Gotowe do wykorzystania aplikacje IBM Watson

Pozwalają uzyskiwać szczegółowy wgląd w dane, prowadzić interakcje z klientami i pracownikami na ich warunkach, a także trenować systemy AI w zakresie języka Twojej branży.

IBM® Watson Assistant

Dostarcza dokładne informacje w szybki sposób i za pośrednictwem dowolnego kanału. Działa na dużą i małą skalę — tak, jak oczekujesz tego Ty i Twoi klienci

IBM Watson® Discovery

Pozyskuje odpowiedzi i wnioski ze złożonych danych korporacyjnych dzięki funkcjom wyszukiwania i analiz tekstu opartym na AI

IBM Watson® Natural Language Understanding

Usługa przetwarzania języka naturalnego (NLP) przeznaczona do zaawansowanych analiz tekstu

IBM Watson® Speech to Text

Przekształca głos na tekst pisany dzięki zaawansowanej technologii uczenia maszynowego

IBM Watson® Text to Speech

Przekształca tekst w naturalnie brzmiące wypowiedzi — mówione różnymi głosami w różnych językach

IBM Watson® Knowledge Studio

Naucz IBM Watson języka Twojej branży

IBM Watson® Language Translator

Dynamiczne tłumaczenie wiadomości, patentów lub zapisów rozmów

IBM Watson® Natural Language Classifier

Łatwa klasyfikacja tekstu

IBM Watson w reklamie

IBM Watson® Advertising Accelerator

Ustala i przewiduje optymalne połączenie elementów kreatywnych i tekstowych, tak by skuteczniej przyciągać uwagę odbiorców

IBM Watson® Advertising Conversations

Pozwala markom prowadzić inteligentne, spersonalizowane i indywidualne rozmowy z konsumentami

IBM Watson® Advertising Conversations Builder

Opracowywanie i wdrażanie opartych na AI rozmów marketingowych w ciągu zaledwie kilku dni

IBM Watson® Advertising Predictive Audiences

Pozwala dotrzeć do konsumentów, którzy pozornie się różnią, a jednak zachowują podobnie

IBM Watson® Advertising Social Targeting with Influential

Oparta na sztucznej inteligencji technologia, która łączy marki z odpowiednimi inspiratorami kształtującymi opinie

IBM Watson® Advertising Weather Targeting

Pogoda sprzyja konkretnym emocjom i działaniom. Technologia AI uwzględnia ten fakt podczas szkolenia i modelowania algorytmów

Operacje biznesowe

IBM® Maximo® Application Suite

Pojedyncza platforma do inteligentnego zarządzania zasobami, monitorowania ich i predykcyjnego konserwowania oraz zapewniania ich niezawodności

IBM® Maximo® Predict

Zwiększa niezawodność zasobów dzięki konserwacji predykcyjnej opartej na danych o stanie zasobów

IBM® Maximo® APM for Energy and Utilities

Otwarte rozwiązanie analityczne, które usprawnia zarządzanie wydajnością i konserwacją zasobów

IBM® Maximo® Worker Insights

Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrona zdrowia pracowników powracających do pracy

IBM® TRIRIGA® Building Insights

Analizuj dane i podejmuj decyzje w oparciu o pozyskiwane w czasie rzeczywistym informacje o wykorzystaniu przestrzeni i powierzchni

Kadry

IBM Watson® Works

Pomaga zadbać o zdrowie, bezpieczeństwo i efektywność pracowników w obliczu zmieniających się środowisk pracy

Służba zdrowia

IBM Micromedex® with Watson

Dostarcza lekarzom na czas rzetelnych informacji o lekach

DynaMed i Micromedex with Watson

Oparte na dowodach informacje o lekach i chorobach, technologia przetwarzanie języka naturalnego i narzędzia działające w chmurze

IBM Benefits Mentor with Watson

Pozwala angażować i edukować pracowników tak, by dokonywali przemyślanego wyboru świadczeń podczas otwartej rejestracji

