Plany produktów

Zapoznaj się z planami cenowymi IBM Watson Assistant, aby usprawnić obsługę klientów na wielu kanałach.

Szczegółowe informacje o cenach

Kanały

Cechy

Specyfikacje rozmów telefonicznych

Wdrożenie

Często zadawane pytania

Co należy rozumieć pod pojęciem „użytkownik na miesiąc”?

Termin „użytkownik na miesiąc” lub „aktywny użytkownik miesięcznie” określa dowolnego unikatowego użytkownika mającego co najmniej jedną ważną interakcję z asystentem w kalendarzowym miesiącu rozliczeniowym w ramach dowolnej integracji (pod warunkiem, że każdy użytkownik jest śledzony przy użyciu tego samego identyfikatora).

Co uznaje się za ważną interakcję?

Wiadomość wysłana przez Twojego użytkownika do asystenta, na którą została udzielona odpowiedź, to ważna interakcja. Wiadomości powitalne na początku nowej konwersacji nie są płatne.

Jak śledzić uwierzytelnionych lub znanych aktywnych użytkowników miesięcznie?

Jeśli korzystasz z naszego interfejsu API REST lub integracji rozmów sieciowych, musisz dostarczyć nam unikatowy identyfikator (utworzony przez Ciebie) dla każdego użytkownika, który wchodzi w interakcję z asystentem. Zalecane jest użycie identyfikatora bazy danych (nierozpoznawalnego przez ludzi, takiego jak GUID), który nie zmienia się w cyklu życia klienta. Jeśli korzystasz z naszych integracji z serwisami Facebook, Slack lub Intercom, identyfikator użytkownika pozyskamy automatycznie z tych źródeł.

W jaki sposób śledzić aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) w przypadku użytkowników anonimowych?

Jeśli korzystasz z naszego interfejsu REST API i nie jest dostępny identyfikator użytkownika, ponieważ jest on anonimowy, zalecane jest wygenerowanie losowych identyfikatorów, na przykład UUID (odsyłacz kieruje poza serwis IBM). Jeśli korzystasz z czatu WWW, a użytkownik nie posiada dostarczonego przez Ciebie identyfikatora, wygenerujemy identyfikator dla Twojego użytkownika i zapiszemy go jako anonimowy identyfikator na wypadek, gdyby użytkownik ponownie odwiedził witrynę w tym samym miesiącu. W ten sposób za takiego użytkownika zapłacisz tylko raz.

Co, jeśli anonimowy użytkownik zaloguje się i stanie się identyfikowalny przy użyciu znanego identyfikatora? Czy zapłacę dwa razy?

Tak, jeśli wiadomości będą wysłane przy użyciu dwóch różnych identyfikatorów użytkownika. Zalecamy, aby przypominać użytkownikom o zalogowaniu się przed rozpoczęciem rozmowy lub używać anonimowego identyfikatora dla danego użytkownika we wszystkich sesjach.

Co, jeśli nie dostarczę IBM identyfikatora użytkownika uczestniczącego w określonej interakcji?

Naliczymy opłatę automatycznie w oparciu o identyfikator sesji. Oznacza to, że jeśli taki użytkownik skorzysta z asystenta po raz drugi w tym samym miesiącu, po wygaśnięciu sesji zostanie potraktowany jako drugi aktywny użytkownik miesięcznie.

Ile języków jest obsługiwanych?

Produkt Watson Assistant obsługuje obecnie 13 języków oraz jeden dodatkowy język w wersji beta. Jednak zakres obsługi różni się w zależności od języka. Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych funkcji można znaleźć tutaj.

* Jakie są szczegóły planu cenowego Plus?

Plan Plus rozpoczyna się od 140 USD i obejmuje do 1000 aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU). Opłaty za dodatkowych użytkowników wynoszą 14 USD za każdych 100 aktywnych użytkowników miesięcznie. Użycie kanału głosowego przez użytkownika to dodatkowy koszt 9 USD za 100 głosowych aktywnych użytkowników miesięcznie.

Więcej na temat planu Plus oraz rozliczeń opartych na liczbie użytkowników można znaleźć tutaj.

** Co obejmuje plan Enterprise z dodatkiem Data Isolation?

Plan Enterprise z dodatkiem Data Isolation zapewnia szereg dodatkowych funkcji ochrony danych i prywatności, między innymi wdrożenie w środowisku jednego najemcy, obsługę zapewniania zgodności z przepisami HIPAA, większą liczbę instancji oraz dłuższy okres przechowywania danych analitycznych.

Wypróbuj teraz

Czy chcesz wykonać kolejny krok na drodze do wykorzystania sztucznej inteligencji w obsłudze klientów?