Poznaj strategie ochrony i danych i przywracania sprawności, aby efektywnie reagować na coraz ściślej ukierunkowane ataki.

Czy Twoje centrum przetwarzania danych jest gotowe, by sprostać radykalnym zmianom?

Co zrobić, jeśli Twoje centrum przetwarzania danych nie pozwala Ci sprostać ciągłej presji, by kreować innowacje i cyfryzować działalność?Starsze centra przetwarzania danych nie są konstrukcyjnie przystosowane do skalowania w górę i nie nadążają za szybkim upowszechnianiem się przetwarzania w chmurze i coraz intensywniejszymi obciążeniami. Twoje centrum przetwarzania danych prawdopodobnie doświadcza problemów, które nie istniały, gdy było budowane, a w przyszłości również będzie musiało radzić sobie z wyzwaniami, które są dziś jeszcze nieznane. W obliczu coraz większych obciążeń i rosnącego ryzyka cyberataków i zakłóceń solidna, skalowalna i odporna infrastruktura centrum przetwarzania danych odgrywa kluczową rolę w odpowiadaniu na wymagania współczesnego świata, który oczekuje innowacyjnych i zawsze dostępnych rozwiązań.

Z pomocą IBM nie musisz już zdawać się na intuicję, by zaplanować centrum przetwarzania danych otwarte na rozwiązania przyszłości. Niezależnie od tego, czy chcesz zmodernizować istniejące już centrum przetwarzania danych, czy też stworzyć je zupełnie od podstaw, oferowane przez IBM rozwiązania mogą pomóc Ci w zbudowaniu skalowalnego i odpornego centrum przetwarzania danych, które będzie gotowe na stabilny rozwój, ograniczy ryzyko i stanie się optymalnym pomostem do nowoczesnych modeli przetwarzania w chmurze. Eksperci IBM pomogą Ci między innymi w zarządzaniu centrum przetwarzania danych, utworzeniu planu i strategii jego obsługi, opracowaniu planu zapewniania ciągłości biznesowej, a także kompleksowym zabezpieczeniu infrastruktury centrum. Nie musisz patrzeć w szklaną kulę, by przygotować centrum przetwarzania danych na wyzwania przyszłości.

Wyróżniona usługa

Zdecyduj się na transformację centrum przetwarzania danych w odpowiedzi na złożoność środowisk IT, która jest pochodną ewolucji chmury i przetwarzania brzegowego

Skorzystaj z usług IBM Cloud Modular Data Center Services, by uzyskać projekt niezawodnego, odpornego i elastycznego centrum przetwarzania danych.

Oferta usług

Cabling and Connectivity Services

Oferowana przez IBM skalowalna, elastyczna, zaawansowana technologia okablowania zwiększa efektywność centrum przetwarzania danych i przyczynia się do redukcji kosztów.

Cloud Resiliency Application and IT Discovery

Usługi wspomagające zautomatyzowane konsolidacje i migracje centrów przetwarzania danych poprzez logiczne wykrywanie aplikacji, danych i sprzętu IT.

Data Center Consolidation and Relocation

Możesz bezpiecznie przenosić aplikacje, dane i sprzęt IT między centrami przetwarzania danych, ograniczając przy tym ryzyko i unikając nieplanowanych przestojów.

Data Center Design and Construction

Moc, odporność i wydajność centrum przetwarzania danych na właściwym poziomie.

Data Center Operations and Management

Wysoce zoptymalizowane usługi obejmujące centrum sterowania oraz obsługę infrastruktury centrum przetwarzania danych, które przyczyniają się do uproszczenia i ogólnej optymalizacji procesów eksploatacyjnych.

Data Center Strategy

Zracjonalizuj swój portfel centrów przetwarzania danych, aby spełnić wymagania w zakresie dostępności, łatwości adaptacji i efektywności.

IBM Prefabricated Modular Data Center

Praktycznie w dowolnym miejscu na świecie możesz szybko wdrożyć elastyczne, wysoce sprawne, skalowalne, kompaktowe centrum przetwarzania danych o konstrukcji modułowej, w szerokim zakresie wybierając jego konfigurację i gotowe projekty do zastosowań w chmurze.

IBM Services Data Center Advisor with Watson

Dzięki opartej na sztucznej inteligencji (AI) platformie do zarządzania centrum przetwarzania danych i jego obsługi możesz podnieść niezawodność i efektywność infrastruktury, a także zoptymalizować koszty jej funkcjonowania.

Nasze usługi techniczne realizowane są z wykorzystaniem platformy IBM Services Platform with Watson™

Możesz eksploatować swoją infrastrukturę na platformie IT zdolnej do podejmowania autonomicznych decyzji i wykorzystującej dane do zarządzania operacjami, tak aby utrzymywać środowisko w stanie poprawności, dostępności i ciągłego zoptymalizowania.

Poznaj ekspertów IBM w dziedzinie usług zapewniania ciągłości biznesowej

B.J. Klingenberg

Distinguished Engineer, lider ds. pamięci masowej, dyrektor techniczny ds. odporności, GTS, rozwiązań, dostarczania i transferu

Patrick Corcoran

Dyrektor strategiczny ds. usług IBM w dziedzinie odporności biznesowej, GTS i usług dla infrastruktury

Allen Downs

Wiceprezes ds. globalnych usług w dziedzinie odporności biznesowej, GTS i usług dla infrastruktury

Eksperci IBM do spraw usług w zakresie odporności biznesowej chętnie pomogą Ci w rozwijaniu firmy.

Najnowsze analizy

Webinaria na temat ciągłości biznesowej dostępne na żądanie

Staw czoła rosnącym zagrożeniom związanym z zakłóceniami oraz cyberatakami i odkryj wartość zarządzania ciągłością biznesową w świecie nieprzerwanej dostępności.

Centrum przetwarzania danych nowej generacji

Twoja firma nie może za każdym razem czekać, aż zasoby IT zostaną ręcznie zamówione i skonfigurowane. Dzięki infrastrukturze zdefiniowanej programowo możesz reagować błyskawicznie i dynamicznie dostosowywać się do radykalnych zmian.

Usuwanie skutków awarii i katastrof w mistrzowskim stylu

Wykorzystanie narzędzi do wykrywania zasobów IT podczas migracji centrum przetwarzania danych pozwala zwiększyć odporność infrastruktury. Dowiedz się, w jaki jeszcze sposób zespoły odpowiedzialne za usuwanie skutków awarii i katastrof spełniają oczekiwania związane z dostępnością.

Nowe opcje w centrach przetwarzania danych

Pokonaj przeszkody na drodze do implementacji i eksploatacji chmury prywatnej lub hybrydowej. Profesjonalnie przeprowadzone wdrożenie chmury może pomóc Ci w zdobyciu przewagi nad konkurencją, usprawnieniu działalności oraz w zwiększeniu elastyczności i dostępności.

Powiązane usługi

Centrum przetwarzania danych kopalni Lefdal i usługi IBM

Norweska kopalnia Lefdal współpracuje z IBM przy opracowywaniu projektu technicznego i zapewnieniu jakości największego, najlepiej zabezpieczonego „zielonego” centrum przetwarzania danych w Europie.

Zintegrowane wsparcie dla komponentów centrum przetwarzania danych pochodzących od różnych producentów

Oferujemy centrom przetwarzania danych scentralizowany serwis serwerów, pamięci masowych i sprzętu sieciowego producentów innych niż IBM.

Infrastruktura zdefiniowana programowo

Zmień statyczną infrastrukturę w dynamiczne środowisko „świadome” swoich zasobów, obciążeń i danych.