Wyróżnione rozwiązania Partnerów

Logo Optimization Direct, firmy współtworzącej z IBM rozwiązania problemów optymalizacyjnych oparte na mechanizmach CPLEX

Optimization Direct

Łączy nowy algorytm ODHeuristics z mechanizmem CPLEX w postaci solvera ODH-CPLEX Optimizer, który służy do rozwiązywania złożonych modeli MIP, tak często napotykanych w erze wielkich zbiorów danych

Logo Decision Brain, Partnera Handlowego IBM, który sprzedaje i implementuje opracowywane przez IBM rozwiązania i techniki w dziedzinie optymalizacji i zaawansowanych analiz

DecisionBrain

Oferuje rozwiązania w dziedzinie zaawansowanych analiz i technik optymalizacji skierowane do nowatorskich przedsiębiorstw, które chcą podejmować decyzje w oparciu o metody naukowe

Logo Math.Tec, Partnera Handlowego IBM cenionego za innowacyjne, oparte na systemach CPLEX projekty odpowiadające na wyzwania w zakresie cyfryzacji

Math.Tec

Oferuje rozwiązania w zakresie optymalizacji logistyki magazynowej, produkcyjnej i transportowej oraz procesów przemysłowych