vor fi tratate în conformitate cu politicile noastre de confidenţialitate. Pentru informaţii privind politicile IBM de confidenţialitate, vă rugăm să consultaţi fila intitulată "Confidenţialitate".

Drepturi restricţionate pentru guvernul S.U.A.

IBM asigură descărcarea software-ului de pe acest site Web pentru utilizatorii guvernamentali S.U.A. cu "DREPTURI RESTRICŢIONATE". Utilizarea, reproducerea şi dezvăluirea sunt subiect al restricţiilor stipulate în Contractul-Anexă IBM GSA ADP.

Disponibilitate globală

Informaţiile publicate de IBM pe Internet pot conţine referiri sau trimiteri la produse, programe şi servicii IBM care nu sunt anunţate sau disponibile în ţara dumneavoastră. Astfel de referiri sau trimiteri nu implică intenţia IBM de a anunţa sau face disponibile astfel de produse, programe sau servicii în ţara dumneavoastră. Vă rugăm să consultaţi contactul comercial IBM local pentru informaţii referitoare la produsele, programele sau serviciile care pot fi disponibile pentru dumneavoastră.

Relaţii de afaceri

Este posibil ca acest site Web să conţină link-uri sau referiri la resurse şi site-uri Web non-IBM. IBM nu oferă niciun fel de declaraţii, garanţii sau alte angajamente sau susţineri cu privire la orice site-uri Web non-IBM sau resurse terţă parte (inclusiv site-urile Web Lenovo) care pot fi referite, accesibile sau legate la un site IBM. În plus, IBM nu este parte a sau responsabil pentru tranzacţiile pe care le realizaţi cu terţe părţi, chiar dacă aţi aflat despre aceste terţe părţi (sau utilizaţi un link la astfel de părţi) de pe un site IBM. Când accesaţi un site Web non-IBM, chiar dacă este unul care poate conţine emblema IBM, trebuie să înţelegeţi că acesta este independent de IBM şi că IBM nu controlează conţinutul site-ului Web respectiv. Este responsabilitatea dumneavoastră să luaţi măsurile necesare pentru a vă proteja faţă de viruşi, viermi, cai troieni şi alte programe care pot produce daune şi să vă protejaţi informaţiile după cum consideraţi corespunzător.

Legarea la acest site

IBM acceptă numai link-urile la acest site Web pentru care link-ul sau paginile care sunt activate de link: (a) nu creează cadre în jurul paginilor din acest site Web şi nu utilizează tehnici care să modifice în orice fel prezentarea sau aspectul conţinutului acestui site; (b) nu denaturează relaţia dumneavoastră cu IBM; (c) nu implică faptul că IBM aprobă sau susţine, pe dumneavoastră, site-ul dumneavoastră Web sau ofertele dumneavoastră de servicii sau produse; şi (d) nu creează impresii false sau înşelătoare despre IBM şi nu afectează în alt fel reputaţia numelui IBM sau a mărcilor comerciale deţinute de IBM. Ca o condiţie suplimentară pentru a vi se permite să vă legaţi la acest site, acceptaţi că IBM vă poate termina permisiunea de legare la acest site Web în orice moment, la discreţia sa. Într-o asemenea eventualitate, sunteţi de acord să înlăturaţi imediat toate link-urile la acest site Web şi să încetaţi utilizarea oricărei mărci comerciale IBM aferente.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII PENTRU GARANŢIE

UTILIZAREA ACESTUI SITE SE FACE EXCLUSIV PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. TOATE MATERIALELE, INFORMAŢIILE, PRODUSELE, SOFTWARE-UL, PROGRAMELE ŞI SERVICIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE. IBM ÎŞI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES RESPONSABILITATEA, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, PENTRU ORICE GARANŢIE EXPRESĂ, IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU DE ALT FEL SAU PENTRU DECLARAŢII, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE VANDABILITATE, DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE SAU INTELECTUALE. FĂRĂ LIMITARE, IBM NU OFERĂ NICIO GARANŢIE CĂ ACEST SITE WEB VA FUNCŢIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERE, FĂRĂ ÎNTÂRZIERI, SIGUR ŞI FĂRĂ ERORI.

ÎNŢELEGEŢI ŞI ACCEPTAŢI CĂ, DACĂ DESCĂRCAŢI SAU OBŢINEŢI ÎN ALT FEL MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE, SOFTWARE, PROGRAME SAU SERVICII DIN ACEST SITE WEB, FACEŢI ACEASTA CONFORM PROPRIEI DECIZII ŞI PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ŞI CĂ VĂ REVINE EXCLUSIV RESPONSABILITATEA PENTRU DAUNELE CARE POT REZULTA, CUM AR FI PIERDEREA DATELOR SAU DETERIORAREA SISTEMULUI DUMNEAVOASTRĂ INFORMATIC. DEOARECE UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR, ESTE POSIBIL CA EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, ÎN NICIUN CAZ IBM NU ÎŞI VA ASUMA RĂSPUNDEREA FAŢĂ DE NICIO PARTE, PENTRU NICIUN FEL DE DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, CARACTERISTICĂ SAU DE CONSECINŢĂ, DE NICIUN TIP, INDIFERENT CUM ESTE PRODUSĂ DE ACEST SITE WEB SAU DE UN SITE SAU O RESURSĂ LA CARE ESTE LEGAT, LA CARE FACE REFERIRE SAU PE CARE O ACCESEAZĂ ACEST SITE SAU PENTRU UTILIZAREA, DESCĂRCAREA SAU ACCESAREA UNOR MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDERILE DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA UNEI AFACERI, PIERDEREA UNOR ECONOMII, PIERDEREA DE PROGRAME SAU ALTE DATE, CHIAR DACĂ IBM A FOST ANUNŢAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ACEASTĂ EXCLUDERE ŞI DEROGARE PRIVIND RĂSPUNDEREA SE APLICĂ PENTRU TOATE CAUZELE ACŢIUNII, INDIFERENT CĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, GARANŢIE, PREJUDICIU SAU ALTE TEORII JURIDICE.