Kompetencje w dobie AI

Dowiedz się, jak przygotować struktury kompetencji pod kątem wykorzystania sztucznej inteligencji i technologii kognitywnych do transformacji strategii zarządzania kadrami.

7000 kandydatów, 7 cennych analiz

Specjaliści IBM Smarter Workforce Institute przeprowadzili obejmujące 7000 kandydatów badanie, w którym zapytali o ich dotychczasowe doświadczenia związane z ubieganiem się o pracę. Sprawdź, czego się dowiedzieliśmy.

Skuteczniejsza ocena potencjału pracowników w 4 krokach

Dzielimy się czterema bezcennymi wskazówkami w zakresie wyboru najlepszej dla organizacji metody oceniania kandydatów. Dzięki nim bez trudu odnajdziesz się w dynamicznie ewoluującym obszarze HR.

Pozyskiwanie talentów

Czas na zmiany?

Globalne analizy dotyczące decyzji pracowników o zmianie miejsca zatrudnienia — i odpowiedź na pytanie, jak sobie z tym radzić.

7000 świeżo upieczonych kandydatów, 7 cennych analiz

Specjaliści IBM Smarter Workforce Institute przeprowadzili obejmujące 7000 kandydatów badanie, w którym zapytali o ich dotychczasowe doświadczenia związane z ubieganiem się o pracę. Sprawdź, czego się dowiedzieliśmy.

Raport Worldwide Modern Talent Acquisition Systems 2017 Vendor Assessment

Dowiedz się, dlaczego firma IDC MarketScape wskazuje IBM jako lidera w dziedzinie nowoczesnych systemów pozyskiwania talentów.

Atrakcyjne środowisko magnesem na pracowników

Rozwiązanie WatsonCandidate Assistant wykorzystuje opartą na AI technologię, ułatwiając i usprawniając proces udoskonalania środowiska pracy.

IBM Watson® Recruitment

Seria materiałów wideo ilustrujących działanie opartego na AI rozwiązania, które zwiększa skuteczność rekrutacji.

Rozwój talentów

Wskaźnik wrażeń pracowników

Opracowanie nowego wskaźnika wrażeń pracowników wraz z zestawem sprawdzonych praktyk w zakresie kierowania i administrowania kadrą.

Mobilność zawodowa i rola AI w firmie

Analizy dotyczące mobilności zawodowej i ocena roli, jaką AI odgrywa teraz i będzie odgrywać w przyszłości.

Kompetencje w dobie AI

Dowiedz się, jak przygotować struktury kompetencji pod kątem wykorzystania sztucznej inteligencji i technologii kognitywnych do transformacji strategii zarządzania kadrami.

Promowanie mobilności wewnętrznej i doskonalenie środowiska pracy

Rozwiązanie Watson Career Coach „uczy się” preferencji i zachowań kadry, a następnie rekomenduje istniejące wakaty. Ponadto radzi, jak pokierować karierą pracowników w przyszłości.

Oceny

Skuteczniejsza ocena potencjału pracowników w 4 elementarnych krokach

Dzielimy się czterema bezcennymi wskazówkami w zakresie wyboru najlepszej dla organizacji metody oceniania kandydatów. Dzięki nim bez trudu odnajdziesz się w dynamicznie ewoluującym obszarze HR.

Omówienie i prezentacja rozwiązań IBM Kenexa® do oceny kandydatur

Zatrudnienie właściwych osób na właściwych stanowiskach, a także ocena cech osobowościowych, umiejętności i predyspozycji czy to pracowników niższego szczebla, czy też menedżerów, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej organizacji.

Więcej informacji

Usługi IBM w zakresie pozyskiwania talentów i zwiększania zaangażowania pracowników

IBM® zapewnia doradztwo i usługi w zakresie pozyskiwania talentów i zwiększania zaangażowania pracowników, dzięki którym poprawisz jakość współpracy w swoim zespole i rozwiążesz najbardziej palące wyzwania związane z kadrami.

Pytania?

Zadzwoń pod numer +48 800 166 534, aby porozmawiać ze specjalistą ds. rozwiązań w zakresie zarządzania talentami.

Przyłącz się do rozmowy: #TalentTransformed