Wyróżnione rozwiązania Partnerów

Logo Optimization Direct

Optimization Direct

Łączy nowy algorytm ODHeuristics z mechanizmem CPLEX w postaci solvera ODH-CPLEX Optimizer, który służy do rozwiązywania złożonych modeli MIP, tak często napotykanych w erze wielkich zbiorów danych.

Logo Decision Brain

DecisionBrain

Oferuje rozwiązania w dziedzinie zaawansowanych analiz i technik optymalizacji skierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw, które chcą podejmować decyzje, opierając się na metodach naukowych.

Logo Math.Tec

Math.Tec

Optymalizuje logistykę magazynową, produkcyjną i transportową oraz decyzje biznesowe.