Co IBM Z Monitoring Suite może zrobić dla Twojej firmy

IBM® Z® Monitoring Suite to pojedyncze, zintegrowane rozwiązanie łączące w sobie gamę różnych narzędzi IBM Z Monitoring. Oferuje wgląd w szczegółowe informacje na temat systemu operacyjnego IBM z/OS®, sieci, podsystemów pamięci masowej, środowisk wykonawczych Java® oraz systemów IBM Db2®, IBM CICS®, IBM IMS™, IBM MQ for z/OS i IBM WebSphere® Application Server. Umożliwia zarządzanie ich wydajnością i dostępnością na podstawie danych zbieranych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz informacji historycznych.

Zwiększ wydajność i efektywność zarządzania systemami z/OS, udostępniając informacje i zadania związane z zarządzaniem środowiskiem mainframe w ramach jednego panelu kontrolnego do zarządzania usługami.

Korzyści

Lepsza widoczność

Rozwiązanie konsoliduje widoki z różnych narzędzi i tworzy widoki aplikacji obejmujące różne platformy. Kokpit zarządzania usługami w jednym środowisku skupia informacje i zadania związane z zarządzaniem systemami mainframe.

Inteligentne sposoby na problemy z wydajnością

Narzędzia ułatwiają określanie priorytetów i lokalizowanie problemów — oraz rozwiązywanie ich za pomocą funkcji zautomatyzowanych. Inteligentne alerty, specjalistyczne raporty i powiązania pomagają zapobiegać przestojom i problemom wydajnościowym.

Podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji

Ułatwia personelowi IT ocenę wpływu zdarzeń systemowych na działalność biznesową. Pozwala pozyskiwać informacje na temat wydajności aplikacji, interfejsów API i podsystemów niezbędne do rozpoznania głównych przyczyn problemów i ich skutecznego eliminowania.

Większa dostępność

Narzędzia pomagają w wykrywaniu zagrożeń opóźnieniami i przestojami. Pakiet umożliwia centralne sterowanie podsystemem IMS w środowisku Parallel Sysplex® i monitorowanie żądań transakcji TCP/IP IMS Connect. Funkcje diagnostyczne oceniają stan poprawności.

Lokalizowanie problemów

Oprogramowanie pomaga w wykrywaniu wąskich gardeł w kodzie, zasobach serwerowych i zewnętrznych zasobach współzależnych. Monitoruje nowe aplikacje i upraszcza określanie przyczyn problemów z wydajnością.

IBM Z Monitoring Suite obejmuje następujące produkty:

 • IBM Service Management Unite
 • IBM Z OMEGAMON Monitor for z/OS
 • IBM Resource Measurement Facility (RMF)
 • IBM Z OMEGAMON for JVM
 • IBM OMEGAMON for Storage on z/OS
 • IBM OMEGAMON for CICS on z/OS
 • IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
 • IBM Tivoli OMEGAMON XE for Db2 Performance Expert on z/OS
 • IBM Z OMEGAMON Network Monitor
 • IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS
 • IBM Z OMEGAMON Integration Monitor
 • ITCAM for Application Diagnostics on z/OS