Wzorzec analiz i sprawozdawczości zapewniający lepsze wyniki biznesowe

Mężczyzna spoglądający na komputer

Rozwiązanie IBM Data Model for Energy and Utilities to wzorzec, który oferuje modele projektowania hurtowni danych, terminologię biznesową i analizy — wszystko to pomaga w szybszym opracowywaniu aplikacji biznesowych. Rozszerzalne i skalowalne oprogramowanie zaprojektowano tak, aby spełniało unikatowe dla Twojej branży wymagania. Oferuje analizy i wskaźniki biznesowe, które ułatwiają organizacjom przeprowadzanie transformacji, tworzenie innowacji i zarządzanie kosztami.

Korzyści

Integracja danych w całym przedsiębiorstwie

Łącz dane dotyczące różnych zasobów, wskaźników, klientów i pomiarów, aby przeprowadzać interdyscyplinarne analizy i pozyskiwać spostrzeżenia, które pomogą w podejmowaniu lepiej uzasadnionych decyzji.

Szybsze akceptacje ze strony interesariuszy

Usprawniaj współpracę między zespołem IT a użytkownikami biznesowymi, żeby łatwiej uzyskiwać zgody interesariuszy i pomagać specjalistom IT w budowaniu rozwiązań adekwatnych do potrzeb przedsiębiorstwa.

Elastyczność biznesowa

Działaj elastycznie, tak aby nadążać za zmieniającymi się wymaganiami branżowymi. Otwarte standardy ułatwiają przygotowywanie dodatkowych funkcji i implementowanie rozszerzeń.

Infrastruktura zarządzania informacjami

Gromadź ogólnokorporacyjne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które pomagają spełniać wymagania w zakresie zgodności, raportowania i analiz.

Najważniejsze cechy i funkcje

Analizy i sprawozdawczość

Korzystaj ze wskaźników, analiz i raportów w obszarach takich jak planowanie finansowe, zarządzanie klientami, windykacja, pobór energii przez klientów, generacja rozproszona, awarie i niezawodność, warunki atmosferyczne i burze, rotacja pracowników, łańcuch dostaw czy wydajność centrum zgłoszeniowego.

Współpraca z Insights Foundation for Energy

Oferowane rozwiązanie współpracuje z produktem IBM Insights Foundation for Energy, który zawiera wbudowane technologie analityczne służące do zarządzania danymi oraz do wizualizowania i analizowania danych. IBM Insights Foundation for Energy zwiększa efektywność operacyjną, pomagając zmniejszać awaryjność zasobów i lepiej je wykorzystywać, optymalizować dostępność sieci, ograniczać ryzyko utraty usług i niwelować koszty.

Integracja z innymi rozwiązaniami

Zintegrowane rozwiązania zawierają narzędzia takie jak IBM InfoSphere® Data Architect, sprzęt i oprogramowanie takie jak IBM PureData® System for Analytics, a także oprogramowanie ułatwiające przeprowadzanie implementacji i konserwacji. Najnowsze aktualizacje obejmują również udoskonaloną integrację z rozwiązaniami The Weather Company® i IBM Maximo®, a także rozszerzenie treści w modelach o materiały skierowane do przedsiębiorstw z branży gazowej.

Licencjonowanie Flexpoint

Korzystaj z rozwiązań dostępnych na ujednoliconej platformie do nadzorowania i integracji danych, oferowanych na zasadach licencjonowania Flexpoint. Elastyczny dostęp do produktów znajdujących się na platformie pomaga sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom biznesowym. Możesz nabywać uprawnienia do rozwiązań zgodnie z przewidywanymi potrzebami. Kiedy wymagania biznesowe ulegają zmianie, dodajesz i usuwasz poszczególne produkty, przeznaczając te same punkty flexpoint na inne produkty dostępne w ramach platformy — ogranicza Cię jedynie łączna liczba zakupionych punktów flexpoint.

Szablony sprawozdań

Gotowe szablony sprawozdań pozwalają uzyskać szczegółowe informacje na temat Twojego przedsiębiorstwa dzięki kluczowym wskaźnikom wydajności i innym miernikom.

Zobacz także

Dodatkowe modele branżowe od IBM

IBM Banking Process and Service Models

Pomoc w modernizacji systemów podstawowych i realizacji projektów w zakresie integracji dzięki słownikom, przepływom, działaniom, usługom, interfejsom i komponentom dopasowanym do potrzeb branży.

IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse

Szybsze projektowanie korporacyjnej hurtowni danych przedsiębiorstwa lub rozwiązania do inteligentnej analizy danych w oparciu o wytyczne biznesowe w zakresie usług finansowych.

IBM Insurance Information Warehouse

Szybsze projektowanie korporacyjnej hurtowni danych przedsiębiorstwa lub rozwiązania do inteligentnej analizy danych w oparciu o wytyczne biznesowe w zakresie handlu detalicznego i hurtowego.

IBM Unified Data Model for Healthcare

Szybsze projektowanie korporacyjnej hurtowni danych przedsiębiorstwa lub rozwiązania do inteligentnej analizy danych w oparciu o wytyczne biznesowe w zakresie usług telekomunikacyjnych.