Az Ön további jogai
Ez a nyilatkozat 2023. július 25-én lép hatályba.
Kapcsolatfelvétel
Privacy Page Leadspace 2800x1400

Az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá tartozó további jogokról és azok alkalmazásáról itt tájékozódhat. Ha bármilyen kérdése van a jogaival kapcsolatban, válassza az oldal fejlécében található Kapcsolatfelvétel menüpontot.

Az IBM adatvédelmi tisztviselőket jelöl ki, akik biztosítják, hogy a személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően dolgozzuk fel. Ha fel szeretné venni a kapcsolatot a joghatóságához tartozó Adatvédelmi tisztviselővel, válassza a Kapcsolatfelvétel, majd az IBM adatvédelmi szabályzatával és gyakorlatával kapcsolatos kérdésem van lehetőséget, és az űrlapon adja meg a kérdés részleteit. A kérdése továbbításra kerül a megfelelő Adatvédelmi tisztviselőnek, amikor a Beküldés gombra kattint.


Brazília

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais („LGPD”; a Személyes Adatok Védelméről Szóló Általános Törvény)

Az LGPD alapján Ön jogosult az adatkezelés tényéről megerősítést kapni, tájékoztatást kérni azon magán- és állami szervekről, amelyekkel az adatkezelő a személyes adatokat megosztja. Ön jogosult ezeket a jogokat megkövetelni, amikor hozzáférési jogot kér. Ön jogosult továbbá kérni a személyes adatainak hordozhatóságát egy másik szolgáltatóhoz vagy gyártóhoz, tiltakozni az adatkezelés ellen jogellenes adatkezelés esetén, továbbá névtelenné tételt, zárolást, valamint a szükségtelen, túlzott mértékű, vagy jogellenesen kezelt adatok törlését kérni. Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.


Kanada

Québeci adatvédelmi törvény

Az IBM-nél a személyes adatokat feldolgozó minden rendszernek vagy tevékenységnek van egy tulajdonosa. Ez a tulajdonos felelős annak rögzítéséért és jelentéséért, hogy a személyes adatok hogyan kerülnek feldolgozásra az életciklusuk (összegyűjtés, megőrzés és megsemmisítés) során. Az adatjogi kérdéseket és az adatvédelemmel kapcsolatos problémákat minden rendszer és tevékenység esetében az IBM Adatvédelmi Főtisztviselője kezeli. Ahol alkalmazható, az IBM Adatvédelmi Tisztviselőket jelöl ki, akik biztosítják, hogy az IBM a joghatóság adatvédelmi szabályainak megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat.


Kína

A személyes adatok védelméről szóló törvény (PIPL)

A PIPL értelmében Ön jogosult arra, hogy személyes adatai törlését, korlátozását kérje, vagy hogy tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen, kérje személyes adatainak hordozhatóságát, és hogy ön ne legyen kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés tárgya.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.


Európai Gazdasági Térség és az Egyesült Királyság

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása az EU GDPR vagy az Egyesült Királyság GDPR hatálya alá tartozik, és az Ön személyes adatainak feldolgozására jogos érdekek alapján kerül sor, Ön jogosult arra, hogy az Ön konkrét helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a feldolgozás ellen. Az EU GDPR és a UK GDPR hatálya alatt esetleg jogában állhat kérni továbbá személyes adatainak törlését, korlátozását vagy azoknak hordozhatóságát, valamint azt, hogy ne legyen kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés tárgya. Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az Európai Gazdasági Térség Adatvédelmi Hatóságainak elérhetőségi adatai ide kattintva, az Egyesült Királyság Adatvédelmi Hatóságainak elérhetőségi adatai pedig ide kattintva érhetők el.


Kenya

Adatvédelmi törvény (DPA)

A Kenyai DPA keretében joga van a személyes adatai feldolgozását korlátozni vagy megtiltani, és joga van arra, hogy ne legyen kizárólag automatizált döntéshozatal tárgya. Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más elérhető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.


Dél-Afrika

A személyes adatok védelméről szóló törvény, 2013 (POPIA)

Az adatokhoz való hozzáférés elősegítéséről szóló 2000. évi II. törvény (PAIA)

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása a POPIA és a PAIA hatálya alá tartozik, és az Ön személyes adatainak feldolgozása jogos érdekeken alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a feldolgozás ellen. További részletekért az Ön jogairól és azok gyakorlásáról lásd az IBM PAIA és POPIA kézikönyvét

Ön jogosult lehet arra is, hogy panaszt tegyen az Információs Szabályozó Hatóságnál. Az Információs Szabályozó Hatóság (Dél-Afrika) elérhetőségei itt találhatók.


Svájc

Szövetségi Adatvédelmi Törvény (FADP)

Ha az Ön személyes adatait az IBM leányvállalatai és harmadik felek világszerte továbbítják, vagy azokhoz az IBM leányvállalatai és harmadik felek világszerte hozzáférnek, a személyes adatok átvételének vagy hozzáférésének helye szerinti országok listája kérésre elérhető az oldal fejlécében található Kapcsolat menüpont kiválasztásával.


Egyesült Arab Emírségek

Abu-Dzabi globális piaci adatvédelmi rendelet (ADGM DPR) 2021

Az ADGM DPR keretében jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi tisztviselőnél. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei itt találhatók.


Az Amerikai Egyesült Államok államai

Az IBM személyes azonosításra alkalmatlanná tett adatokkal rendelkezik. A személyes azonosításra alkalmatlanná tett adatok észszerű módon nem alkalmasak információk kikövetkeztetésére vagy más módon történő összekapcsolására egy azonosított vagy azonosítható fogyasztóval, illetve az ilyen személyhez köthető eszközre vonatkozóan. Az IBM vállalja, hogy a személyes azonosításra alkalmatlanná tett adatokat a visszaalakításukra tett kísérlet nélkül használja és tartja fenn.

A kaliforniai fogyasztói adatvédelemről szóló törvény (CCPA)

A kaliforniai adatvédelmi jogokról szóló törvény (CPRA):

A CCPA vagy a CPRA értelmében Önt megillető további jogokról lásd a Kaliforniai kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatot.

Coloradói adatvédelmi törvény (CPA)

Connecticuti adatvédelmi törvény (CTDPA)

Virginiai fogyasztói adatvédelmi törvény (VCDPA)

A CPA, CTDPA és VCDPA értelmében a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önnek meghatározott jogai vannak.

  • Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adatokhoz, illetve kérheti azok aktualizálását vagy javítását. Az alkalmazandó jogtól függően további jogai is lehetnek a személyes adataira vonatkozóan.
  • Személyes adatai kiadására vonatkozó igénylés használható formátumban, amelyet továbbíthat egy másik félnek (az adatok hordozhatóságához való jogként is ismert).
  • Az Önről nyilvántartott személyes adatok törlésének igénylése.
  • A személyes adatok bizonyos feldolgozási típusainak, például a célzott reklám és a személyes adatok értékesítésének elutasítása.

A személyes adatokat nem értékesítjük az „értékesítés” kifejezés általános értelmében. A CPA, CTDPA és a VCDPA szerint az értékesítés a személyes adatok harmadik fél számára történő közzétételét jelenti pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében. Bizonyos harmadik felek, például hirdetési technológiai partnerek, adatelemzés-szolgáltatók és közösségi hálózatok adatokat gyűjthetnek vagy kaphatnak, hogy az IBM célzott hirdetéseket tudjon megjeleníteni Önnek. Ezen a harmadik feleknek az adatok saját célra történő felhasználásából előnyük származhat, például továbbfejleszthetik saját szolgáltatásaikat, ami a CPA, a CTDPA és a VCDPA szerint kiterjesztett meghatározás alapján értékesítésnek minősülhet.

Válassza a Kapcsolatfelvétel lehetőséget az oldal fejlécében, ha adatjogi kérést szeretne beküldeni az ilyen feldolgozási típusok elutasítására, vagy bármilyen más elérhető jogát szeretné gyakorolni, az IBM Adatvédelmi Nyilatkozatában foglaltak szerint.

Ha a személyes adatainak feldolgozása a CPA, a CTDPA vagy a VCDPA hatálya alá esik, és a fogyasztói kérelmét elutasították, akkor jogában áll megfellebbezni a döntést. A kérelmére vonatkozó döntés elleni fellebbezési jogát gyakorolhatja a fellebbezett e-mailre történő közvetlen válaszolással, vagy egy panasz benyújtásával az IBM Adatvédelmi Portálon.

A fellebbezés eredményével kapcsolatban arra is lehetősége van, hogy panaszt nyújtson be a főügyész számára. Colorado állam főügyészével ide kattintva, Connecticut főügyészével ide kattintva, és Virginia főügyészével ide kattintva léphet kapcsolatba.

Biometrikus Információk Adatvédelmi Törvénye (BIPA).

Ha az IBM feldolgozza a biometrikus adatokat, azokat az Illinois-i BIPA követelményeinek megfelelően őrzi meg.A részletek kérésre rendelkezésre állnak. További információkért jelölje be az oldal fejlécén található Kapcsolatfelvétel lehetőséget.

Vietnam

Személyes Adatok Védelméről szóló Rendelet (PDPD)

Ön jogosult lehet arra, hogy személyes adatai kezelését korlátozzák, vagy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ha nem elégedett azzal, ahogyan az IBM az Ön személyes adatait kezeli, a Kapcsolatfelvétel bejelölésével panaszt nyújthat be az IBM-hez. Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.