Home privacy additional-data-subjects-rights Az Ön további jogai
Ez a nyilatkozat 2024. április 23-én lép hatályba.
Kapcsolatfelvétel
Privacy Page Leadspace 2800x1400

Az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá tartozó további jogokról és azok alkalmazásáról itt tájékozódhat. Ha bármilyen kérdése van a jogaival kapcsolatban, válassza az oldal fejlécében található Kapcsolatfelvétel menüpontot.

Az IBM adatvédelmi tisztviselőket jelöl ki, akik biztosítják, hogy a személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően dolgozzuk fel. Ha fel szeretné venni a kapcsolatot a joghatóságához tartozó Adatvédelmi tisztviselővel, válassza a Kapcsolatfelvétel, majd az IBM adatvédelmi szabályzatával és gyakorlatával kapcsolatos kérdésem van lehetőséget, és az űrlapon adja meg a kérdés részleteit. A kérdése továbbításra kerül a megfelelő Adatvédelmi tisztviselőnek, amikor a Beküldés gombra kattint.


Brazília

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais („LGPD”; a Személyes Adatok Védelméről Szóló Általános Törvény)

Az LGPD alapján Ön jogosult az adatkezelés tényéről megerősítést kapni, tájékoztatást kérni azon magán- és állami szervekről, amelyekkel az adatkezelő a személyes adatokat megosztja. Ön jogosult ezeket a jogokat megkövetelni, amikor hozzáférési jogot kér. Ön jogosult továbbá kérni a személyes adatainak hordozhatóságát egy másik szolgáltatóhoz vagy gyártóhoz, tiltakozni az adatkezelés ellen jogellenes adatkezelés esetén, továbbá névtelenné tételt, zárolást, valamint a szükségtelen, túlzott mértékű, vagy jogellenesen kezelt adatok törlését kérni. Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.


Kanada

Québeci adatvédelmi törvény

Az IBM-nél a személyes adatokat feldolgozó minden rendszernek vagy tevékenységnek van egy tulajdonosa. Ez a tulajdonos felelős annak rögzítéséért és jelentéséért, hogy a személyes adatok hogyan kerülnek feldolgozásra az életciklusuk (összegyűjtés, megőrzés és megsemmisítés) során. Az adatjogi kérdéseket és az adatvédelemmel kapcsolatos problémákat minden rendszer és tevékenység esetében az IBM Adatvédelmi Főtisztviselője kezeli. Ahol alkalmazható, az IBM Adatvédelmi Tisztviselőket jelöl ki, akik biztosítják, hogy az IBM a joghatóság adatvédelmi szabályainak megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat.


Kína

A személyes adatok védelméről szóló törvény (PIPL)

A PIPL keretében joga van a Személyes Adatai feldolgozását korlátozni vagy megtiltani, és joga van arra, hogy ne legyen kizárólag automatizált adatkezelés tárgya.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.


Kolumbia

Személyes adatok védelméről szóló törvény

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása az IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. („IBM de Colombia”) (NIT szám: 860.002.120 – 5) által vagy nevében történik, amelynek központi irodái Bogotában a Carrera 53, 100-25. szám alatt találhatók, a telefonszáma pedig 3901000.

A kolumbiai Személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében Ön jogosult igazolást kérni a felhatalmazásról, tájékoztatást kapni a személyes adatok felhasználásának módjáról, és panaszt tenni az Ipari és Kereskedelmi Felügyelőségnél a vonatkozó törvények megsértése miatt.


Európai Gazdasági Térség és az Egyesült Királyság

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Az EU GDPR és a UK GDPR keretében joga van Személyes adatai feldolgozását korlátozni vagy megtiltani, és joga van arra, hogy ne legyen kizárólag automatizált adatkezelés tárgya. Az EU GDPR és a UK GDPR hatálya alatt esetleg jogában állhat kérni továbbá személyes adatainak törlését, korlátozását vagy azoknak hordozhatóságát, valamint azt, hogy ne legyen kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés tárgya. Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az Európai Gazdasági Térség Adatvédelmi Hatóságainak elérhetőségi adatai ide kattintva, az Egyesült Királyság Adatvédelmi Hatóságainak elérhetőségi adatai pedig ide kattintva érhetők el.


