Edukacja

Dokumentacja

Dowiedz się więcej o instalowaniu i używaniu produktu IBM Planning Analytics with Watson oraz administrowaniu nim z Centrum Wiedzy IBM.

Blog poświęcony technologii AI

Znajdziesz tam analizy korporacyjne oraz rozmowy z innowatorami IBM, specjalistami merytorycznymi i użytkownikami rozwiązań.

Katalog akceleratorów danych i AI

Korzystając z przewodników ze sprawdzonymi procedurami, przykładów wdrożeń w branży, modeli planowania i nie tylko dowiedz się, jak produkt Planning Analytics with Watson może pomóc Twojej firmie.

Utrzymuj kontakt

Wideo

IBM Planning Analytics with Watson

Dowiedz się, jak z pomocą Planning Analytics with Watson stworzyć plan finansowy dla dużego przedsiębiorstwa.

Planning Analytics with Watson for MS Excel

Zobacz, jak ściśle zintegrowany z produktem Planning Analytics with Watson jest świetnie Ci znany interfejs programu Microsoft Excel.

IBM Planning Analytics with Watson Workspace

Zobacz, jak budować aplikacje do planowania w interfejsie WWW od IBM.

Vapo Oy

Ogranicza złożoność i implementuje nowy, zrównoważony model biznesowy za pomocą Planning Analytics with Watson.

Ancestry

Zarządza „superkostką” obejmującą 51 trylionów punktów danych za pomocą jedynego rozwiązania zdolnego do działania w takiej skali.

OceanaGold

Z pomocą firmy Cortell ogranicza czas i ilość wykonywanych ręcznie zadań związanych z konsolidacją finansową i księgową.

Blogi

Jabil

Udoskonala procesy i przyspiesza analizy dzięki rozwiązaniom Planning Analytics with Watson i Cognos.

SummitCare

Bada kluczowe czynniki metodą triangulacji, tak aby zapewniać klientom możliwie najlepsze doświadczenia.

Inne zasoby

Raport Ventana Research

Planowanie strategiczne dla nowoczesnych marketerów

Raport Forrester

Uwalniaj potencjał kryjący się w danych, aby przekształcać swoją działalność

Krótkie omówienie Aberdeen

Dokładność sprzyja elastycznemu planowaniu i analizowaniu finansów

Wypróbuj IBM Planning Analytics with Watson przez 30 dni

  • Ujednolicaj dane i uzyskuj do nich dostęp w czasie rzeczywistym
  • Twórz aplikacje do planowania i finansowe za pomocą szablonów, kursów i przykładów
  • Kompleksowo analizuj i planuj rentowność produktu