Przegląd

Wyzwania związane z utrzymaniem infrastruktury i zarządzaniem nią

Optymalizuj inwestycje infrastrukturalne podczas planowania przyszłych potrzeb biznesowych dzięki usługom, które umożliwiają planowanie mocy obliczeniowej na żądanie, modernizację starzejących się komponentów oraz wykorzystanie infrastruktury chmury prywatnej i hybrydowej.

Rozwiązania IBM dla modernizacji infrastruktury pomagają zwiększyć szybkość i sprawność działania dzięki przejęciu zadań zarządzania infrastrukturą chmury hybrydowej.

Korzyści

Skalowalność

Uruchamiaj newralgiczne aplikacje korporacyjne z dedykowanej chmury prywatnej, którą można skalować w zależności od potrzeb.

Optymalizacja kosztów

Wybierz platformę odpowiednią dla Twoich obciążeń, optymalizuj koszty związane z rozwojem i zarządzaniem oraz korzystaj z dostępu do wszystkich funkcji nowoczesnego komputera mainframe na platformie x86 w ramach w pełni zarządzanej infrastruktury.

Szybkość

Szybciej stwórz fundament dla środowiska chmury prywatnej z użyciem zoptymalizowanych schematów, wykazu materiałów oraz wiedzy specjalistycznej, które pozwalają na usprawnienie realizacji zadań.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

Uruchamiaj newralgiczne aplikacje korporacyjne, korzystając z dedykowanej infrastruktury chmury prywatnej oraz modelu naliczania opłat za faktyczne wykorzystanie. Modernizuj środowisko lokalne za pomocą szybkiej i bezpiecznej infrastruktury chmury prywatnej dla jednego podmiotu użytkującego.

Zarządzana rozszerzona infrastruktura chmury prywatnej w modelu usługowym dla platformy IBM Z

Wybierz odpowiednią platformę do obsługi obciążeń biznesowych i optymalizuj koszty związane z rozwojem oraz zarządzaniem przy użyciu usług modernizacji mainframe i platformy zCloud.

Usługi wdrażania w środowisku wielochmurowym

Ogranicz złożoność dzięki integracji środowisk wielochmurowych z poziomu pojedynczej platformy orkiestracji. Buduj dla swojej firmy platformy, które zapewniają wirtualizację i orkiestrację kontenerów dzięki wsparciu infrastruktury od początku przeznaczonej dla chmury.

Powiązane usługi

Adaptacja w miarę potrzeb dzięki skalowalnym i bezpiecznym rozwiązaniom chmurowym

Zarządzana rozszerzona infrastruktura chmury prywatnej w modelu usługowym dla platformy IBM Z wykorzystuje szeroką wiedzę specjalistyczną z dziedziny zarządzania infrastrukturą IT, IBM Z oraz nowoczesną technologię wirtualizacji na potrzeby bezpiecznej, dostępnej platformy Mainframe IaaS, która oferuje wydajność, produktywność i skalowalność zasobów IT.

Projektowanie usług SDN w chmurze

Opracuj swoją przyszłą sieć, identyfikując wszelkie luki, które hamują wdrażanie zdefiniowanej programowo sieci komputerowej (SDN), określ ogólne potrzeby w dziedzinie automatyzacji oraz opracuj strategię orkiestracji i plan działania.

Architektura zarządzania usługami w chmurze

Planuj, projektuj i wdrażaj operacje w chmurze w celu monitorowania i zarządzania platformą oraz aplikacjami chmurowymi.

Umów się na bezpłatną, 30-minutową sesję z ekspertem IBM poświęconą strategii biznesowej

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem IBM, aby poznać maksymalny potencjał Twojego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych technologii.