Na czym polega optymalizacja łańcucha dostaw?

Optymalizacja łańcucha dostaw bazuje na zasobach i technologiach, takich jak łańcuch bloków, sztuczna inteligencja i internet rzeczy, by zwiększyć wydajność sieci dostaw. Łańcuch dostaw stanowi kluczowy element działań każdej organizacji i jest konieczny do zapewnienia pozytywnych doświadczeń klientów. Łańcuch dostaw cechujący się wysoką wydajnością zwiększa efektywność biznesową i responsywność, dzięki czemu klienci otrzymują to, czego chcą, w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Zwiększa to stabilność łańcucha dostaw i przynosi korzyści organizacji.

Wyróżnia się trzy etapy skutecznej optymalizacji łańcucha dostaw:

  • Projektowanie łańcucha dostaw: obejmuje projektowanie sieci dostaw, określanie lokalizacji przestrzeni magazynowych i sposobu przepływu produktów między nimi. Uwzględnia strategiczne cele, takie jak prognozowanie popytu, określanie zapasów i planowanie produkcji.
  • Planowanie łańcucha dostaw: obejmuje tworzenie strategicznego planu wdrożenia łańcucha dostaw, planowanie zapasów i koordynację zasobów w celu optymalizacji dostaw towarów, usług i danych w celu zrównoważenia popytu i podaży.
  • Realizacja łańcucha dostaw: skupiony na aplikacjach i systemach zorientowanych na realizację zadań, takich jak zarządzanie zapasami, przestrzenią magazynową, transportem i handlem międzynarodowym. Uwzględnia też inne zadania tego typu, w tym podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i zarządzanie zamówieniami oraz zapewnianie widoczności łańcucha dostaw.

Dlaczego optymalizacja łańcucha dostaw jest tak istotna?

Łańcuchy dostaw cechują się złożonością, która okazuje się jednak zaletą, gdy mamy do czynienia z połączeniem łańcucha bloków, AI i internetu rzeczy

Dobrze zaprojektowany proces optymalizacji łańcucha dostaw uwzględnia problemy w następujących obszarach:

Odseparowane źródła danych

Z uwagi na odseparowanie źródeł danych, do łańcuchów dostaw nie są dostarczane odpowiednie informacje konieczne do przeprowadzania analiz. Brak jest też pełnej widoczności, co utrudnia przedsiębiorstwom spełnianie wymagań klientów. Optymalizacja łańcucha dostaw z użyciem zintegrowanych technologii jest najlepszym rozwiązaniem problemu separacji danych.

 

Potrzeby klienta

Rosnące oczekiwania klientów oznaczają, że łańcuch dostaw musi być zoptymalizowany na każdym etapie, by w innowacyjny sposób, by odpowiadać na te potrzeby. Usprawnienie działań łańcucha dostaw stanowi priorytet organizacji, które pragną wychodzić naprzeciw wymaganiom klientów.

 

Przewaga nad konkurencją

W przeszłości łańcuchy dostaw skupiały się na projektowaniu sieci — rozmieszczeniu powierzchni magazynowych i dystrybucji. Dziś optymalizacja jest kluczowym elementem utrzymania przewagi na rynku i ochrony wizerunku marki. Skupia się na aplikacjach zorientowanych na działanie łańcucha dostaw i wspieranie podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

 

Zwinność

Jak szybko Twój łańcuch dostaw reaguje na zmiany — zarówno w kontekście oczekiwań klientów, jak i konkurencji oraz przestojów w dostawach? Aby utrzymać konkurencyjność, nowoczesne łańcuchy dostaw muszą być elastyczne.

 

Zrównoważony rozwój

Łańcuchy dostaw mają ogromny wpływ środowiskowy i społeczny. W dzisiejszych czasach klient oczekuje informacji, czy dany produkt został wytworzony w zrównoważony, etyczny sposób, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub nieinwazyjnych metod wydobycia.


Kluczowe cechy skutecznej optymalizacji łańcucha dostaw

Łańcuch bloków jest zaawansowaną technologią, której dynamikę zwiększa integracja z AI i internetem rzeczy. Wszystko zaczyna się od łańcucha bloków, który, przeniesiony z tradycyjnej sieci biznesowej, dostarcza partnerom w łańcuchu dostaw wysokiej jakości danych. Następnie sztuczna inteligencja analizuje te dane, tworzy kontekst i generuje wartościowe spostrzeżenia dotyczące potencjalnych korzyści. W tym samym czasie technologia internetu rzeczy operuje jako interfejs lub czujnik na brzegu sieci, który umożliwia obserwację świata fizycznego i dostarczanie danych opartych na tych obserwacjach.