IBM Watson® Assistant for Health Benefits

Sprzyja bezpośrednim i spersonalizowanym interakcjom między użytkownikami, w których rolę odgrywają dane i technologia AI

IBM Watson® Health Citizen Engagement

Ułatwia realizację spersonalizowanych, zorientowanych na obywatela usług cyfrowych, które pomagają ludziom korzystać ze świadczeń

IBM Watson® Care Manager

Rozwiązanie do zarządzania przypadkami zakażeń, które umożliwia badanie kontaktów z osobami chorymi i kompleksową opiekę nad pacjentami

IBM Return-to-Workplace Advisor

Wspiera inicjatywy dotyczące kondycję zdrowotnej pracowników i inicjatywy przygotowujące przedsiębiorstwo na pandemię COVID-19

Bezpieczeństwo

IBM MaaS360® with Watson

Rozwiązanie do zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi (UEM) oparte na chmurze otwartej

IBM QRadar® Advisor with Watson

Rozwiązanie pozwalające uzyskać pełen obraz zagrożeń, nadawać priorytety alertom i przyspieszać dochodzenia dzięki technologii AI

Ryzyko i finanse

IBM OpenPages with Watson

Większa efektywność operacyjna i niższe koszty dzięki zintegrowanej platformie GRC

Bezpieczne płatności

Ochrona wszystkich płatności bezgotówkowych przed oszustwami

IBM Financial Crimes Insight

Całościowe, oparte na ryzyku i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych i oszustw

Łańcuch dostaw

IBM Sterling Business Transaction Intelligence

Funkcje AI i łańcucha bloków, które w kilka sekund zapewniają użytkownikowi kompleksowy wgląd w transakcje

IBM Sterling Supply Chain Insights with Watson

Wykorzystuj potencjał AI do radzenia sobie z problemami przejrzystości łańcucha dostaw

Narzędzia i środowiska wykonawcze

Buduj i uruchamiaj modele sztucznej inteligencji, zarządzaj nimi, a także optymalizuj decyzje na dużą skalę w dowolnej chmurze

IBM Watson® Knowledge Catalog

Dostarczanie gotowych do wykorzystania danych na potrzeby analiz i technologii AI dzięki inteligentnemu katalogowaniu

IBM Watson® Studio

Budowanie i uruchamianie modeli AI i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca za pomocą otwartego kodu źródłowego lub modelowania wizualnego

Wykorzystaj cały potencjał rozwiązań Watson dzięki pakietom IBM Cloud® Paks

Otwarty, szybszy i bezpieczniejszy sposób przenoszenia większej liczby obciążeń do chmury i sztucznej inteligencji

IBM Cloud Pak® for Data

Przyspiesz wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dzięki otwartej, rozszerzalnej platformie danych i AI, która działa w dowolnej chmurze

Rozwiązanie IBM Cloud Pak® for Business Automation

Automatyzuj operacje biznesowe, aby zwiększać wydajność swojego przedsiębiorstwa

Rozwiązanie IBM Cloud Pak® for Watson AIOps

Automatyzuj procesy IT w celu szybkiego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych

Rozwiązanie IBM Cloud Pak® for Integration

Automatyzacja aplikacji i przepływu danych w celu integracji systemów i zapewniania lepszych doświadczeń klientom

Rozwiązanie IBM Cloud Pak® for Network Automation

Automatyzacja sieci umożliwiająca realizację bezobsługowych operacji i szybsze wdrażanie nowych usług 5G

IBM Cloud Pak® for Security

Szczegółowy wgląd w istotę zagrożeń, koordynacja działań i automatyzacja reakcji

Zacznij korzystać z AI

Zobacz, jakie zastosowania znajdują rozwiązania Watson w każdym obszarze Twojego przedsiębiorstwa

Porozmawiaj z IBM

Porozmawiaj z przedstawicielem IBM Watson o tym, co Watson może zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa