Dlaczego infrastruktura informatyczna jest ważna

Bez nowoczesnych technologii trudno wyobrazić sobie jakikolwiek aspekt działalności współczesnego przedsiębiorstwa, od pracy pojedynczych pracowników poprzez eksploatację aż po towary i usługi. Prawidłowo zintegrowane rozwiązania technologiczne można zoptymalizować pod kątem lepszej komunikacji, większej efektywności i produktywności pracy.

Elastyczna, niezawodna i bezpieczna infrastruktura IT może pomóc firmie w osiąganiu celów biznesowych i przewagi nad konkurencją. Jeśli natomiast infrastruktura informatyczna nie jest wdrożona prawidłowo, firma może stanąć w obliczu problemów z łącznością, wydajnością i bezpieczeństwem, takich jak zakłócenia w pracy systemów i naruszenia zabezpieczeń. W szerszym kontekście od prawidłowej implementacji infrastruktury informatycznej zależy rentowność przedsiębiorstwa.

Dzięki właściwej infrastrukturze IT przedsiębiorstwo może:

  • Kreować właściwe doświadczenie klienta, zapewniając nieprzerwany dostęp do swojego serwisu WWW i sklepu internetowego.
  • Szybko opracowywać rozwiązania i wprowadzać je na rynek.
  • Zbierać dane w czasie rzeczywistym, by szybciej podejmować decyzje.
  • Zwiększać wydajność pracowników.

Jak działają komponenty infrastruktury informatycznej?

Infrastruktura informatyczna składa się z niezależnych elementów, które można podzielić na komponenty sprzętowe i programowe. Sprzęt nie działa bez oprogramowania, takiego jak system operacyjny. Natomiast system operacyjny zarządza zasobami i sprzętem systemów informatycznych. Ponadto systemy operacyjne łączą aplikacje programowe i zasoby fizyczne przy użyciu komponentów sieciowych.

Sprzęt

Do komponentów sprzętowych należą między innymi:

•    Komputery osobiste

•    Serwery

•    Centra przetwarzania danych

•    Koncentratory

•    Routery

•    Przełączniki

•    Infrastruktura budynku

Oprogramowanie

Do komponentów programowych zaliczamy na przykład:

•    Systemy zarządzania treścią (CMS)

•    Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM)

•    Systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP)

•    Systemy operacyjne

•    Serwery WWW

Infrastruktura

Fizyczna infrastruktura budynku stwarza przestrzeń dla sprzętu sieciowego, serwerów i całych centrów przetwarzania danych. Obejmuje także okablowanie sieciowe budynków biurowych, które łączy ze sobą komponenty infrastruktury informatycznej.

Sieć

Sieci składają się z przełączników, routerów, koncentratorów i serwerów. Przełączniki łączą urządzenia w sieciach lokalnych (LAN), na przykład routery, serwery i inne przełączniki. Routery umożliwiają komunikację między urządzeniami w różnych sieciach LAN i przesyłanie pakietów między sieciami. Koncentratory łączą wiele urządzeń sieciowych tak, by działały jak jeden komponent.

Serwer

Podstawowym komponentem sprzętowym infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa jest serwer. Serwery są komputerami, które umożliwiają wielu użytkownikom dostęp do zasobów i wspólne korzystanie z nich. 

Serwerownia / centrum przetwarzania danych

Organizacje instalują serwery w pomieszczeniach nazywanych serwerowniami lub centrami przetwarzania danych. Centra przetwarzania danych są centralnymi punktami większości sieci.


Rodzaje infrastruktur

Wyróżniamy dwa główne rodzaje infrastruktury informatycznej: tradycyjną i chmurową.

Infrastruktura tradycyjna

Tradycyjna infrastruktura informatyczna składa się z typowych komponentów sprzętowych i programowych: elementów infrastruktury budynku, centrów przetwarzania danych, serwerów, sprzętu sieciowego, komputerów osobistych i aplikacji korporacyjnych. Zwykle tak zbudowana infrastruktura pochłania więcej energii, przestrzeni fizycznej i pieniędzy niż inne rodzaje infrastruktur. Infrastrukturę tradycyjną zwykle instaluje się w siedzibie firmy do jej wyłącznego użytku.

Infrastruktura chmurowa

Infrastruktura informatyczna do przetwarzania w chmurze jest podobna do tradycyjnej. Jednak w tym przypadku użytkownicy końcowi łączą się z infrastrukturą za pośrednictwem Internetu i poprzez mechanizm wirtualizacji mogą używać zasobów obliczeniowych bez instalowania ich na miejscu. Wirtualizacja łączy serwery fizyczne utrzymywane przez dostawcę usług w jednym lub wielu ośrodkach. Jednocześnie wydziela i tworzy abstrakcję zasobów, takich jak pamięć masowa, aby były dostępne dla użytkowników praktycznie w dowolnym miejscu, w którym można nawiązać połączenie z Internetem. Ponieważ infrastruktura chmurowa jest często publiczna, zwykle nazywana jest chmurą publiczną.


Optymalna infrastruktura informatyczna

Stosowane w praktyce konfiguracje infrastruktury informatycznej zależne są od potrzeb i celów biznesowych, jednak niektóre cele są wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw. Optymalna infrastruktura powinna obejmować wydajną pamięć masową, sieć charakteryzującą się niewielkimi opóźnieniami, bezpieczeństwo, zoptymalizowane połączenia w sieci rozległej (WAN), wirtualizację i całkowity brak przestojów.

