Niższe koszty operacyjne dzięki nowemu mechanizmowi VSAM for z/OS Remote Source

Replikacja o maksymalnej przepustowości, gwarantująca integralność i spójność danych

IBM® InfoSphere® Data Replication umożliwia przechwytywanie zmian danych i rejestrowania ich w dziennikach. Dba o integralność transakcji, ułatwiając łączenie i konsolidowanie wielkich zbiorów danych, obsługę hurtowni danych i przeprowadzanie analiz na dużą skalę. Umożliwia swobodne replikowanie danych między różnymi heterogenicznymi źródłami i miejscami docelowymi. Ponadto pozwala na migrację i aktualizację danych bez przestojów.

Rozwiązanie IBM InfoSphere Data Replication zapewnia też nieprzerwaną dostępność na potrzeby utrzymywania replik baz danych w zdalnych lokalizacjach, dzięki czemu użytkownicy mogą przełączać obciążenia na te repliki w czasie liczonym w sekundach, a nie w godzinach.

Korzyści

Scentralizowana platforma do monitorowania

Scentralizowane monitorowanie zapewnia wgląd w wydajność środowiska replikacji. Błyskawicznie przeprowadzaj procesy wdrażania i integracji danych, korzystając z prostego w obsłudze graficznego interfejsu użytkownika (GUI).

Nieprzerwane dostarczanie wiarygodnych danych

Aby zapobiegać kosztownym przestojom i spadkom produktywności, dane oprogramowania można synchronizować między dwoma systemami. Pozwala to osiągać ciągłą dostępność i nieprzerwanie dostarczać dane na potrzeby newralgicznych działań biznesowych.

Większa elastyczność działania

Technologia przechwytywania zmian danych umożliwia łatwe ich wykrywanie w dziennikach i dynamiczne dostarczanie newralgicznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki temu można podejmować proaktywne decyzje biznesowe w oparciu o bieżące wydarzenia.

Obniżenie kosztów

Nieprzerwane przenoszenie małych ilości zmieniających się danych pozwala oszczędzać na zasobach systemowych i ograniczać ruch w sieci, a tym samym niwelować koszty operacyjne.

Uwalniaj potencjał danych IBM z Systems® na potrzeby sztucznej inteligencji i analiz, korzystając z rozwiązań do replikacji IBM

Uwalniaj potencjał danych IBM z Systems® na potrzeby sztucznej inteligencji i analiz, korzystając z rozwiązań do replikacji IBM Obejrzyj webinarium

Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązania InfoSphere Data Replication

Nieprzerwana dostępność

Gwarancja wysokiej dostępności najpowszechniej wykorzystywanych składnic danych transakcyjnych. Wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążeń między ośrodkami i usuwania skutków katastrofy.

Integracja danych bez programowania

Rozwiązanie InfoSphere Data Replication można wykorzystywać do implementacji zintegrowanych systemów i ich aktualizowania natychmiast po wystąpieniu zmian. Ogranicza to konieczność przesyłania zbędnych danych, a jednocześnie niweluje skutki odczuwane przez systemy produkcyjne.

Obsługa wielu źródeł, miejsc docelowych i topologii replikacji

Rozwiązanie InfoSphere Data Replication obsługuje mechanizmy wysokiej dostępności, migrację baz danych, konsolidację aplikacji, dynamiczne opracowywanie danych, zarządzanie danymi głównymi (MDM), architekturę zorientowaną na usługi (SOA), analizy biznesowe oraz operacje wyodrębniania-transformacji-ładowania (ETL) w zakresie kontroli jakości danych. Umożliwia ładowanie pozyskiwanych w czasie rzeczywistym informacji do hurtowni danych lub operacyjnych składnic danych, co pomaga organizacjom zwiększać sprawność biznesową i widoczność kluczowych procesów.

Interfejs użytkownika i interfejsy API do monitorowania i zarządzania

InfoSphere Data Replication — CDC Replication Management Console to rozbudowany, oparty na języku Java™ interfejs kliencki do kontrolowania dostępu, zmieniania konfiguracji, zarządzania działaniami i ich monitorowania. Dostępny również jako interfejs wiersza komend. Dla tego samego systemu może być współbieżnie aktywnych wiele instancji Management Console, dzięki czemu zespół może zajmować się zarówno tworzeniem, jak i nadzorowaniem systemu replikacji.

Funkcje przechwytywania zmian danych i rejestrowania ich w dziennikach

Zamiast korzystać z wyzwalaczy lub wysyłać zapytania do bazy danych, oprogramowanie InfoSphere Data Replication przechwytuje zmiany, odczytując rodzimy dziennik bazy danych. W przypadku przedsiębiorstw, które mają do czynienia z coraz krótszymi oknami czasowymi przetwarzania wsadowego lub przeciążonymi aplikacjami, strategia przechwytywania zmian danych i rejestrowania ich w dziennikach pomaga zadbać o to, by wydajność nawet najbardziej wymagających newralgicznych aplikacji działających w systemie źródłowym w żaden sposób nie ucierpiała.

Obsługa systemów IBM z/OS, rozproszonych i chmurowych

Rozwiązanie InfoSphere Data Replication for IBM z/OS® obsługuje systemy IBM Db2® for z/OS, VSAM i IMS. Produkty na platformie InfoSphere Data Replication for Distributed and Cloud obsługują systemy Db2 for Linux®, UNIX, and Windows, Db2 iSeries, Db2 Warehouse, Db2 Warehouse for Cloud, Db2 Hosted, IBM PureData® for Analytics, IBM Integrated Analytics System, IBM Cloudant®, IBM MQ, IBM Informix®, Oracle, Exadata, MySQL, SAP Sybase, Teradata, PostgreSQL, Kafka, Apache Hadoop, Microsoft SQL Server i Azure SQL Database.

Zdalne przechwytywanie danych z dziennika systemu Db2 z/OS

InfoSphere Data Replication to wszechstronne rozwiązanie do dynamicznej integracji danych transakcyjnych systemu Db2 z/OS w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Umożliwia stopniowe dostarczanie danych transakcyjnych i relacyjnych pozyskiwanych z dzienników baz danych, takich jak Kafka czy Hadoop. Nowy mechanizm zdalnego przechwytywania danych ze źródeł systemu Db2 z/OS stanowi drugi model operacyjny służący do przechwytywania zmian. Pomaga zmniejszyć wykorzystanie zasobów obliczeniowych (MIPS) systemu z/OS podczas replikacji danych Db2 z/OS.

Mechanizm VSAM for z/OS Remote Source

Nowy mechanizm przechwytywania VSAM for z/OS Remote Source — który można wdrażać zdalnie z poziomu środowiska mainframe — ogranicza koszty operacyjne związane z przechwytywaniem danych VSAM, przenosząc sporą część zadań obliczeniowych do środowiska towarowego (zwykle w systemie Linux). Dzięki temu klienci mogą ograniczać koszty eksploatacji systemów mainframe. Rozwiązanie można zintegrować z szeroką gamą usług dostarczających dane do wielu różnych środowisk docelowych. Klienci mogą więc swobodnie planować projekty integracyjne i analityczne.

IBM InfoSphere Data Replication 11.4

IBM InfoSphere Data Replication 11.4 Przeczytaj dokumentację

Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Chat Now