Az Ön további jogai

A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2022. április 26. napjától hatályos.

Privacy Page Leadspace 2800x1400

Az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá tartozó további jogokról és azok alkalmazásáról itt tájékozódhat. Ha bármilyen kérdése van a jogaival kapcsolatban, válassza az oldal fejlécében található Kapcsolatfelvétel menüpontot.


A kaliforniai 2018. évi Fogyasztói Adatvédelmi Törvény (California Consumer Privacy Act; CCPA – US):

A CCPA értelmében Önt megillető további jogokról lásd a Kaliforniai kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatot.


Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”; a Személyes Adatok Védelméről Szóló Általános Törvény):

Az LGPD alapján Ön jogosult az adatkezelés tényéről megerősítést kapni, tájékoztatást kérni azon magán- és állami szervekről, amelyekkel az adatkezelő a személyes adatokat megosztja. Ön jogosult ezeket a jogokat megkövetelni, amikor hozzáférési jogot kér. Ön jogosult továbbá kérni a személyes adatainak hordozhatóságát egy másik szolgáltatóhoz vagy gyártóhoz, tiltakozni az adatkezelés ellen jogellenes adatkezelés esetén, továbbá névtelenné tételt, zárolást, valamint a szükségtelen, túlzott mértékű, vagy jogellenesen kezelt adatok törlését kérni. Ha személyes adatainak feldolgozása a hozzájárulásán alapul, akkor Ön bármikor jogosult ennek a hozzájárulásnak a visszavonására. Ez nem befolyásolja a hozzájáruláson alapuló feldolgozás visszavonás előtti jogszerűségét.


Általános Adatvédelmi Rendelet (Európai Gazdasági Térség és Egyesült Királyság)

Ha a személyes adatainak feldolgozása az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) vagy az Egyesült Királyság Általános Adatvédelmi Rendeletének (UK GDPR) hatálya alá esik, és jogos érdekek alapján történik, adott helyzetével kapcsolatos okokból kérheti a feldolgozás beszüntetését.  A GDPR és a UK GDPR hatálya alatt esetleg jogában állhat kérni továbbá személyes adatainak törlését, korlátozását vagy azoknak hordozhatóságát, valamint azt, hogy ne legyen kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés tárgya. Ha személyes adatainak feldolgozása a hozzájárulásán alapul, akkor Ön bármikor jogosult ennek a hozzájárulásnak a visszavonására. Ez nem befolyásolja a hozzájáruláson alapuló feldolgozás visszavonás előtti jogszerűségét.


A kínai személyes adatok védelméről szóló törvény (PIPL)

A PIPL értelmében Ön jogosult arra, hogy személyes adatai törlését, korlátozását kérje, vagy hogy tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen, kérje személyes adatainak hordozhatóságát, és hogy ön ne legyen kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés tárgya.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.


A kínai személyes adatok védelméről szóló 2013. évi törvény (POPIA) és a kínai információhoz való hozzáférés elősegítéséről szóló 2000. évi II. törvény (PAIA)

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása a POPIA és a PAIA hatálya alá tartozik, és az Ön személyes adatainak feldolgozása jogos érdekeken alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a feldolgozás ellen. További részletekért az Ön jogairól és azok gyakorlásáról lásd az IBM PAIA és POPIA kézikönyvét

Ön jogosult lehet arra is, hogy panaszt tegyen az Információs Szabályozó Hatóságnál. Az Információs Szabályozó Hatóság (Dél-Afrika) elérhetőségei itt találhatók.