Kluczowe cechy skutecznej optymalizacji łańcucha dostaw obejmują:

Widoczność

Pozwoli Ci śledzić aktualny stan zasobów i uzyskiwać dokładne dane o zapasach dostępnych do rozdysponowania (available-to-promise)

Inteligentne rozwiązania

Wykorzystuje modułowe dane i usługi AI na potrzeby analizy w czasie rzeczywistym

Zarządzanie zamówieniami

Ustalanie cen, wysyłanie ofert, śledzenie zamówień i zarządzanie zwrotami

Sprawozdawczość i analizy

Ocenianie wzorców w procesach w celu prognozowania zapotrzebowania i sprzedaży w przyszłości

Śledzenie zasobów

Dokładne informacje o tym, gdzie w całym łańcuchu dostaw znajduje się dany zasób


Przypadki optymalizacji łańcucha dostaw

Anheuser-Busch: zarządzanie oparte na wyjątkach

Dla Labatt Canada, firmy należącej do Anheuser-Busch, efektywne zarządzanie rozbudowanym łańcuchem dostaw oznacza konieczność wykorzystania sztucznej inteligencji oraz uproszczenie procesów zarządzania tak, aby mogli w nim uczestniczyć użytkownicy biznesowi i właściciele, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad procesami technicznymi przez odpowiedni personel.

Firma postanowiła wykorzystać rozwiązanie IBM Sterling Supply Chain Business Network, by wspomóc standaryzację i centralizację operacji łańcucha dostaw. Dzięki rozwiązaniu IBM Sterling Delivery Transaction Intelligence with Watson (DTI) przedsiębiorstwo może skupić się na identyfikacji anomalii. Celem nadrzędnym jest zarządzanie za pomocą wyjątków , czyli osiągnięcie takiej spójności w linii produktów, by konieczne było monitorowanie tylko niezwykle rzadkich problemów.

Dzięki zastosowaniu IBM Sterling Supply Chain Business Network do monitorowania transakcyjnego cyklu życia produktów firma może sprawniej osiągać założone cele związane z działaniem łańcucha dostaw.

Lenovo: strategia oparta na AI

Chcąc stworzyć strategię zarządzania ryzykiem, producent komputerów PC Lenovo zwrócił się o pomoc do IBM. W pierwszej kolejności firma wzięła udział w programie Watson™ Supply Chain Fast Start. W ciągu zaledwie pięciu tygodni udało się stworzyć trzy analizy przypadków użycia.

Kolejnym etapem było wdrożenie strategii z wykorzystaniem IBM Supply Chain Insights — rozwiązania, które pomogło zwiększyć przychody. W rezultacie tej współpracy firma Lenovo diametralnie — bo aż o około 90% — ograniczyła czas przestojów w łańcuchu dostaw, skracając go z dni do zaledwie minut.


Przeszłość i przyszłość optymalizacji łańcucha dostaw

Przeszłość

Przed pojawieniem się przedsiębiorstwa Amazon optymalizacja łańcucha dostaw skupiała się na etapie projektowania — obniżeniu kosztów transportu, doborze lokalizacji przestrzeni magazynowych i terminowym zapewnianiu dostępu do odpowiednich zasobów. Taki model był skuteczny, ponieważ globalne zmiany zachodziły powoli i z łatwością można było nimi zarządzać. Rozwijające się technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), chmura, łańcuch bloków i internet rzeczy (IoT), odmieniły świat. Oczekiwania klientów uległy zmianie. Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem stały się kluczowe. Łańcuchy dostaw wymagają rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym.  

Dzisiejsze czasy cechuje rosnąca złożoność sieci globalnej, w której wszystko dzieje się w błyskawicznym tempie. Wyjątki w ruchu sieciowym i spowodowane katastrofami naturalnymi oraz skargi klientów mogą prowadzić do utraty reputacji i innych problemów. To wszystko jest źródłem niepewności. Jak sobie z nią poradzić? Jak umożliwić podejmowanie decyzji w skali całego łańcucha dostaw? Nieważne, jak dobra jest Twoja strategia — prognozy mogą okazać się błędne.

Optymalizacja łańcucha dostaw utrzymuje jego operacje w ustalonych ramach czasowych — nawet w niekorzystnych okolicznościach, takich jak niespodziewane przestoje w lokalnej działalności lub utrudnienia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Jest ona korzystna również w obliczu kryzysu zdrowotnego, w wyniku którego przedsiębiorstwa muszą na nowo opracować sposób prowadzenia działalności w skali globalnej. Optymalizacja łańcucha dostaw pomaga utrzymać stabilność działań, bez względu na potencjalne zakłócenia.

