Oferuje bogate możliwości zapewniania i monitorowania jakości danych

zrzut ekranu przedstawiający interfejs InfoSphere QualityStage

Produkt IBM InfoSphere® QualityStage® zaprojektowano z myślą o wspieraniu inicjatyw związanych z nadzorem nad informacjami i zapewnianiem jakości danych. Umożliwia on badanie i oczyszczanie danych oraz zarządzanie nimi, pomagając w utrzymaniu spójnego wglądu w kluczowe obiekty, w tym klientów, dostawców, lokalizacje i produkty. Rozwiązanie pomaga w dostarczaniu wysokiej jakości danych na potrzeby projektów z obszaru wielkich zbiorów danych, inteligentnej analizy danych, hurtowni danych, migracji aplikacji i zarządzania danymi głównymi. Jest ono dostępne także dla platformy IBM System z®.

„Jak wbudowana kontrola jakości danych adresowych zapewnia gotowe do użycia biznesowego dane na potrzeby AI”

„Jak wbudowana kontrola jakości danych adresowych zapewnia gotowe do użycia biznesowego dane na potrzeby AI” Przeczytaj wpis na blogu (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Korzyści z użytkowania IBM InfoSphere QualityStage

Wysoka jakość danych

Umożliwia między innymi profilowanie danych, standaryzację, dopasowywanie probabilistyczne, wzbogacanie danych

Zunifikowana platforma

Udostępnia funkcje zwiększające jakość danych w ramach kompletnej platformy integracji informacji

Obsługa nadzoru nad informacjami

Funkcje dla zespołów w całej organizacji, które wspierają strategie nadzoru nad informacjami

Najważniejsze cechy i funkcje produktu InfoSphere QualityStage

Szczegółowe profilowanie danych

Szczegółowe profilowanie i analiza danych pozwalają na poznanie znaczenia, jakości oraz struktury tabel i plików. Obejmuje to analizę kolumn, klasyfikację danych, ocenę jakości danych, analizę relacji, analizę kluczy podstawowych dla wielu kolumn i analizę nakładania się.

Ponad 200 wbudowanych reguł jakości danych

Kontroluj pozyskiwanie „złych” danych przez stosowanie reguł jakości podczas przekształcania danych i przed ich przesyłaniem do magazynu danych, jeziora danych lub aplikacji. Z pomocą ponad 200 wbudowanych reguł można kierować dane do odpowiedniej osoby w celu rozwiązania związanymi z nich problemów i zyskać pewność, że są zaufane.

Ponad 250 wbudowanych klas danych

Identyfikuj miejsca, w których przechowywane są informacje umożliwiające identyfikację osób, dane wrażliwe i dane należące do innych klas. Ponadto można identyfikować typ danych znajdujących się w kolumnie za pomocą ponad 250 wbudowanych klas danych, w tym danych kart kredytowych, identyfikatorów podatników i numerów telefonów w Stanach Zjednoczonych. Twórz i dostosowuj trzy typy klas danych: listę poprawnych wartości, wyrażenia regularne i klasę Java.

Standaryzacja danych i dopasowywanie rekordów

Ujednolicaj wszystkie dane pochodzące z różnych źródeł do wspólnego formatu lub standardu na potrzeby środowiska docelowego. Usuwaj duplikaty i scalaj wiele systemów w jeden widok, aby uzyskiwać dokładne i zaufane dane.

Wbudowane mechanizmy nadzoru

Korzystaj z raportu podsumowującego poprawność według reguł danych, który przedstawia również reguły niedotyczące nadzoru nad danymi. Dzięki temu możesz wykorzystać reguły danych do zarządzania wyjątkami.

Wdrożenie lokalne lub w chmurze

Zacznij korzystać z chmury prywatnej lub publicznej z elastycznymi opcjami wdrażania i cenami subskrypcji. Możesz zwiększyć możliwości środowiska lokalnego lub przenieść operacje bezpośrednio do chmury. Szybciej uzyskuj korzyści, ograniczaj koszty administracyjne i obniżaj ryzyko dzięki elastycznym cenom subskrypcji.

Automatyczne przypisywanie terminów biznesowych za pomocą uczenia maszynowego

Przyspiesz proces klasyfikacji metadanych (automatyczne oznaczanie) za pomocą uczenia maszynowego, używając nazw kolumn i klas danych do sugerowania i przypisywania terminów dla danej kolumny.

Zobacz także

IBM InfoSphere Information Server for Data Quality

Oczyszczaj dane i monitoruj ich jakość w zunifikowanym środowisku.

IBM BigQuality

Zapewnij bogaty zestaw funkcji profilowania, oczyszczania, monitorowania i zapewniania jakości danych dla wielkich zbiorów danych w klastrach Hadoop.

IBM Watson® Knowledge Catalog

Korporacyjny katalog danych obsługiwany przez platformę Watson™ i zintegrowany z platformą nadzoru, który może pomóc pracownikom mającym dostęp do danych w szybkim znajdowaniu, selekcjonowaniu, kategoryzowaniu, nadzorowaniu, analizowaniu i udostępnianiu danych gotowych do wykorzystania biznesowego.