Indonézia

Adatok védelméről szóló indonéz törvény (PDP)

A személyes adatok védelméről szóló indonéz törvény (PDP) keretében joga van Személyes adatai feldolgozását korlátozni vagy megtiltani, és joga van arra, hogy ne legyen kizárólag automatizált adatkezelés tárgya.

Ha az Ön személyes adatait az IBM leányvállalatai és harmadik felek világszerte továbbítják, vagy azokhoz az IBM leányvállalatai és harmadik felek világszerte hozzáférnek, a személyes adatok átvételének vagy hozzáférésének helye szerinti országok listája kérésre elérhető az oldal fejlécében található Kapcsolat menüpont kiválasztásával.

Az IBM adatvédelmi nyilatkozatának Nemzetközi adattovábbítások elősegítése című szakaszában leírtak szerint megfelelő védelmi intézkedések vannak érvényben az alkalmazandó jogi követelményeknek megfelelően. Ha másolatot szeretne kapni a személyes adatok nemzetközi továbbításának védelmét szolgáló biztonsági intézkedésekről, válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében.


Kenya

Adatvédelmi törvény (DPA)

A Kenyai DPA keretében joga van a személyes adatai feldolgozását korlátozni vagy megtiltani, és joga van arra, hogy ne legyen kizárólag automatizált adatkezelés tárgya. Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más elérhető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Az IBM adatvédelmi nyilatkozatának Nemzetközi adattovábbítások elősegítése című szakaszában leírtak szerint megfelelő védelmi intézkedések vannak érvényben az alkalmazandó jogi követelményeknek megfelelően. Ha másolatot szeretne kapni a személyes adatok nemzetközi továbbításának védelmét szolgáló biztonsági intézkedésekről, válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében.


Korea, Dél

Koreai törvény a személyes adatok védelméről (PIPA)

A koreai PIPA keretében joga van olyan információkat szerezni, amelyek a harmadik félnek kiszervezett személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosak, beleértve a harmadik felek nevét és a harmadik felek által elvégzett konkrét feladatok részleteit. Joga van tudni, hogy bizonyos típusú személyes adatait nyilvánosságra hozzák-e, és hogyan korlátozhatja bizonyos személyes adatok feldolgozását. Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget, ha gyakorolni szeretné a rendelkezésére álló jogait.

Az IBM személyes azonosításra alkalmatlanná tett adatokkal rendelkezik. A személyes azonosításra alkalmatlanná tett adatok észszerű módon nem alkalmasak információk kikövetkeztetésére vagy más módon történő összekapcsolására egy azonosított vagy azonosítható fogyasztóval, illetve az ilyen személyhez köthető eszközre vonatkozóan. Az IBM vállalja, hogy a személyes azonosításra alkalmatlanná tett adatokat a visszaalakításukra tett kísérlet nélkül használja és tartja fenn.

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Ha kérdései vannak vagy panaszt szeretne tenni a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vagy gyakorolni szeretné a rendelkezésre álló jogait, válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében. Az IBM Adatvédelmi Tisztviselője és a Felelős Technológiai Támogatási csapat megfelelően kezelni fogja a kérdést vagy panaszt.


Dél-Afrika

A személyes adatok védelméről szóló törvény, 2013 (POPIA)

Az adatokhoz való hozzáférés elősegítéséről szóló 2000. évi II. törvény (PAIA)

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása a POPIA és a PAIA hatálya alá tartozik, és az Ön személyes adatainak feldolgozása jogos érdekeken alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a feldolgozás ellen. További részletekért az Ön jogairól és azok gyakorlásáról lásd az IBM PAIA és POPIA kézikönyvét

Ön jogosult lehet arra is, hogy panaszt tegyen az Információs Szabályozó Hatóságnál. Az Információs Szabályozó Hatóság (Dél-Afrika) elérhetőségei itt találhatók.