  • Wydajna pamięć masowa służy do przechowywania danych i ich kopii zapasowych oraz obejmuje system odzyskiwania danych w razie awarii lub katastrofy.
  • Sieci o niewielkich opóźnieniach minimalizują opóźnienia w przepływie danych dzięki zastosowaniu komponentów infrastruktury klasy korporacyjnej.
  • Bezpieczne infrastruktury zawierają systemy sterujące dostępem do informacji. Ponadto chronią firmę — i jej wiarygodność w oczach klientów — przed naruszeniami zabezpieczeń i cyberatakami, niezależnie od tego, gdzie rezydują dane.
  • Sieci WAN regulują ruch zgodnie z ustalonymi priorytetami. Niektórym aplikacjom przyznają większą przepustowość, a innym mniejszą.
  • Wirtualizacja umożliwia szybsze udostępnianie serwerów do użytku, zwiększenie dostępności, lepsze przygotowanie infrastruktury na ewentualną awarię lub katastrofę, a przy tym przynosi oszczędność energii.
  • Brak przestojów ma zminimalizować wszelkie zakłócenia w działalności biznesowej, by koszty były jak najmniejsze, a zyski — jak największe.

Zasoby

Więcej na temat infrastruktury informatycznej

Dowiedz się, jak dział informatyczny może współpracować z pozostałymi obszarami przedsiębiorstwa, by jak najlepiej wykorzystać trendy w dziedzinie IT oraz jak te trendy mogą stać się źródłem przewagi nad konkurencją dziś oraz w przyszłości.

Blog o infrastrukturze IT

Przeczytaj najnowsze artykuły, aby zapoznać się za analizami i aktualnościami, a także z technicznymi aspektami infrastruktury informatycznej oraz zarządzania nią.

Czym jest infrastruktura jako usługa (IaaS — Infrastructure as a Service)?

Zapoznaj się z wprowadzeniem do usług chmurowych, takich jak IaaS. Poznaj ich komponenty, zalety i związki z platformą jako usługą (PaaS), oprogramowaniem jako usługą (SaaS), serwerami fizycznymi jako usługą (BMaaS), kontenerami i przetwarzaniem bez serwerów.

Czym jest komputer mainframe?

Wyjaśniamy, czym są komputery mainframe, jak działają i w jaki sposób ich możliwości dopełniają infrastrukturę informatyczną.

Na czym polega zarządzanie IT?

Zapoznaj się z koncepcją zarządzania IT, podstawami zarządzania i najważniejszymi cechami efektywnego zarządzania.

Materiały dla projektantów infrastruktur i programistów

Na stronie serwisu IBM Developer dotyczącej infrastruktury znajdziesz artykuły, otwarte projekty, zbiory treści, kursy, materiały wideo, wpisy na blogach i wydarzenia.

Rozwiązania

Infrastruktura IT

Utrzymuj lokalność i zaufanie klientów, sięgając po zasoby obliczeniowe, programowe i pamięci masowe zapewniające niezrównaną wydajność, dostępność i możliwość błyskawicznego odzyskania sprawności. Produkty IBM dla infrastruktury informatycznej pomogą Twojej firmie działać na maksymalnych obrotach przez 365 dni w roku. Skorzystaj z serwerów, pamięci masowych i programów osiągających najlepsze czasy dostępności na rynku.

Serwery korporacyjne

Zyskaj elastyczność i wydajność potrzebną do kreowania innowacji i działaj szybciej na supernowoczesnych, bezpiecznych i niezawodnych serwerach IBM.

Przechowywanie danych

Z pamięciami masowymi IBM możesz przechowywać więcej danych, szybciej uzyskiwać wyniki analiz, wdrażać aplikacje w kontenerach, które zwiększają mobilność danych, i lepiej zabezpieczyć swoje informacje.

Oprogramowanie i systemy operacyjne

Zmodernizuj swoją infrastrukturę informatyczną, przyspiesz działanie aplikacji, upraszczaj eksploatację, twórz i wdrażaj nowe aplikacje z pomocą oprogramowania IBM. A jeśli chcesz, by obecne zasoby IT służyły firmie jeszcze lepiej i przynosiły większe zyski, sięgnij po wysoce kompatybilne hybrydowe rozwiązania wielochmurowe. Niezależnie od tego, czy inwestujesz w infrastrukturę lokalną, chmurę prywatną, chmurę hybrydową czy chmurę publiczną, produkty infrastrukturalne IBM będą z nią współpracować i sprawią, że będzie jeszcze lepsza.

Komputery mainframe

Przebuduj swój zestaw aplikacji i zasoby danych z wykorzystaniem innowacyjnych funkcji do ochrony danych, zapewnienia bezpieczeństwa i cyberodporności — realizowanych poprzez chmurę hybrydową na komputerach mainframe od IBM.

Bezpieczna infrastruktura

Zadbaj o wyjątkowy poziom bezpieczeństwa i poufności danych na każdym poziomie, w spoczynku i w ruchu, zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami formalnymi. Chroń firmę i dane — gdziekolwiek by się nie znajdowały — przed naruszeniami zabezpieczeń i cyberatakami, by nie stracić zaufania klientów. Oprócz tego zabezpieczaj dane w chmurze hybrydowej za pomocą nowego rozwiązania do egzekwowania ochrony danych gospodarczych, z unikalną dla serwerów IBM możliwością odbierania uprawnień dostępu nawet gdy dane opuszczą już platformę.