Rozwiązanie Data Server Manager zostało zastąpione przez konsolę IBM Db2 Data Management Console

Rozwiązanie Data Server Manager zostało zastąpione przez konsolę IBM Db2 Data Management Console Przeczytaj wpis na blogu

Cechy

Monitorowanie historycznych i aktualnych danych

Możesz śledzić stan poprawności i status bazy danych na stronie Monitor Summary. Szczegółowe informacje o statusie Twojej bazy danych obejmują sześć obszarów — podobnie jak każdy samolot wyposażony jest w sześć głównych przyrządów. Dzięki nim z jednego ekranu dowiesz się więcej na temat dostępności, reaktywności, przepustowości, wykorzystania zasobów, poziomu zadowolenia użytkowników i czasu spędzanego w każdej bazie danych. Te same wskaźniki widnieją również na stronie domowej przedsiębiorstwa, na której znajduje się lista Twoich baz danych wraz z możliwością uzyskiwania dostępu do opisujących je wskaźników.

Alerty i powiadomienia

Konsola obsługuje szeroką gamę alertów, dzięki którym wykrywasz problemy, zanim odbiją się na działalności przedsiębiorstwa. Możesz przeglądać informacje o alertach oraz sortować i udostępniać wszystkie otrzymane alerty w panelu Notification Center. Dostępne alerty to m.in. alerty uruchamiane po przekroczeniu ustalonego progu, inteligentne alerty do optymalizacji zapytań, alerty typu HADR, wiadomości e-mail i powiadomienia SNMP. Konsola jest też zintegrowana z narzędziem IBM, które wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego (ML) do analizowania niektórych problemów i sugerowania automatycznych poprawek.

W pełni zintegrowany edytor SQL

Pisz i edytuj instrukcje SQL z pomocą interaktywnego analizatora składni SQL oferującego funkcję wpisywania z wyprzedzeniem. Uruchamiaj skrypty SQL i od razu wyświetlaj rezultaty albo eksportuj je do arkusza CSV lub Excel. Dzięki funkcjom wspomagającym pracę zespołową możesz udostępnić skrypty SQL swojemu zespołowi poprzez skopiowanie i wysłanie im współużytkowanego odsyłacza. Korzystając z szablonów i współużytkowanych skryptów, zwiększysz produktywność zespołu. Możesz też gromadzić szczegółową historię instrukcji SQL uruchamianych w bazie danych, lokalizować obszary niskiej efektywności i optymalizować wydajność.

Eksploracja obiektów bazy danych i zarządzanie nimi

Możesz zarządzać obiektami i eksplorować je, tak aby lepiej zrozumieć zachodzące między nimi relacje. Przykładowo, możesz wyświetlać wszystkie tabele wchodzące w skład Twoich schematów, przeglądać właściwości i definicje tabeli, a także tworzyć nowe tabele bezpośrednio w konsoli. Inne główne typy obsługiwanych obiektów to m.in. widoki, zdalne tabele, aliasy, schematy, sekwencje i zmaterializowane tabele zapytania (MQT). Istnieje możliwość eksplorowania obiektów aplikacji, takich jak procedury składowane, typy i funkcje zdefiniowane przez użytkownika; zarządzania bazami danych przez użytkownika, grupę lub rolę; a także natychmiastowego uruchamiania zmian lub budowania skryptu do automatyzacji zmian.

Współpraca zespołowa w ramach modułowego interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika nowej konsoli jest zbudowany tak, aby umożliwiać skomponowanie własnego interfejsu poprzez dobranie do niego elementów odpowiadających bieżącym potrzebom. Za każdym razem, gdy zostanie wybrana nowa strona, adres URL jednoznacznie zidentyfikuje daną część interfejsu. Jeśli wyślesz ten adres URL do innych użytkowników konsoli, będą oni mogli przejść do tej samej strony, którą Ty widzisz. Niewielka modyfikacja adresu URL pozwala osadzić daną stronę w ramce Iframe, na stronie internetowej lub w notatniku Jupyter.

Obsługa interfejsów API RESTful

Możesz uzyskiwać dostęp do wszystkich funkcji konsoli i konfigurować je przy użyciu interfejsów API RESTful i przykładowych skryptów w głównych językach programowania na potrzeby otwartego i rozszerzalnego środowiska prac programistycznych. To m.in. interfejsy API do uruchamiania skrypów SQL, zarządzania obiektami i przywilejami baz danych, monitorowania wydajności oraz ładowania danych i plików. Pełna i obszerna dokumentacja dotycząca sposobu korzystania z tej funkcji znajduje się w interfejsie użytkownika. Przykłady, jak napisać własny kod w języku Python w celu uzyskiwania dostępu i wykorzystywania tych nowych interfejsów, można znaleźć w systemie GIT.

Dane techniczne

Dane techniczne

Szczegółowe wymagania systemowe konsoli Db2 Data Management Console.

Zobacz także

IBM Db2 Database

Lokalna baza danych zoptymalizowana tak, aby zapewniać najwyższy poziom wydajności, a przy tym ograniczać koszty. Baza danych IBM Db2® Database współpracuje z systemami operacyjnymi Linux, Unix i Windows.

IBM Db2 on Cloud

Transakcyjna baza danych w chmurze zapewniająca znakomitą wydajność oraz opcję wysokiej, gwarantowanej umową SLA dostępności na poziomie 99,99 procent. Można ją skalować w górę i w dół w miarę potrzeb oraz korzystać z regularnie wydawanych aktualizacji. Teraz dostępna w chmurze IBM Cloud™ i Amazon Web Services (AWS).

IBM Db2 Warehouse on Cloud

W pełni zarządzana hurtownia danych w chmurze z technologią IBM BLU Acceleration®. Zbudowana z myślą o wysoce wydajnych analizach i uczeniu maszynowym.

Next Steps

Zobacz, jak to działa