Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązania IBM Z OMEGAMON for JVM

Elastyczne możliwości monitorowania dostosowane do tempa rozwoju aplikacji

Zarządzaj kosztami i rozwijaj aplikacje, korzystając z elastycznego monitorowania kluczowych obciążeń maszyn wirtualnych JVM.

Automatyczne wykrywanie wszystkich aktywnych maszyn wirtualnych Java

Poznaj bieżące obciążenie oprogramowania Java® i dowiedz się, gdzie jest wykonywane, z poziomu pojedynczego ekranu.

Szczegółowe raporty — historyczne i generowane w czasie bliskim rzeczywistemu — dotyczące wydajności maszyn JVM

Identyfikuj problemy związane z wątkami i blokowaniem, niską wydajnością czyszczenia pamięci i zapętlonymi wątkami oraz problemy dotyczące wydajności procesorów CPU, w tym zasobów systemów z/OS, takich jak procesory zIIP i przestrzeń adresowa.

Wykorzystanie interfejsów API rozwiązania z/OS Connect Enterprise Edition

Wyświetlaj wszystkie żądania interfejsów API przetworzone przez rozwiązanie IBM z/OS Connect Enterprise Edition, monitoruj czas reakcji na żądanie, przepustowość, kody błędów, wielkość ładunków i szczegóły dotyczące dostawców usług — wszystko w jednym widoku.

Analiza wykorzystania przestrzeni adresowej pamięci natywnej

Analiza pamięci natywnej pozwala określić stopień wykorzystania przestrzeni adresowej przez wątki, biblioteki klas, stertę, itp. Unikaj problemów z pamięcią, monitorując jej dostępność w obu częściach przestrzeni adresowej.

Proaktywny monitoring wykorzystania procesora CPU pozwalający zoptymalizować miesięczne opłaty licencyjne

Zyskaj wgląd w wykorzystanie pamięci adresowej przez procesory CPU, z uwzględnieniem obciążeń przenoszonych na procesory zIIP oraz kwalifikujących się do tego obciążeń, które nie zostały przeniesione. Zapewnij zespołom zajmującym się systemami mainframe wsparcie w optymalizacji działania procesorów zIIP i CPU.

Wstępnie zdefiniowane alerty dotyczące kluczowych wskaźników wydajności

Wstępnie określone w produkcie definicje sytuacji umożliwiają śledzenie danych dotyczących wydajności zasobów procesorowych, czyszczenia pamięci czy wskaźników stanu maszyn JVM i obciążeń API produktu z/OS Connect EE na potrzeby ciągłego monitorowania wydajności.

Bezproblemowa integracja z rodziną produktów OMEGAMON do monitorowania

Pojedyncze ujęcie środowiska mainframe i jego podsystemów upraszcza monitorowanie i zarządzanie. Wstępnie zdefiniowane panele kontrolne ze złożonymi wskaźnikami wydajności optymalizują pracę użytkowników.

Publikacja Szybki start: Instalacja agenta monitorującego OMEGAMON w systemie z/OS

Przeczytaj podręcznik

Proponowana publikacja ułatwia standardową instalację agenta OMEGAMON w systemie z/OS.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Poniższy odsyłacz prowadzi do najbardziej aktualnych informacji o wymaganiach programowych.

Wymagania sprzętowe

Dla tego produktu nie ma żadnych specjalnych wymagań sprzętowych.

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Produkt IBM Z OMEGAMON Runtime Edition for JVM umożliwia monitorowanie kilku pierwszych aplikacji Java lub instancji z/OS Connect w systemie z/OS. Rozwiązanie jest dostępne w ramach elastycznej licencji na start w modelu płatności za aktywną instancję maszyny wirtualnej Java, obejmującej pełne wsparcie IBM i regularne aktualizacje nowych funkcji.

Bez ograniczeń

Skontaktuj się z nami

Produkt IBM Z OMEGAMON for JVM umożliwia wykrywanie i monitorowanie wszystkich obciążeń Java w systemie z/OS mainframe. Rozwiązanie jest dostępne w ramach licencji obejmującej nieograniczoną liczbę instancji, pełne wsparcie IBM i regularne aktualizacje nowych funkcji.