Svájc

Szövetségi Adatvédelmi Törvény (FADP)

Ha az Ön személyes adatait az IBM leányvállalatai és harmadik felek világszerte továbbítják, vagy azokhoz az IBM leányvállalatai és harmadik felek világszerte hozzáférnek, a személyes adatok átvételének vagy hozzáférésének helye szerinti országok listája kérésre elérhető az oldal fejlécében található Kapcsolat menüpont kiválasztásával.

Az IBM adatvédelmi nyilatkozatának Nemzetközi adattovábbítások elősegítése című szakaszában leírtak szerint megfelelő védelmi intézkedések vannak érvényben az alkalmazandó jogi követelményeknek megfelelően. Ha másolatot szeretne kapni a személyes adatok nemzetközi továbbításának védelmét szolgáló biztonsági intézkedésekről, válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében.


Tajvan

Személyes adatok védelméről szóló törvény (PDPA)

A személyes adatok összegyűjthetők harmadik felek igénybevételével vagy nyilvánosan elérhető forrásokból. A személyes adatok gyűjtésére használt harmadik felek vagy nyilvánosan elérhető források listája kérésre elérhető az oldal fejlécében található Kapcsolat menüpont kiválasztásával.


Tunézia

2004-634. sz. organikus törvény a személyes adatok védelméről

A nyilatkozat arab nyelvű változatáért kattintson ide.

A személyes adatok védelméről szóló 2004-634 sz. tunéziai organikus törvény értelmében Önnek jogában áll felvenni a kapcsolatot a joghatósága szerinti adatvédelmi tisztviselővel, és igényelni azon országok listáját, amelyekbe a személyes adatokat továbbítják. Ha kapcsolatba szeretne lépni a joghatósága szerinti adatvédelmi tisztviselővel, válassza a Kapcsolat lehetőséget az oldal fejlécében.

Ha az Ön személyes adatait az IBM leányvállalatai és harmadik felek világszerte továbbítják, vagy azokhoz az IBM leányvállalatai és harmadik felek világszerte hozzáférnek, a személyes adatok átvételének vagy hozzáférésének helye szerinti országok listája kérésre elérhető az oldal fejlécében található Kapcsolat menüpont kiválasztásával.


Egyesült Arab Emírségek

Abu-Dzabi globális piaci adatvédelmi rendelet (ADGM DPR) 2021

Az ADGM DPR keretében jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi tisztviselőnél. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei itt találhatók.


Az Amerikai Egyesült Államok államai

Az IBM személyes azonosításra alkalmatlanná tett adatokkal rendelkezik. A személyes azonosításra alkalmatlanná tett adatok észszerű módon nem alkalmasak információk kikövetkeztetésére vagy más módon történő összekapcsolására egy azonosított vagy azonosítható fogyasztóval, illetve az ilyen személyhez köthető eszközre vonatkozóan. Az IBM vállalja, hogy a személyes azonosításra alkalmatlanná tett adatokat a visszaalakításukra tett kísérlet nélkül használja és tartja fenn.

Kattintson ide, ha gyakorolni szeretné leiratkozási jogait a személyes adatok bizonyos típusú feldolgozásaival kapcsolatban, például a célzott hirdetésekkel kapcsolatban Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget, ha adatjogi kérelmet szeretne benyújtani az Ön számára elérhető egyéb jogok gyakorlásához, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

A kaliforniai fogyasztói adatvédelemről szóló törvény (CCPA)

A kaliforniai adatvédelmi jogokról szóló törvény (CPRA):

A CCPA vagy a CPRA értelmében Önt megillető további jogokról lásd a Kaliforniai kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatot.

Coloradói adatvédelmi törvény (CPA)

A CPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.

Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).

Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.

