A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018 májusától hatályos.

Az IBM-nél tudatában vagyunk annak, hogy mennyire fontos az Ön személyes adatainak védelme, és azok feldolgozása során felelősen és a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el mindazon országokban, ahol az IBM tevékenykedik.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az IBM általános adatvédelmi gyakorlatát írja le, amely az általunk a fogyasztóinkkal, valamint az ügyfeleinkhez, üzleti partnereinkhez, beszállítóinkhoz és a velünk jelenleg vagy esetlegesen a jövőben üzleti viszonyban álló szervezetekhez tartozó egyéb személyekkel kapcsolatban gyűjtött, felhasznált és közzétett személyes adatokra vonatkozik.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot kiegészíti az IBM online adatvédelmi nyilatkozata, amely részletesebb információkat tartalmaz az online környezettel, többek között a toborzással kapcsolatban. A webhelyeken használt vagy az egyes termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban további és pontosabb információkat is megadhatunk.

A személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának célja és módja

Az Önre mint egyénre vonatkozó személyes adatokat különböző célokkal gyűjthetjük:

 • A webhelyeink és egyéb online szolgáltatásaink elérése és használata
  A webhelyeinkre való belépéskor vagy az online szolgáltatások használatakor rögzíthetjük a hozzáférés biztosításához, a webhely üzemeltetéséhez és az azzal kapcsolatban felmerülő biztonsági és jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges információkat, például a jelszavakat, az IP-címeket és a böngészőbeállításokat. A látogatás során tett tevékenységeivel kapcsolatos információkat is rögzíthetünk a webhely használatának személyre szabása érdekében, például az Ön preferenciáinak és beállításainak rögzítésével, valamint a webhelyeink, termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez alapul szolgáló statisztikák gyűjtésével.
 • Az információkérések, megrendelések és támogatási kérések feldolgozása
  Amikor egy információkéréssel, egy termék vagy szolgáltatás megrendelésével vagy egy támogatási igénnyel kapcsolatban felveszi velünk a kapcsolatot (online vagy offline módon), vagy részt vesz valamely fórumon vagy egyéb közösségi informatikai környezetben, rögzítjük a kérés teljesítéséhez, a termékhez vagy szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez vagy a támogatás nyújtásához, valamint az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. Például rögzítjük a nevét és kapcsolattartási adatait, kérésére, és a velünk történt megállapodása vonatkozó, megrendelése teljesítésével, szállításával és számlázásával kapcsolatos részleteket, amelyekbe beletartozhatnak ügyfél-elégedettségi felmérési információk. Ezeket az adatokat adminisztratív célokkal, a jogaink védelme érdekében és az Önnel való kapcsolattartáshoz őrizzük meg.

  Amikor a nevét és kapcsolattartási adatait az ilyen kérésekkel kapcsolatos regisztráció során megadja, a regisztráció szolgálhat az Ön azonosítására a webhelyeink látogatása során. A legtöbb szolgáltatás és termék megrendeléséhez rendelkeznie kell egy regisztrált IBMid-azonosítóval. A regisztráció révén az adatvédelmi beállításait is személyre szabhatja és szabályozhatja.
 • Az IBM felhőalapú szolgáltatásainak használata
  Az IBM Felhőalapú Szolgáltatásainak használata során rögzítjük a használatával kapcsolatos információkat a termék szolgáltatásainak működtetése, a felhasználói élmény javítása, az Önnel való kapcsolattartás személyre szabása, ügyfeleink szolgáltatások általános használatával kapcsolatos tájékoztatása, támogatás nyújtása, valamint termékeink és szolgáltatásaink tökéletesítése és fejlesztése érdekében. Az általunk alkalmazott technológiákkal, a gyűjtött személyes adatokkal, valamint a nyomon követés szabályozásával és blokkolásával, illetve a cookie-k törlésével kapcsolatos részletekért lásd az IBM Online Adatvédelmi Nyilatkozatát.
 • A jelenlegi és lehetséges ügyfelek, partnerek és beszállítók alkalmazottainak elérése
  Jelenlegi és lehetséges ügyfeleink, partnereink és beszállítóink a velük való együttműködésünk során üzleti kapcsolattartási információkat adnak át számunkra (például az alkalmazottaik, megbízottaik, vállalkozóik, tanácsadóik és engedélyezett felhasználóik nevét, üzleti kapcsolattartási adatait, beosztását és címét) szerződéskezelési, teljesítési, termék szállítási- és szolgáltatásnyújtási támogatásnyújtási, számlázási és szolgáltatás- vagy kapcsolatkezelési célokkal.
 • A látogatók adatai
  Rögzítjük a telephelyeinkre és helyszíneinkre látogatók adatait (név, igazolvány- és üzleti kapcsolattartási adatok), valamint biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, illetve szabályozási okokból kamerával felügyeljük ezeket a területeket.
 • Marketing
  Az Önről gyűjtött információk többsége az Önnel folytatott közvetlen interakciókból származik. Az egyes rendezvényekre való regisztrálása során információkat gyűjthetünk (online vagy offline módon) a rendezvény szervezésével, valamint a rendezvény során az egyes szemináriumokon való részvétellel és a felmérések eredményeivel kapcsolatban. A gyűjtött személyes információkat összekapcsoljuk összesített elemzések és üzleti intelligencia kifejlesztéséhez üzletvitelünk céljából és marketing célokból. Dönthet úgy, hogy e-mailen, telefonon vagy postai úton tájékoztatást kér a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, vagy feliratkozik hírleveleinkre. A webhelyeinken tett látogatás vagy a szolgáltatásaink használata során személyre szabott információkat biztosíthatunk Önnek. A személyre szabott kommunikációt bármikor lemondhatja, ha egy e-mailt küld a következő címre: NETSUPP@us.ibm.com. Az IBM online adatvédelmi nyilatkozata további információkat tartalmaz.

