Wybierz rozwiązanie IBM ILOG CPLEX Optimization Studio dostępne w formie miesięcznej i rocznej subskrypcji.

Pricing

Często zadawane pytania

FAQ

Pricing

Jakiego typu zastosowania są możliwe w subskrybowanej wersji programu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio?

Subskrypcja programu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań programistycznych. Subskrypcja zapewnia nieograniczoną liczbę zmiennych i ograniczeń oraz obejmuje wsparcie w całym okresie aktywności subskrypcji. 

Czy dostępna jest bezpłatna wersja próbna IBM ILOG CPLEX Optimization Studio?

Tak, oferujemy bezpłatną edycję IBM ILOG CPLEX Optimization Free Edition. Kliknij odsyłacz poniżej, aby zarejestrować się i pobrać kurs. Bezpłatna edycja umożliwia rozwiązywanie problemów składających się z maksymalnie 1000 zmiennych i 1000 ograniczeń. Na prośbę klienta udostępniamy na okres próbny wersję bez ograniczeń w wielkości problemów. W tej sprawie prosimy kontakt z przedstawicielem handlowym IBM.

Czy istnieje nieograniczona wersja oprogramowania IBM ILOG CPLEX Optimization Studio dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych?

Oprócz wersji komercyjnej w ramach inicjatywy IBM Academic Initiative dostępna jest darmowa wersja produktu dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Wersja akademicka nie posiada ograniczeń w zakresie funkcji ani wielkości modeli, jednak konieczna jest rejestracja w celu zweryfikowania zgodności z wymaganiami. Po akceptacji do programu użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail z instrukcjami dotyczącymi pobierania. 

W jaki sposób fakturowane są opłaty za subskrybowanie licencji?

Oprogramowanie CPLEX można zakupić w formie subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Opłata naliczana jest na początku każdego okresu rozliczeniowego. Faktura jest wystawiana automatycznie na zasadzie okresowej, zgodnie z warunkami subskrypcji.

W jaki sposób anulować subskrybowanie licencji?

Przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca subskrypcji należy skontaktować się z działem obsługi klienta eCustomer Care w celu anulowania automatycznego odnowienia subskrypcji.

W jaki sposób mogę udostępnić subskrybowaną licencję innym członkom zespołu?

Pojedyncza subskrypcja może obejmować jednego lub kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik otrzymuje swój prywatny klucz dostępu do oprogramowania. Każdy członek zespołu, który korzysta z programu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, musi mieć swój własny klucz. Zarządzanie użytkownikami jest możliwe poprzez opcję Moje produkty i usługi. Po usunięciu użytkownika z subskrypcji jego klucz staje się nieaktywny. Po dodaniu użytkownika do subskrypcji nowy użytkownik otrzyma swój klucz.

Czy korzystanie z subskrybowanej licencji wymaga połączenia a Internetem?

Każdego dnia po pierwszym „rozwiązaniu” oprogramowanie sprawdza uprawnienia do nieograniczonego użytkowania produktu. Po przejściu co najmniej jednej takiej kontroli użytkownik może korzystać z produktu bez połączenia z Internetem przez 14 dni. Po tym okresie produkt przejdzie do trybu ograniczonego użytkowania. W przypadku gdy użytkownik połączy się z Internetem przed upływem 14 dni i uprawnienia zostaną ponownie sprawdzone, oprogramowanie będzie dostępne offline przez kolejne 14 dni.

Czy oferta subskrypcji oraz inne opcje licencjonowania obejmują wsparcie?

Tak, wsparcie jest dostępne w miesiącach, na które zakupiono subskrypcję, oraz przez okres 12 miesięcy w przypadku pozostałych opcji licencjonowania.

Jakie, oprócz subskrypcji, opcje licencjonowania są jeszcze dostępne?

Oferujemy wieczyste licencje programistyczne i wdrożeniowe, jak również rozwiązania utrzymywane w chmurze. Oferujemy także licencje powiązane z mocą obliczeniową, uprawnieniami dla użytkowników i wątkami — do wykorzystania w środowiskach klastrowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wieczystych licencji lub rozwiązań chmurowych, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym IBM lub kliknij poniższy odsyłacz.  

Jakie oprogramowanie jest wymagane do korzystania z subskrypcji oprogramowania IBM ILOG CPLEX Optimization Studio?

Produkt IBM ILOG CPLEX Optimization Studio w formie subskrypcji działa w systemach Windows64, macOS i Linux (na platformach x86). Informacje na temat obsługiwanych wersji produktu znajdują się w sekcji dotyczącej wymagań systemowych. 

Finansujemy możliwości.

Zarządzanie przepływami gotówkowymi

Oferujemy kredyty i leasing przy zakupie oprogramowania, usług, systemów oraz kompletnych rozwiązań

Krótsze oczekiwanie na korzyści

Możesz osiągnąć nawet od 2 do 3 razy wyższą wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) przy oprocentowaniu na poziomie 0% przez 12 miesięcy

Już dziś rozpocznij swój projekt

Inwestycja zwraca się nawet o 20% szybciej niż w przypadku płatności całej kwoty z góry

Inne produkty,

które mogą Cię zainteresować

IBM Decision Optimization on Cloud

IBM Decision Optimization on Cloud

Szybkie i niezawodne podejmowanie decyzji w warunkach rzeczywistych

IBM Decision Optimization for Watson Studio

Wykorzystaj moc analiz preskryptywnych i buduj rozwiązania, korzystając z funkcji uczenia maszynowego i optymalizacji

IBM Decision Optimization Center

IBM Decision Optimization Center

Podejmuj decyzje biznesowe w oparciu o analizy

Prognozowanie i planowanie popytu z IBM

IBM Demand Forecasting and Planning

Lepiej przewiduj popyt, zwiększ dokładność prognoz i zoptymalizuj alokację zasobów dzięki zaawansowanym analizom.