A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

A személyes adatokat nem értékesítjük az „értékesítés” kifejezés általános értelmében. Az értékesítés a személyes adatok harmadik fél számára történő közzétételét jelenti pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében. Bizonyos harmadik felek, például hirdetési technológiai partnerek, adatelemzés-szolgáltatók és közösségi hálózatok adatokat gyűjthetnek vagy kaphatnak, hogy az IBM célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni Önnek. Ezen a harmadik feleknek az adatok saját célra történő felhasználásából előnyük származhat, például továbbfejleszthetik saját szolgáltatásaikat, ami a jelen törvény szerint kiterjesztett meghatározás alapján értékesítésnek minősülhet.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más érvényesíthető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt

Connecticuti adatvédelmi törvény (CTDPA)

A CTDPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.

Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).

Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.

A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

A személyes adatokat nem értékesítjük az „értékesítés” kifejezés általános értelmében. Az értékesítés a személyes adatok harmadik fél számára történő közzétételét jelenti pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében. Bizonyos harmadik felek, például hirdetési technológiai partnerek, adatelemzés-szolgáltatók és közösségi hálózatok adatokat gyűjthetnek vagy kaphatnak, hogy az IBM célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni Önnek. Ezen a harmadik feleknek az adatok saját célra történő felhasználásából előnyük származhat, például továbbfejleszthetik saját szolgáltatásaikat, ami a jelen törvény szerint kiterjesztett meghatározás alapján értékesítésnek minősülhet.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más érvényesíthető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt

Delaware-i személyes adatok védelméről szóló törvény (DPDA)

 A DPDA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.

Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).

Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.

A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

A személyes adatokat nem értékesítjük az „értékesítés” kifejezés általános értelmében. Az értékesítés a személyes adatok harmadik fél számára történő közzétételét jelenti pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében. Bizonyos harmadik felek, például hirdetési technológiai partnerek, adatelemzés-szolgáltatók és közösségi hálózatok adatokat gyűjthetnek vagy kaphatnak, hogy az IBM célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni Önnek. Ezen a harmadik feleknek az adatok saját célra történő felhasználásából előnyük származhat, például továbbfejleszthetik saját szolgáltatásaikat, ami a jelen törvény szerint kiterjesztett meghatározás alapján értékesítésnek minősülhet.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más érvényesíthető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt

Floridai digitális törvények (FDBR)

A FDBR értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.

Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).

Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.

A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

A személyes adatokat nem értékesítjük az „értékesítés” kifejezés általános értelmében. Az értékesítés a személyes adatok harmadik fél számára történő közzétételét jelenti pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében. Bizonyos harmadik felek, például hirdetési technológiai partnerek, adatelemzés-szolgáltatók és közösségi hálózatok adatokat gyűjthetnek vagy kaphatnak, hogy az IBM célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni Önnek. Ezen a harmadik feleknek az adatok saját célra történő felhasználásából előnyük származhat, például továbbfejleszthetik saját szolgáltatásaikat, ami a jelen törvény szerint kiterjesztett meghatározás alapján értékesítésnek minősülhet.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más érvényesíthető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt

Biometrikus Információk Adatvédelmi Törvénye (BIPA).

Ha az IBM feldolgozza a biometrikus adatokat, azokat az Illinois-i BIPA követelményeinek megfelelően őrzi meg.A részletek kérésre rendelkezésre állnak. További információkért jelölje be az oldal fejlécén található Kapcsolatfelvétel lehetőséget.

Indianai fogyasztói adatvédelmi törvény (CDPA)

A CDPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.

Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).

Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.

