Co IMS Performance Solution Pack może zmienić w Twojej firmie

IBM® IMS Performance Solution Pack for z/OS® to bogaty zestaw narzędzi IMS do zarządzania wydajnością. Oferowane w pakiecie narzędzia wzajemnie się uzupełniają, pozwalając na usprawnienie transakcji IMS, przyspieszenie pracy analityków i optymalizację działania aplikacji IMS oraz sprzyjając lepszemu wykorzystaniu zasobów i wysokiej dostępności całego systemu.

Korzyści

Analizy operacyjne

Przekazuje mechanizmom analitycznym pozyskiwane w czasie niemal rzeczywistym dane sumaryczne dotyczące transakcji IMS Connect.

Precyzyjne lokalizowanie problemów dzięki dziennikom IMS

Automatycznie wybiera i łączy kroniki IMS Connect Extensions z dziennikami IMS, prezentując tylko rekordy z pory, w której wystąpił problem.

Analizy wydajności transakcji

IMS Problem Investigator umożliwia wyszukiwanie sekcji dziennika IMS, w których występują transakcje o niskiej wydajności.

Udoskonalona wydajność IMS

Rozwiązanie przyspiesza analizowanie problemów, umożliwia efektywną optymalizację aplikacji korzystających z IMS, sprzyja lepszemu wykorzystaniu zasobów IMS i wysokiej dostępności całego systemu.

Zgodność z warunkami umów SLA

Dbając o optymalną wydajność systemów IMS, można uniknąć naruszeń umów SLA.

Wykrywanie problemów z wydajnością

Pozwala szybko określić, czy IMS Connect jest źródłem problemów z wydajnością, a następnie sprawdzić, czy problem leży w podsystemie OTMA, ODBM, MQ, DB2, kolejkach współużytkowanych czy w innych podsystemach.

Komponenty pakietu IMS Performance Solution Pack for z/OS

  • IMS Performance Analyzer for z/OS
  • IMS Problem Investigator for z/OS
  • IMS Connect Extensions for z/OS