Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

FAQ

Pierwsze kroki z tym produktem

Czym jest zaufanie do tożsamości cyfrowej?

Zagrożenia, z którymi mierzą się organizacje w obecnych czasach, zmuszają je do poszukiwania złotego środka między zapewnianiem bezpieczeństwa a doświadczeniami klientów. Rozwiązania w zakresie zaufania do tożsamości cyfrowej pozwalają przedsiębiorstwom oceniać zarówno poziom ryzyka, jak i wiarygodność — pomagając dbać o bezpieczeństwo cyfrowych interakcji klienta, a jednocześnie udoskonalać jego doświadczenia.

W jaki sposób rozwiązanie Trusteer Mobile SDK buduje zaufanie do znanych urządzeń?

Trusteer tworzy solidny identyfikator urządzenia, który pomaga odróżnić znane urządzenie od innych. Ponadto Trusteer pomaga ustalić, czy bezpieczeństwo urządzenia zostało naruszone oraz czy użytkownikowi można zaufać. W tym celu wykorzystuje rozbudowane mechanizmy ochronne, analizy behawioralne i wektory kontekstowe.

W jaki sposób rozwiązanie Trusteer Mobile SDK buduje zaufanie do nowych urządzeń?

Nowe urządzenie może nieść za sobą zagrożenia związane z kiepską profilaktyką lub podejrzaną aktywnością. Trusteer Mobile SDK wykorzystuje globalną i wspólną bazę danych oraz platformę inteligentnych analiz zagrożeń wyposażoną w technologie AI i uczenia maszynowego. W ten sposób pomaga identyfikować niebezpieczne urządzenia i szkodliwe wzorce.

W jaki sposób rozwiązanie Trusteer Mobile SDK buduje zaufanie do nowych użytkowników lub gości?

Trusteer Mobile pomaga wykrywać oszustwa na wczesnym etapie, już podczas tworzenia konta cyfrowego, jak również w trakcie interakcji z użytkownikami jednorazowymi prowadzonymi na urządzeniu mobilnym. Trusteer ocenia potencjalne ryzyko, korelując otrzymane identyfikatory i informacje kontekstowe ze znanymi przypadkami oszustw, a także wyszukując wskazówki, takie jak informacje o niedawnej zmianie operatora mobilnego czy podejrzanie szybkie czasy reakcji użytkowników.

Inne częste pytania

Jakie korzyści płyną z użytkowania rozwiązania SaaS w zakresie zaufania do tożsamości cyfrowej?

Wykorzystanie modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) przyspiesza i usprawnia wdrożenie. Oprogramowanie Trusteer wdrożone w modelu SaaS zapewnia stały dostęp do zwinnych metodyk i mechanizmów ochrony, które wykorzystują technologię AI i analitykę do identyfikacji nowych wzorców i czynników ryzyka.

Jak Trusteer Mobile SDK współpracuje z IBM Security Trusteer Pinpoint Detect?

Rozwiązanie Trusteer Mobile SDK współdziała z produktem IBM Security Trusteer Pinpoint Detect, oferując wieloczynnikową i wielokanałową ocenę ryzyka dzięki analizie aktywności użytkowników. Rozwiązanie gromadzi szereg atrybutów i przeprowadza wielowarstwowe oceny wzorców obejmujących sieci, urządzenia, środowiska i zachowania.

Jak Trusteer Mobile SDK współpracuje z IBM Security Trusteer Pinpoint Assure?

Rozwiązanie Trusteer Mobile SDK współdziała z produktem IBM Security Trusteer Pinpoint Assure, pomagając w identyfikowaniu oszustów i budowaniu cyfrowego zaufania do klientów. W tym celu wykorzystuje chmurowe analizy zagrożeń i mechanizmy globalnej widoczności podczas tworzenia konta oraz przeprowadzania transakcji z użytkownikami o statusie gości.