Prowadź eksploatację w sposób bezpieczniejszy, bardziej wydajny i niezawodny

Zmieniające się warunki ekonomiczne i prawne sprawiają, że przedsiębiorstwa naftowe i gazowe wciąż poszukują skuteczniejszych sposobów monitorowania i utrzymywania zasobów oraz zarządzania nimi, a także zapewniania bezpieczeństwa pracownikom.

IBM oferuje kilka przeznaczonych dla przemysłu naftowego i gazownictwa rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania wydajnością zasobów (APM), które bazują na technologii internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Możesz też skorzystać z niestandardowych rozwiązań spełniających konkretne wymagania biznesowe Twojej firmy, w tym wielu aplikacji i dodatków. Dowiedz się, w jaki sposób możesz:

 • usprawnić eksploatację urządzeń i dbać o prawidłowe funkcjonowanie kluczowych zasobów,
 • używać wbudowanych funkcji z zakresu BHP i OŚ w celu ochrony pracowników i zachowania zgodności z przepisami,
 • wykrywać problemy, oceniać ryzyko i niwelować je w czasie rzeczywistym,
 • udoskonalić mechanizmy przewidywania problemów w celu zwiększenia przewidywalności łańcucha dostaw,
 • zoptymalizować operacje prowadzone w terenie, na platformie i w obrębie rurociągu,
 • udostępnić technikom mobilne rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczniejszą i wydajniejszą konserwację.

Korzyści wynikające z wykorzystania produktu Maximo w przemyśle naftowym i gazownictwie

Udoskonalone procedury i harmonogramy konserwacji

Analizuj dane historyczne i uzyskiwane w czasie rzeczywistym, aby określać stan zasobów, przewidywać zbliżające się awarie oraz planować konserwację i harmonogramy w oparciu o stan techniczny zasobów.

Analizy zasobów w kontekście środowiska pracy

Korzystaj z danych dotyczących stanu i wydajności zasobów, aby umożliwiać personelowi operacyjnemu, serwisowemu i finansowemu podejmowanie inteligentnych decyzji dotyczących planowania konserwacji, wymiany zasobów i nowych inwestycji.

Usprawnij procedury BHP i OŚ

Korzystaj ze zintegrowanych danych i procesów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w celu poprawy bezpieczeństwa, ochrony środowiska i utrzymania wydajności operacyjnej oraz zapewnienia zgodności z przepisami i procedurami operacyjnymi.

IBM Maximo Oil and Gas: na miarę Twoich potrzeb

IBM Maximo Oil and Gas, część pakietu IBM Maximo® Application Suite, pomaga podnieść bezpieczeństwo, niezawodność oraz wydajność operacyjną i środowiskową, a także zmniejszyć ryzyko i zwiększyć zwrot z zasobów.

Bazując na ponad 30 latach doświadczenia wiodącej na rynku technologii Maximo, to rozwiązanie EAM daje Ci możliwość centralnego zarządzania wszystkimi zasobami, takimi jak platformy wiertnicze, odwierty, rurociągi, pompy, floty i zakłady, w sposób efektywny i skuteczny, a wszystko to w ramach jednej platformy i bazy danych — przy wykorzystaniu najlepszych praktyk branżowych. Maximo Oil and Gas to:

 • obsługa wszystkich typów klas zasobów i rodzajów pracy w obszarze wydobycia i przetwarzania ropy naftowej i gazu z zastosowaniem wbudowanych modeli procesów i danych,
 • dotrzymywanie kroku stale zmieniającym się wymaganiom biznesowym dzięki rozwiązaniu, które jest konfigurowalne i zoptymalizowane pod kątem Twoich indywidualnych celów w zakresie BHP i ochrony środowiska,
 • zaawansowane planowanie, tworzenie harmonogramów i rozsyłanie zasobów w oparciu o zakres, umiejętności, dane przestrzenne, liniowe, pogodowe lub inne informacje.

→ Przeczytaj raport IDC: Tworzenie niezawodnych procesów eksploatacji gazu i ropy naftowej (PDF 136 kB)

→ Zobacz demo EAM

Pracownik elektrowni
Pracownik tnący duża stalową rurę; widoczne w powietrzu iskry

Udoskonalony sposób monitorowania, konserwacji i wymiany zasobów

IBM Maximo Asset Performance Management, część pakietu IBM Maximo Application Suite, udostępnia funkcje zarządzania wydajnością zasobów (APM) umożliwiające optymalizację działań związanych z monitorowaniem, konserwacją i wymianą na podstawie bieżącego stanu zasobów oraz przewidywanych czynników ryzyka. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz technologii internetu rzeczy można podejmować inteligentniejsze decyzje, ograniczać niespodziewane prace naprawcze do minimum, zwiększać czas dostępności oraz ograniczać ryzyko awarii sprzętu. Można także:

 • korzystać z gotowych modeli danych dla kluczowych kategorii zasobów i procesów, charakterystycznych dla przemysłu naftowego i gazownictwa,
 • określać narażenie na ryzyko za pomocą branżowej metodologii oceny stanu, poziomu krytyczności, ryzyka, prawdopodobieństwa zakończenia eksploatacji oraz efektywnego wieku,
 • agregować i analizować bieżące i historyczne dane operacyjne i pogodowe w celu wizualizacji stanu zasobów.

→ Zobacz demo APM

Przykładowe wdrożenia w przemyśle naftowym i gazownictwie

Pracownik korzystający z tabletu na polu naftowym

Hub Power Company Limited

Hub Power Company udowadnia, że skuteczne rozwiązania w zakresie BHP i ochrony środowiska zaczynają się od IT.

Kiwon na polu naftowym

Kuwait Oil Company

Kuwait Oil Company łączy ze sobą „wszystko” w celu uzyskania szczytowej efektywności operacyjnej, a przy tym poprawia cele produkcyjne dzięki większej wydajności.

Rury w elektrowni

Cheniere Energy, Inc.

Cheniere Energy wykorzystuje nowe możliwości i wspiera transformację biznesową z IBM Maximo Asset Management.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?