Subskrypcje

Opcje cenowe

Subskrypcja dla programistów Inne opcje licencjonowania Edycja bezpłatna
Wszystkie cechy wersji Commercial Edition
Automatyczne skalowanie i równoważenie obciążenia
Bezpłatne użycie
Dowolna liczba zmiennych i ograniczeń
Trzy różne wielkości komputerów do wyboru (mała – 2 wirtualne procesory CPU, średnia – 4 wirtualne procesory CPU, duża – 8 wirtualnych procesorów CPU)
Pełny zestaw funkcji; maksymalnie 1000 zmiennych i 1000 ograniczeń
Dostęp do wsparcia z aktywną subskrypcją
Dostęp do interfejsu API REST i Python
Użycie języka OPL (Optimization Programming Language) ze środowiskiem IDE
Wersje dostępne dla systemów Windows64, Linux64 i macOS
Opcje wdrażania zależące od wielkości komputera, wielkości obciążenia, użytkowników itp.
Obsługiwane również modelowanie z interfejsami API w językach C, C++, Java, C# lub Python
Opcje wdrażania obejmujące model BYOL i subskrypcję lokalną oraz w chmurze IBM lub innej
Kompatybilność z funkcjami wdrażania produktu SPSS Modeler
Zaawansowane funkcje solvera optymalizacyjnego
Wersje dostępne dla systemów Windows64, Linux64 i macOS

Często zadawane pytania

Jakiego typu zastosowania są możliwe w subskrybowanej wersji programu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio?

Subskrypcja programu IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio umożliwia jedynie wykorzystanie programistyczne. Liczba zmiennych i ograniczeń nie ma narzuconego limitu, a obsługa jest zapewniona w okresie aktywności subskrypcji.

Czy jest dostępna bezpłatna wersja próbna programu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio?

Tak, oferujemy bezpłatną wersję próbną programu IBM ILOG CPLEX Optimization. Kliknij odsyłacz poniżej, aby zarejestrować się i pobrać produkt. Edycja bezpłatna obsługuje problemy z limitem 1000 zmiennych i 1000 ograniczeń. Okres próbny bez limitu wielkości problemów jest dostępny na żądanie – należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym IBM.

Czy istnieje nieograniczona wersja oprogramowania IBM ILOG CPLEX Optimization Studio dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych?

Oprócz oferowania wersji komercyjnej firma IBM prowadzi również program akademicki, w ramach którego studenci i wykładowcy mają zapewniony bezpłatny dostęp do produktu. Nasza oferta akademicka nie ma ograniczeń dotyczących funkcjonalności i wielkości modelu. Aby sprawdzić uprawnienia do korzystania z niej, należy się zarejestrować. Po akceptacji użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail z instrukcjami dotyczącymi pobierania.

W jaki sposób fakturowane są opłaty za subskrybowanie licencji?

Oprogramowanie CPLEX można zakupić w formie subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Opłata naliczana jest na początku każdego okresu rozliczeniowego. Faktura jest wystawiana automatycznie, zgodnie z warunkami subskrypcji.

W jaki sposób anulować subskrybowanie licencji?

Przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca subskrypcji skontaktuj się z nami, aby anulować jej automatyczne odnowienie.

W jaki sposób mogę udostępnić subskrybowaną licencję innym członkom zespołu?

Pojedyncza subskrypcja może obejmować jednego lub kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik otrzymuje swój prywatny klucz dostępu do oprogramowania. Każdy członek zespołu korzystający z rozwiązania IBM ILOG CPLEX Optimization Studio musi mieć swój własny klucz. Zarządzanie użytkownikami odbywa się w sekcji Moje produkty i usługi. Po usunięciu użytkownika z subskrypcji jego klucz staje się nieaktywny. Po dodaniu użytkownika do subskrypcji nowy użytkownik otrzyma swój klucz.

Czy korzystanie z subskrybowanej licencji wymaga połączenia z Internetem?

Każdego dnia po pierwszym „rozwiązaniu” oprogramowanie sprawdza uprawnienia do nieograniczonego użytkowania produktu. Po przejściu przynajmniej jednej takiej kontroli użytkownik może korzystać z produktu bez połączenia z Internetem przez 14 dni. Po tym okresie produkt przejdzie do trybu ograniczonego użytkowania. Gdy użytkownik połączy się z Internetem przed upływem 14 dni i uprawnienia zostaną ponownie sprawdzone, oprogramowanie będzie dostępne przez kolejne 14 dni bez konieczności ponownego uzyskania połączenia z Internetem.

Czy oferta subskrypcji oraz inne opcje licencjonowania obejmują wsparcie?

Tak, wsparcie jest dostępne w miesiącach, na które zakupiono subskrypcję, oraz przez okres 12 miesięcy w przypadku pozostałych opcji licencjonowania.

Jakie oprogramowanie jest wymagane do korzystania z subskrypcji oprogramowania IBM ILOG CPLEX Optimization Studio?

Subskrypcja programu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio jest obsługiwana w systemach Windows, macOS i Linux (na platformach x86). Informacje na temat obsługiwanych wersji produktu znajdują się w sekcji dotyczącej wymagań systemowych.

Nawiąż kontakt

Dowiedz się więcej o programie IBM ILOG CPLEX Optimization Studio