W dzisiejszych czasach optymalizacja łańcucha dostaw opiera się na technologii, by umożliwić zarządzanie wyjątkami. Jest to kluczowe dla firm, które chcą zdobyć przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa zyskują widoczność operacji w łańcuchu dostaw i mogą podejmować lepsze decyzje w czasie rzeczywistym — w dodatku nie tylko na poziomie własnej organizacji, ale w całym ekosystemie partnerów handlowych. 

Innym czynnikiem wpływającym na optymalizację łańcucha dostaw jest coraz większy nacisk na sieci biznesowe. Są to społeczności partnerów handlowych, którzy współpracują ze sobą i wymieniają się spostrzeżeniami w ramach złóżonych procesów biznesowych obejmujących wiele przedsiębiorstw⁵. Takie sieci biznesowe skupiające liczne przedsiębiorstwa (MEBN) ułatwiają realizację procesów biznesowych dzięki możliwości współpracy w czasie rzeczywistym.

Przyszłość

Globalizacja, technologia i nowe możliwości oferowane konsumentom odmieniają sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają łańcuchami dostaw. Według analityków Gartner w przyszłości łańcuchy dostaw będą samodzielnie regulować swoje operacje i podejmować odpowiednie działania. W rezultacie niewyobrażalnie zwiększą się możliwości człowieka⁶. Operatorzy łańcucha dostaw będą korzystać z takich technologii, jak oparte na AI „wieże kontroli”, by dostarczać wartościowe wyniki analiz wydajności i harmonizować zadania w całym łańcuchu dostaw. Będą przygotowani na anomalie w wydajności i kosztach logistycznych jeszcze zanim się one pojawią i zyskają możliwość określenia, w których obszarach działalności automatyzacja przyniesie największe korzyści. Na optymalizację łańcucha dostaw w dalszym ciągu będą miały wpływ następujące technologie:

  • Sztuczna inteligencja: inteligentna, samokorygująca się AI zapewni precyzyjny monitoring zapasów i ograniczy straty.
  • Internet rzeczy: dane pochodzące z czujników internetu rzeczy dadzą wgląd w lokalizację i stan zapasów.
  • Łańcuch bloków: zapewni weryfikację autentyczności, usprawni śledzenie pochodzenia i zwiększy widoczność oraz bezpieczeństwo transakcji.
  • Inteligentne zarządzanie zamówieniami: łańcuchy dostaw zyskają widoczność zapasów dzięki usprawnionemu prognozowaniu popytu i automatyzacji.
  • Obliczenia kwantowe: niespotykana dotąd moc obliczeniowa umożliwi rozwiązanie dowolnego problemu.
  • Cyfrowe bliźniaki: cyfrowe bliźniaki — wirtualne reprezentacje złożonych konceptów — pozwalają na śledzenie obiektów w całym ich cyklu życia.

Dowiedz się więcej o optymalizacji łańcucha dostaw

Blog poświęcony IBM Sterling Supply Chain

Spostrzeżenia dotyczące budowania inteligentnego, samokorygującego się łańcucha dostaw.

Społeczność IBM Supply Chain

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach do integracji operacji B2B, zarządzanego przesyłania plików i zarządzania zamówieniami oraz zyskaj dostęp do sprawdzonych procedur udostępnionych przez ekspertów i członków społeczności.

Wydarzenia dotyczące IBM Supply Chain

Sprawdź wszystkie nadchodzące wydarzenia, takie jak konferencja THINK, webinaria i inne.

Powiązane rozwiązania IBM

IBM Sterling Inventory Visibility

Pozwala śledzić aktualny stan zapasów i uzyskiwać dokładne dane o zapasach dostępnych do rozdysponowania (available-to-promise), nawet w przypadku przedsiębiorstw przetwarzających duże ilości zamówień i korzystających z wielu kodów SKU.

IBM Sterling Supply Chain Business Network

Wyświetlaj odpowiednie transakcje z poziomu pojedynczego panelu kontrolnego, aby szybko identyfikować problemy i reagować na nie, ograniczając czas ich rozwiązywania z godzin do zaledwie kilku minut.

IBM Sterling Supply Chain Insights with Watson

Wykorzystaj sztuczną inteligencję, by zoptymalizować wydajność łańcucha dostaw — szybko i skutecznie przewidując, analizując i ograniczając ryzyko oraz zakłócenia działalności.

IBM Sterling Business Transaction Intelligence

W oparciu o IBM Blockchain dostarcza uprawnionym partnerom handlowym niezmienialne, współużytkowane, bezpieczne rejestry bieżących wydarzeń cyfrowych.