Poznaj 10 sposobów na pełną transformację pionu HR

Przegląd

Liderzy biznesu muszą skupić się dziś na tym, co najważniejsze — swoich pracownikach. IBM pomaga organizacjom skupiać się na pracownikach, jednocześnie wprowadzając mechanizmy AI i automatyzacji w środowisko HR na potrzeby większych zysków. Pracując wspólnie, możemy przekształcić zarządzanie talentami tak, by opracowywać interakcje i promować kulturę ciągłego uczenia się.

Osoby w kręgach, połączone liniami

Obejrzyj wideo (1:00) — Liderzy biznesu budują odporność, przygotowując pracowników na przyszłe wyzwania.

Korzyści

Większe zaangażowanie pracowników

Popraw wskaźnik Net Promoter Score®, personalizując i rozszerzając możliwości funkcji samoobsługowych w dziale HR przedsiębiorstwa.

Szybsze przekwalifikowanie siły roboczej

Rozwijaj umiejętności pracowników za pomocą inteligentnych przepływów pracy i adaptacyjnych platform HR. Buduj kulturę ciągłego uczenia się.

Nowy obraz transformacji HR

Zmniejsz liczbę zadań działu kadr za pomocą dynamicznego, cyfrowego modelu operacyjnego, zaprojektowanego z myślą o doświadczeniach pracowników.

Pozyskiwanie talentów

Rozwiń sztukę pozyskiwania talentów, aby zwiększyć przewagę nad konkurencją. Przekształć proces rekrutacji zarówno z punktu widzenia kandydatów, jak i kierowników ds. kadr, korzystając z konfigurowalnych, opartych na danych procesach, które dają Twoim zespołom dostęp do technologii zapewniającej najlepsze efekty. Zyskaj więcej niż typowe usługi pozyskiwania talentów za pośrednictwem adaptacyjnego, inteligentnego rozwiązania opartego na danych.

Rozwój talentów

Buduj odporność, stawiając umiejętności w centrum strategii zatrudnienia i pozyskując nowe talenty konieczne do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe. Usługi IBM pomogą ograniczyć spotkania twarzą w twarz, śledzić postępy pracowników i skrócić czas opanowania wymaganych umiejętności. Proaktywnie reaguj na luki kompetencyjne i dostarczaj pracownikom spersonalizowane, cyfrowe formy nauki na dowolnym etapie przepływu pracy.

Transformacja kadr

Przekształć swoje kadry i stwórz pewną strategię HR. Przejdź ze świata analogowego do cyfrowego, opracowując nowy wymiar narzędzi i procesów na drodze do kognitywnej przyszłości. Przyciągaj i utrzymuj najlepsze talenty — zaangażowanych pracowników, których misją jest zadowolenie klientów i pomoc w rozwoju organizacji. Stwórz elastyczne środowisko pracy i przygotuj firmę na wyzwania przyszłości, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i wdrożeniu dynamicznego modelu operacyjnego.

Pokrewne rozwiązania

Usługi outsourcingu HR

Kreuj wyjątkowe doświadczenia pracowników za pośrednictwem nowoczesnego outsourcingu HR.

Usługi dla transformacji przedsiębiorstwa

Transformacja organizacji w dzisiejszej cyfrowej erze wymaga precyzyjnego, zorientowanego na pracowników podejścia do zarządzania zmianami.

IBM Garage™

Odkryj kompleksowy model przyspieszania cyfrowej transformacji w całym przedsiębiorstwie.

Zasoby

Zastosowanie rozwiązań AI w pionie HR

Odkryj, jak sztuczna inteligencja może przekształcić zasoby kadrowe oraz pomóc w rozwiązywaniu wyzwań biznesowych i doskonaleniu doświadczeń pracowników.

Budowanie umiejętności z myślą o przyszłości

Poznaj strategie rozwoju umiejętności pracowników za pomocą cyfrowych usług, rozwiązań AI oraz inteligentnych przepływów pracy.

Ludzka strona danych

Poznaj tajniki przywództwa w świecie opartym na danych i podejmuj bardziej świadome decyzje kadrowe.

Współtwórz z zespołem IBM Garage

Korzystaj z kompleksowej strategii opartej na myśleniu projektowym oraz metodykach zwinnych i DevOps, aby łatwiej projektować, budować, oceniać, rozwijać i skalować rozwiązania. Przyspiesz osiąganie korzyści i dostosowuj przełomowe technologie dzięki partnerstwu zawartemu z zespołem oraz różnymi specjalistami IBM w dziedzinie działalności, projektowania i technologii.