Ahol azt jelezzük, hogy a személyes adatait kérésekkel, megrendelésekkel, tranzakciókkal vagy megállapodásokkal kapcsolatban (vagy ezek előkészítéséhez) vagy az Ön által igényelt szolgáltatások (például egy webhely) biztosításához használjuk fel, ezt azért tesszük, mert ez egy Önnel kötött megállapodásunk teljesítéséhez szükséges.

Ahol azt jelezzük, hogy a személyes adatait termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos marketing-, javító vagy fejlesztési célokkal, biztonsági és védelmi célokkal vagy szabályozási követelményeknek megfelelőség céljával használjuk fel, és nem az Önnel kötött valamely megállapodással vagy az Ön valamely igényével kapcsolatban, ezt a saját magunk vagy egy külső fél jogos érdekében vagy az Ön beleegyezésével tesszük. Amennyiben személyes adatait az EU Adatvédelmi Szabályozásainak hatálya alatt gyűjtjük és használjuk, az befolyásolhatja az Ön jogait.

A személyes adatok megosztása

Az IBM mint termékek és szolgáltatások széles körét kínáló, határokon átívelő üzleti folyamatokkal, menedzsmentstruktúrákkal és műszaki rendszerekkel rendelkező globális szervezet globális szabályzatokat, valamint előírásokat és eljárásokat vezetett be a személyes adatok konzisztens védelmének biztosítása érdekében. Globális vállalatként a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően az Önnel kapcsolatos adatokat megoszthatjuk világszerte működő leányvállalatainkkal, és a világ más országaiba is továbbítjuk, ahol cégünk működik.

Az IBM által ellenőrzött leányvállalatok között csak a szükséges ismeret elve alapján az adott hozzáférési célokhoz szükséges személyes adatokhoz biztosítunk hozzáférést. Az IBM bizonyos esetekben különböző országokban található szállítókat használ arra, hogy a nevében személyes adatokat gyűjtsenek, használjanak, elemezzenek és más módon kezeljenek.

Amennyiben szükséges, az IBM személyes adatait megoszthatja kiválasztott partnereivel, hogy segítsenek bennünket abban, hogy Önnek vagy a vállalatnak amelynek dolgozik termékeket vagy szolgáltatásokat nyújthassunk, hogy kéréseit teljesíthessük, vagy az Ön beleegyezésével. Beszállítóink és partnereink kiválasztása során azok adatkezelési folyamatait is számításba vesszük.

Amennyiben az IBM úgy döntene, hogy elad, vásárol, egyesít vagy átszervez vállalatokat egyes országokban, az ilyen jellegű tranzakciók esetenként magukban foglalhatják a személyes adatoknak a potenciális vagy a tényleges vásárlók részére történő kiadását, továbbá az ilyen adatok átvételét az eladóktól. Az ilyen tranzakcióknál az IBM mindig igyekszik megfelelően védeni ezeket a személyes adatokat.

Tudjon róla, hogy bizonyos esetekben személyes adatokat is közölnünk kell kormányhivatalokkal hatósági eljárás keretében, bírósági rendelkezésre vagy jogi eljárások során. Emellett megoszthatjuk az Ön személyes adatait az IBM, üzleti partnerei, beszállítói, ügyfelei vagy mások jogainak vagy tulajdonának védelmében, ha megalapozottan úgy véljük, hogy az ténylegesen vagy potenciálisan kihathat az ilyen jogokra vagy tulajdonra.

