Przegląd

Wybierz edycję odpowiednią dla Twojego przedsiębiorstwa

Produkt IBM Operational Decision Manager (ODM) jest dostępny w czterech edycjach, a każda z nich oferuje unikalne funkcje i opcje wdrażania.

Edycje produktu IBM® Operational Decision Manager

Edycje produktu Operational Decision Manager do wdrożeń lokalnych

ODM Server ODM Server Express ODM for IBM z/OS®
Opis
Funkcje do automatyzacji decyzji z opcjami zarządzania decyzjami opartymi na regułach oraz decyzjami opartymi na zdarzeniach.
Wykrywanie, przechwytywanie, automatyzowanie i weryfikowanie powtarzalnych decyzji biznesowych oraz zarządzanie nimi.
Kompleksowa automatyzacja podejmowanych w środowisku z/OS decyzji dotyczących transakcji i zadań wsadowych w całym przedsiębiorstwie.
Opcje wdrażania
Lokalnie, IBM Cloud® Private, Docker
Lokalnie, Docker
IBM® z Systems
Konfiguracje wdrożenia
Niestandardowa
Niestandardowa
Niestandardowa
Decyzje w formie usług WWW
Tak
Tak
Tak
Inne opcje integracji
Interfejsy API Java, konektory
Interfejsy API Java
Java, COBOL, PL/I, IBM CICS®, IMS¹
Model licencjonowania
Wynajem miesięczny lub bezterminowy
Wynajem miesięczny lub bezterminowy
Wynajem miesięczny lub bezterminowy
Sposób pobierania opłat
Za procesorową jednostkę wartości
Za procesorową jednostkę wartości (liczba ograniczona)
Za jednostki wartości
Wsparcie
Wsparcie IBM 24x7
Wsparcie IBM 24x7
Wsparcie IBM 24x7

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Operational Decision Manager on Cloud

ODM on Cloud ODM on Cloud Express
Opis
Przechwytywanie i automatyzacja powtarzalnych decyzji biznesowych oraz zarządzanie nimi z pomocą zarządzanego rozwiązana na zdalnym serwerze.
Przechwytywanie, automatyzacja i weryfikowanie powtarzalnych decyzji biznesowych oraz zarządzanie nimi w przypadku mniej wymagających aplikacji.
Opcje wdrażania
SaaS
SaaS
Konfiguracje wdrożenia
Liczne opcje niestandardowe
Wstępnie skonfigurowane środowisko
Decyzje w formie usług WWW
Tak
Tak
Inne opcje integracji
Nd.
Nd.
Model licencjonowania
Miesięczna subskrypcja
Miesięczna subskrypcja
Sposób pobierania opłat
Za decyzję i artefakty
Za instancję
Wsparcie
Wsparcie IBM 24x7
Wsparcie IBM 24x7

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami