Wyróżnione cechy i funkcje

Zarządzanie pracownikami

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

Zapewnij szybkie wdrażanie, widoczność i kontrolę nad wszystkimi urządzeniami i aplikacjami mobilnymi. Konfiguruj urządzenia pod kątem dostępu korporacyjnego i chroń dane firmowe z poziomu jednego ekranu.

Pełnofunkcyjne rozwiązanie IAM

Zarządzaj tożsamościami i zezwalaj na dostęp warunkowy dla zaufanych urządzeń. Dostosowuj wdrożenia przy użyciu dodatkowych udoskonaleń usług zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), w tym funkcji pojedynczego logowania (SSO), uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA) oraz integracji z IBM Security Verify.

Ekosystem Microsoft a produktywność

Kontroluj, integruj i rozszerzaj ekosystem Microsoft razem z pozostałą częścią Twojego stosu technologii. IBM Security MaaS360 with Watson zapewnia wszechstronną integrację z Azure AD, Microsoft 365 i itd.

Nowoczesne zarządzanie urządzeniami

Zarządzanie systemem Android

Obsługuj korporacyjną pocztę elektroniczną, aplikacje i zasoby dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania korporacyjnymi urządzeniami z systemem Android — wszystko to przy zachowaniu solidnej strategii bezpieczeństwa.

Zarządzanie urządzeniami Apple

Korzystaj z najnowszych funkcji systemów iOS, iPad OS i macOS z zaawansowanymi możliwościami, takimi jak natychmiastowa rejestracja, niestandardowe aplikacje, zaawansowane strategie i zasady zgodności, zorkiestrowane stosowanie poprawek itd.

Zarządzanie laptopami

Łącz zarządzanie nowoczesne z tradycyjnym zarządzaniem klientami we wszystkich aspektach systemów Windows i Mac. Rozszerz możliwości systemu MaaS360 do koncentratora dla zautomatyzowanych funkcji, zarówno autonomicznych, jak i zintegrowanych.

Ochrona informacji

Zarządzanie treścią na urządzeniach mobilnych

Zapewnij administratorom możliwość konfigurowania rozszerzonego i bezpiecznego dostępu do danych poprzez szyfrowany kontener.

Mobilny edytor dokumentów

Zapewnij użytkownikom możliwość bezpiecznego tworzenia, edytowania i zapisywania treści na urządzeniach mobilnych.

Synchronizacja dokumentów na urządzeniach mobilnych

Dostarczaj zsynchronizowane dokumenty do wielu urządzeń mobilnych.

Ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem

Ochrona przed zagrożeniami na platformach mobilnych

Uzyskaj pomoc w eliminowaniu ryzyka stwarzanego przez szkodliwe oprogramowanie, podejrzane aplikacje i urządzenia z naruszonymi zabezpieczeniami.

Bezpieczeństwo aplikacji

Chroń dostęp do aplikacji osobistych i korporacyjnych, aby uniknąć utraty danych i zapewnić kompleksową dystrybucję poprawek.

Aplikacja kontenerowa

Zapewnij administratorom IT możliwość skonfigurowania osobnego i bezpiecznego środowiska pracy, które zapobiega wyciekom danych przez ograniczanie możliwości kopiowania i wklejania oraz przekazywania dokumentów.

Bezpieczna poczta mobilna

Korzystaj z bezpiecznej przeglądarki, aby zapewnić bezpieczniejszy dostęp do intranetu i blokowanie znanych zagrożeń internetowych.

Inne funkcje

Bezpieczny dostęp

Brama dla dokumentów

Zapewnij bezproblemowy dostęp do wewnętrznych plików korporacyjnych z dowolnych urządzeń mobilnych.

Brama dla przeglądarki

Zapewnij dostęp do korporacyjnych witryn intranetowych, aplikacji WWW i zasobów sieciowych.

Brama dla aplikacji

Integruj dane za zaporą sieciową w prywatnych aplikacjach.

VPN na poziomie systemu operacyjnego

Wydawaj certyfikaty uwierzytelniania w celu utrzymania natywnego doświadczenia z VPN.

Pozyskiwanie cennych informacji

MaaS360 Advisor

Ujawniaj słabe punkty zabezpieczeń i pojawiające się zagrożenia, które mają wpływ na urządzenia, aplikacje i dane.

MaaS360 Assistant

Zapewnij pracownikom pomoc w czasie rzeczywistym w najczęściej wykonywanych przez użytkowników zadaniach.

Biznesowe panele kontrolne dla aplikacji

Dostarczaj istotne dodatkowe informacje na temat aplikacji i możliwości raportowania, które pomogą administratorom IT w lepszym ustalaniu priorytetów odnośnie czasu i nakładów pracy.

Mechanizm rekomendowania strategii

Kieruj konfiguracją strategii bezpieczeństwa, korzystając w czasie rzeczywistym z szablonów kognitywnych dostosowanych do branży, regionu i wielkości wdrożenia.

Dodatkowe zabezpieczenia i zdalny dostęp

Integracja z Wandera

Zyskaj możliwość rozbudowy dostępnych opcji strategii zarządzania punktami końcowymi oraz poprawy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Zdalne wsparcie dla IBM MaaS360 dzięki oprogramowaniu Team Viewer

Nawiąż połączenie w ciągu kilku sekund, aby uzyskać podgląd urządzeń bezprzewodowych w czasie rzeczywistym oraz zwiększyć produktywność.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z chmury IBM Cloud, Twoje przedsiębiorstwo może ją błyskawicznie skalować i dostosowywać do zmieniających się potrzeb biznesowych bez uszczerbku na poziomie bezpieczeństwa, ochrony danych czy ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM. Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • Certyfikat CSA STAR poziom 1 (samoocena)
  • Zasady ochrony prywatności w relacjach między UE i Stanami Zjednoczonymi (EU-U.S. Privacy Shield Framework) oraz między Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework)
  • Program FedRAMP, Moderate Impact Level
  • Ustawa FISMA (Federal Information Security Management Act), Impact Level Moderate
  • ISO 27001
  • Standard SOC2 typ 2 (SSAE 16)

Aby uzyskać informacje na temat zgodności i certyfikatów dla określonej edycji, należy zapoznać się z informacjami na temat bezpieczeństwa danych i prywatności dla usług przetwarzania w chmurze.

Zasoby

Społeczność

Uzyskaj dostęp do informacji technicznych dzięki dyskusjom, blogom i wydarzeniom dla klientów.

Centrum sukcesu klienta

Uzyskaj dostęp do kluczowych zasobów oraz informacji wprowadzających.

Wsparcie

Dowiedz się więcej o opcjach wsparcia dla użytkowników produktu.

Porozmawiaj z ekspertem o cenach IBM Security MaaS360 with Watson.