Nemzetközi továbbítás

Az IBM nemzetközi kiterjedése személyes adatok nagy mennyiségben történő továbbításával jár a különböző leányvállalatok között, valamint külső felek irányába az egyes országokba, ahol az IBM üzleti tevékenységet végez. Egyes országokban a személyes adatok továbbítására vonatkozóan korlátozásokat vezettek be, amellyel kapcsolatban az IBM különféle intézkedéseket alkalmaz:

 • Ahol szükséges, az IBM az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételeket, illetve más joghatóságokban hasonló szerződéses feltételeket alkalmaz. Ezek a beszállítók és egyéb külső felek felé irányuló adattovábbításokra is vonatkoznak. Az EU általános szerződési feltételeinek másolatát itt igényelheti.
 • Az IBM az APEC Határokon Átnyúló Adatvédelmi Szabályrendszerének megfelelően tanúsított.
 • Az IBM tanúsított az EU–USA és Svájc–USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszerben. További információkat itt talál.

Az adatok biztonsága és pontossága

Célunk, hogy megvédjük a személyes azonosításra alkalmas adatait és fenntartsuk azok pontosságát. Az IBM megfelelő fizikai, adminisztratív és műszaki védelmet használ arra, hogy az Ön személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól és közléstől. A hitelkártyaszámokhoz hasonló érzékeny bizonyos személyes adatokat például titkosítjuk, amikor az adatokat továbbítjuk az Interneten. Azt is megkívánjuk, hogy szállítóink megvédjék az ilyen adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól és közléstől.

Az adatok megőrzési ideje

A személyes adatokat nem őrizzük meg tovább, mint amely idő az adat kezelésének a céljaihoz szükséges, beleértve az adatkezelésünk biztonságának, a szabályozási előírásoknak (pl. audit, könyvelési és törvényileg előírt megőrzési időtartamok) való megfelelést, a viták kezelését, valamint a jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez, illetve védelméhez az egyes országokban, ahol az IBM jelen van.

Mivel a körülmények a környezettől és a szolgáltatásoktól függően változhatnak, az online adatvédelmi nyilatkozatban vagy az egyes tájékoztatókban foglaltak részletesebb információkkal szolgálhatnak a vonatkozó megőrzési időtartamokkal kapcsolatban.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba

Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdései merülnek fel, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen az űrlapon keresztül. Üzenetét az IBM adatvédelmi csapata illetékes tagjainak, például az adatvédelmi felelősöknek vagy csapataik egyes tagjainak továbbítjuk.

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) tekintetében a személyes adatok kezelője az International Business Machines Corporation (röviden IBM Corp., cím:1 New Orchard Road, Armonk, New York, Amerikai Egyesült Államok), amennyiben ezt másként nem jelezzük. Amennyiben az IBM Corp. vagy az általa irányított valamely ( – nem az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tevékenységi hellyel rendelkező ) – leányvállalata jogi képviselőt köteles kijelölni az EGT-ben, a képviselő minden ilyen esetben az IBM United Kingdom Limited (PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, Egyesült Királyság PO6 3AU).

A következő esetekben nem az IBM Corp. az adatkezelő:

 • Az IBM adott leányvállalatával fennálló vagy kötendő szerződéses viszonyokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok esetében. Ebben az esetben a személyes adatok adatkezelője az IBM szerződést kötő vállalata, vagyis az a jogi entitás, amellyel Ön vagy vállalata szerződést kötött vagy fog kötni.
 • Az IBM leányvállalatok fizikai telephelyein vagy helyszínein gyűjtött személyes adatok esetében. Ebben az esetben az adott leányvállalat a személyes adatok adatkezelője.

Az Ön jogai

Kérheti személyes adatai megtekintését, frissítését vagy helyesbítését. Emellett jogában áll a direkt marketing tevékenységeket is letiltani. Az igénylési folyamat itt érhető el.

Önnek az adatkezelésre vonatkozó helyi jogszabályok alapján további jogai is lehetnek. Ha például személyes adatainak feldolgozása az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének ("GDPR") hatálya alá esik, és jogos érdekek alapján történik, adott helyzetével kapcsolatos okokból kérheti a feldolgozás beszüntetését. A GDPR hatálya alatt esetleg jogában állhat kérni továbbá személyes adatainak törlését, korlátozását vagy azoknak a hordozhatóságát.

Panasztételi jog

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során nem a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jártunk el, a következő helyeken tehet panaszt:

Az IBM adatvédelmi nyilatkozatainak változásai

A jelen általános, valamint bármely egyéb specifikus adatvédelmi nyilatkozatunkat időről időre módosíthatjuk. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása esetén annak tetején egy új dátumot adunk.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Hogyan léphet velünk kapcsolatba

A jelen Tájékoztatóval, illetve az IBM adatkezelésével kapcsolatos kérdéseit erre a címre várjuk:

IBM Web site coordinator, vagy

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Ha nem szeretne további marketingkommunikációs megkereséseket kapni az IBM-től (beleértve a feliratkozásokat), küldjön levelet erre a címre: NETSUPP@us.ibm.com.


Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos hivatkozások