Integracja rozproszonych działań

Planning Analytics Workspace

Planning Analytics for Excel

Wysoka wydajność, skalowalność i elastyczność

Wizualizacja danych

Testowanie scenariuszy „co-jeśli”

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym i baza danych w pamięci

Wypróbuj IBM Planning Analytics with Watson przez 30 dni

  • Ujednolicaj dane i uzyskuj do nich dostęp w czasie rzeczywistym
  • Twórz aplikacje planistyczne i finansowe z pomocą szablonów, kursów i przykładów
  • Kompleksowo szacuj i planuj rentowność produktu