A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

A személyes adatokat nem értékesítjük az „értékesítés” kifejezés általános értelmében. Az értékesítés a személyes adatok harmadik fél számára történő közzétételét jelenti pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében. Bizonyos harmadik felek, például hirdetési technológiai partnerek, adatelemzés-szolgáltatók és közösségi hálózatok adatokat gyűjthetnek vagy kaphatnak, hogy az IBM célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni Önnek. Ezen a harmadik feleknek az adatok saját célra történő felhasználásából előnyük származhat, például továbbfejleszthetik saját szolgáltatásaikat, ami a jelen törvény szerint kiterjesztett meghatározás alapján értékesítésnek minősülhet.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más érvényesíthető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt

Iowai törvény a fogyasztói adatok védelméről (ICDPA)

A ICDPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

 • Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.
 • Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).
 • Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.
 • A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más elérhető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt.

Montanai fogyasztói adatvédelmi törvény (MCDPA)

A MCDPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.

Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).

Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.

A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

A személyes adatokat nem értékesítjük az „értékesítés” kifejezés általános értelmében. Az értékesítés a személyes adatok harmadik fél számára történő közzétételét jelenti pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében. Bizonyos harmadik felek, például hirdetési technológiai partnerek, adatelemzés-szolgáltatók és közösségi hálózatok adatokat gyűjthetnek vagy kaphatnak, hogy az IBM célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni Önnek. Ezen a harmadik feleknek az adatok saját célra történő felhasználásából előnyük származhat, például továbbfejleszthetik saját szolgáltatásaikat, ami a jelen törvény szerint kiterjesztett meghatározás alapján értékesítésnek minősülhet.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más érvényesíthető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt

Oregoni fogyasztói adatvédelmi törvény (OCPA)

A OCPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.

Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).

Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.

A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

A személyes adatokat nem értékesítjük az „értékesítés” kifejezés általános értelmében. Az értékesítés a személyes adatok harmadik fél számára történő közzétételét jelenti pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében. Bizonyos harmadik felek, például hirdetési technológiai partnerek, adatelemzés-szolgáltatók és közösségi hálózatok adatokat gyűjthetnek vagy kaphatnak, hogy az IBM célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni Önnek. Ezen a harmadik feleknek az adatok saját célra történő felhasználásából előnyük származhat, például továbbfejleszthetik saját szolgáltatásaikat, ami a jelen törvény szerint kiterjesztett meghatározás alapján értékesítésnek minősülhet.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más érvényesíthető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt

Utah-i fogyasztói adatvédelmi törvény (UTCPA)

A UTCPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

 • Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.
 • Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).
 • Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.
 • A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más elérhető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt.

Tennessee-i információvédelmi törvény (TIPA)

A TIPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

 • Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.
 • Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).
 • Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.
 • A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más elérhető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt.

Texasi adatvédelmi és biztonsági törvény (TDPSA)

A TDPSA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.

Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).

Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.

A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

A személyes adatokat nem értékesítjük az „értékesítés” kifejezés általános értelmében. Az értékesítés a személyes adatok harmadik fél számára történő közzétételét jelenti pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében. Bizonyos harmadik felek, például hirdetési technológiai partnerek, adatelemzés-szolgáltatók és közösségi hálózatok adatokat gyűjthetnek vagy kaphatnak, hogy az IBM célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni Önnek. Ezen a harmadik feleknek az adatok saját célra történő felhasználásából előnyük származhat, például továbbfejleszthetik saját szolgáltatásaikat, ami a jelen törvény szerint kiterjesztett meghatározás alapján értékesítésnek minősülhet.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más érvényesíthető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt

Virginiai fogyasztói adatvédelmi törvény (VCDPA)

A VCDPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

 • Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.
 • Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).
 • Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.
 • A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más elérhető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a jelen törvény hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntés ellen. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezni kívánt e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz itt történő benyújtásával.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Felveheti a kapcsolatot a főügyésszel itt vagy a Fogyasztóvédelmi Osztály kapcsolattartójával itt.

Vietnam

Személyes Adatok Védelméről szóló Rendelet (PDPD)

Ön jogosult lehet arra, hogy személyes adatai kezelését korlátozzák, vagy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ha nem elégedett azzal, ahogyan az IBM az Ön személyes adatait kezeli, a Kapcsolatfelvétel bejelölésével panaszt nyújthat be az IBM-hez. Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.